Skulebesøk på Kaupanger

Rekrutering av nye sjåfører til godsbransjen og til fagforeningene er eit prioritert arbeid for mange om dagen.

Nytta tida til en siste gjennomgang av innlegget i forbindelse med Venting på eit av dei mange vegarbeida langs vegane for tida.
Skulen helde til i Vitemeir bygget på Kaupanger. Vitemeir senteret er verdt eit besøk både for store og små.
Elevane følgde godt med og svarde rett på det aller meste på kahooten på slutten seier nyvalgt ungdomskontakt Hanne Hjartholm
Elevane har tilgang til simulator i Vitmeir bygget på Kaupanger.
Parkering under tak til alle lastebilane kan vel misunne dei fleste?
Skulen har eigen vaskehall.
Vi i Fellesforbundet ser fram til og få på plass fleire tariffavtaler med instillingsrett

Avdeling 36 Sogn og Fjordane transportarbeiderforeing har denne veka vert på besøk på transport og logistikk på Kaupanger. Her møtte vi 22 motiverte elever denne dagen som følgde interessert med og stilte gode spørsmål.

Rekrutering til godsbransjen er eit heitt og viktigt tema om dagen. Mangel på sjåfører både i Norge og resten av Europa begynder og sette preg på bransjen. Uten sjåføren på plass bak rattet vert lite transport utført. I Europa er det manko på 400.000 sjåfører vert det hevda. I Norge vil vi mangle 1000 nye sjåfører kvart år seier NLF. Kva med alle dei som forsvinner ut av bransjen og over i andre yrker? Kjem dei i tilleg til dei 1000 som NLF allerede seier dei årleg vil mangle?

Kva gjer til at sjåfører bytter «beite» og begynner i heilt andre yrker? Sjåførane merker like godt som alle andre dei auka energi prisane, auken i priser på alle varer som følge av auka energipriser og den auka renta. Sjåførane må betale denne auken av lønningsposen som alle andre. Når lønna er bedre i andre bransjer vert valget enkelt for mange. Då vert sjåførkarieren parkert, så dei får betalt rekningane med høgare lønn frå andre bransjer. Arbeidstidene går også veldig ofte langt ut over det ein kaller normal arbeidsdagen. Fritida vert ofte langt vekke frå familien for langtransportsjåfører. Noko som også tærer på eit familieliv. Det er større forventninger til meir likeverdig bidrag i heimen i dag enn det var for 20 – 30 år sidan. Dette er eksempel på ting som gjer rekrutering i bransjen utfordrende. Skal bransjen få tak i sjåfører I framtida må lønna aukast kraftigt. Langtransport sjåførane må kompenseres på ein mykje betre måte for å vere vekke så lenge frå familie. Dette må også arbeidsgiversida ta inn over seg i dei kommande lønsforhandlingane. Utgiftene må over på kundane slik som i alle andre bransjer. Vi treng sjåførane – sjåførane treng auke i lønna.

Elevane og Lærarane på skulen I Vitemeir bygget på Kaupanger har fått ein fantastisk bra plass og vere på.  Tidsriktige klasserom / lokaler med tipp topp moderne fasiliteter. Parkering under tak for alle bilane og eigen vaskehall kan misunne mange bedrifter rundt omkring i landet. Det er flott og sjå at fylkeskommunen satser også i transportbransjen. Lærer Arne Skrede viste oss engasjert og stolt rundt på heile området. Litt oppgradering i lokala for truckopplæring står for tur, når dette er klart skulle vi vere godt rusta på alle fasiliteter til å ta imot nye sjåfør elever i framtida seier Skrede.

Slike plasser er gull verdt for rekruteringa. Verden er i utvikling og teknologien utvikler seg i eit tempo det er vanskelig og holde følge med. Lastebiler og lasteutstyr følger denne utviklinga. Det er derfor av stor betydning at skulane rundt om kring i landet som skal utdanne elevane følger utviklinga. Oppgraderinger i takt med utviklinga må vere av høg prioritet for dei som drifter slike faseliteter. Bransjen etterspør sjåfører som er i stand til og takle den nye teknologien.

Vitemeir bygget er verdt eit besøk i seg sjølv for både voksne og unge. Her kan ein lære meir om diverse teknologier i praksis samt få testa sine ferdigheter på både den eine og andre fronten. Vil absolutt anbefale ein tur for dei som har høve til det.

https://www.fellesforbundet.no/aktuelt/kampanje/gods/

Støtte til utdanning og kurs

Har du vært medlem av Fellesforbundet sammenhengende de siste 3 årene, kan du søke om å få støtte til utdanning fra LOs utdanningsfond! Fondet gir støtte til helårsutdanninger eller til kortere utdanninger, og gjelder også om du er arbeidsløs eller permittert.

Kunnskap og kompetanse er viktig i arbeidslivet. Arbeidsgiver har en plikt til å sørge for at du som arbeidstaker får det påfyllet av kompetanse du trenger for å gjøre jobben din, men ofte ønsker du jo å lære mer for å utvikle deg i den jobben du har eller prøve å få deg en ny. Da er det ikke alltid arbeidsgiver vil betale, eller dekke alt det koster.

Derfor har LO et fond du kan søke støtte fra når du vil ta etter- og videreutdanning. Du kan søke støtte til alt fra helårsstudier ned til kurs på 30 timer. 

Hvem kan søke?

Du må ikke være i jobb for å søke. Hvis du er arbeidsløs eller permittert har du også rett til støtte. Om du er i jobb eller ikke er det en forutsetning at du er medlem og har betalt kontingent til Fellesforbundet i minst 3 år. Unntaket er hvis du søker støtte til fag/svennebrev eller utdanning med sikte på å få studiekompetanse. Da trenger du bare å ha vært medlem i ett år. Student- og elevmedlemmer omfattes bare det første året de går over fra å være ordinært medlem til studentmedlem. Lærlinger omfattes ikke av ordningen for den opplæring som omfattes av lærlingeforholdet.

For skoleåret 2021/2022 er det ingen søknadsfrist, så du kan søke hele året. Søknader blir behandlet en gang i måneden.

Søknaden må fremmes før eller mens studiene er i gang. For studier som avsluttes med eksamen eller fagprøve anses denne som avslutning av studiet.

Les mer om støtte til utdanning og kurs

Les mer om medlemskap i Fellesforbundet

Yrkessjåførkompetanse – Hvem skal betale?

Kommer stadig borti spørsmål om dette temaet, og det er mange misoppfatninger om denne saken. Den største feilen er når folk viser til at det står i loven at man har krav. Dette er direkte feil. For det står ingenting i Yrkessjåførforskriften som er forskriften som regulerer YSK.

Dette er en del av sertifikatet når du tar lappen første gang. Da skal du ha YSK-grunnutdanning, og må dekke alt selv. Har du lappen fra før dette kurset kom, så slipper du med et etterutdanningskurs, og dette kurset må du ta hvert 5. år. Og er dette kurset det er snakk om i denne sammenheng.

Dette kurset er ikke omfattet av lovverket på annen måte enn hvordan kurset er sammensatt, hvem som kan arrangere kursene og krav til arrangør og kursleder osv, og at alle sjåfører skal ha dette kurset om de skal drive transport mot vederlag. Ingenting om hvem som skal betale kurset. Så i utgangspunktet kan arbeidsgiver forlange at du skal selv betale kurset.

Derfor er dette nå kommet med i Tariffavtalen. Er det en tariffavtale i bedriften derimot, plikter arbeidsgiver å betale kurset + du skal ha lønn og evt kost og losji om det er nødvendig. Om kurset holdes over 2 eller 3 helger for at bilen skal være i drift har du ikke krav på overtid for å ta kurset da YSK kurset ikke er regnet som arbeidstid og man derfor ikke har krav på overtid etter arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Arbeidsgiver skal tilrettelegge for kurs og melde deg på. Om du velger å ikke benytte deg av kurset arbeidsgiver finner til deg bortfaller betalingsplikten for arbeidsgiver og du kan risikere å måtte dekke kurset selv.

Etter endt kurs er det bindingstid til bedriften. Om du slutter i løpet av 6 mnd etter kurset kan arbeidsgiver kreve tilbakebetalt HELE beløpet de har lagt ut for kurs, lønn, kost, losji osv. Slutter du mellom 6 og 12 mnd etter kurset er fullført kan arbeidsgiver kreve tilbakebetalt inntill 50% av sine utlegg i forbindelse med kurset.

Dette var i grove trekk det som forklares mer i detalj i Tariffavtalen, og det viktigste i forhold til alle spørsmålene som kommer om saken. Men les gjerne Tariffavtalen og se hva annet du går glipp av om det ikke er Tariffavtale der du er ansatt. Og da ser du kanskje hvor viktig det er at det finnes en Tariffavtale å forholde seg til, for avtalen omfatter mye mer enn man tror. Ofte sier arbeidsgivere at de følger Tariffavtalen når du er på jobbintervju. Det vil som oftest si at du får lønn etter avtalen. Men hva med alle de andre godene som finnes i avtalen? De får man som regel ikke.

YSK – Etterutdanningskurs

Da har jeg vært på kurs. Det obligatoriske lovpålagte YSK kurset som alle nå skal ta hvert 5 år. Er glad jeg slapp å ta dette da jeg tok lappen, for da tror jeg det hadde blitt litt i meste laget. 140 timer teori hadde jeg ikke overlevd, men dette på 40 skulle jeg nå komme meg gjennom tenkte jeg. Hadde bestemt meg for å ikke høre på alle de som klager over kurset, og gå på med åpent sinn. Det kunne da ikke være så gale, eller var det det???

Arrangør av kurset var Transportkompetanse Haugesund et firma jeg ikke har hørt så alt for mye bra om, men da skulle jeg prøve sjekke ut de og litt…

Mandagen kom og dag 1 på kurs.

Vi var ikke så mange, kun 7 stk. Dette var nok fordi det var et ukeskurs, og de aller fleste ønsker kurset som helgekurs. Vi som var der pratet nå litt og det var mye surmuling over «Ka faen skal nå jeg med dette», «Skulle heller vært på jobb», «Vi taper penger på dette» osv. Minnte folket på at om man var fagorganisert, så fikk vi jo både dekket kurset og vi fikk lønn underveis. Så reelt sett taper vi jo ikke penger på det. Alle her fikk det dekket, og alle fikk lønn, så det problemet var jo egentlig ikke der… Så vi var alle enig i at vi fikk gjøre det beste utav det… For min del så var jeg allerede innstilt på at dette skulle være et lite avbrekk i en ellers vanlig arbeidsdag eller uke om du vil.

Denne dagen handlet veldig mye om kjøre og hviletid, og mye artige diskusjoner ble det og mange eksempler ble dratt fram. Selve lovverket har jeg i stor grad kontroll på, så akkurat den biten ble jeg litt negativ til å få repetert… Men så kom vi inn på den aller nyeste skrveren og hvordan utnytte denne i forhold til lovverket, og hvordan du kan sjekke deg selv og hva du har igjen av både kjøretid og hvor lange hvioler og pauser du skal ha neste gang. Også for å hente inn en forkortet hvil, om det er døgn eller ukehvil er ubetydelig… Alt står faktisk i den nyeste skriveren og man kan bla seg fram ved hjelp av menyene… Jeg har nest nyeste skriver, så dette var jo bare veldig interessant… 🙂

Dag 2

Denne dagen startet lettere for de fleste, for dag en var jo ikke så værst… I dag var det førstehjelp og brannøvelse. Dette var vel dagen jeg så mest fram til, da det ikke kan øves for mye på akkurat dette. Vi gikk gjennom en del førstehjelpsteori om formidagen, og så på prioriteringer på skadested, det å ta ledelsen om ikke det var andre der, hvordan oppføre oss og evt motivere «tilskuere» og andre trafikanter til å bidra i hjelpearbeid. Var og varslingsrutiner for nødetater og hva vi burde prøve få med oss av informasjon til nødetatene slik at disse skulle være mest mulig forberedt før de kom.

Etter teorien var det tid for å leke med dukker og prøve på HLR. Har jo vært gjennom dette en rekke ganger, bl.a. når tok førerkort og når jeg har utvidet det. Så 4 ganger var det på kjøreskoler. Hadde og et 40 timers kurs i førstehjelp den gang jeg var i militæret. Og jeg har tatt aspirantkurset til Norges Røde Kors, så trodde jeg skulle være noenlunde forberedt… Men tror du ikke de har endret HLR igjen??? Joda det skulle dyttes og presses og pustes nå og, og ingen tunge denne gange heller… Men nå var det 30 kompreso´joner og 2 innblåsninger… Hva tallene var før er av mindre betydnig, så det tar jeg ikke opp, for nå er det 30 – 2 som var det rette, så da gjør vi det… Men i og med at jeg har lekt med disse dukkene en rekke ganger nå, så gikk dette ganske så greit egentlig. Men husker jo fra de første gangene at det kunne være litt tricky å finne teknikken så vet jo at også av den grunne kan man ikke øve fopr mye på dette. Så for de som syns dette er vanskelig eller om du ikke er trygg nok på deg selv og om du virkelig klarer dette om det kniper, ta kontakt med Norges Røde Kors, Norsk Folkehjelp eller bare en lokal kjøreskole og be om hjelp… De finner raskt et lite kurs til deg, og dette kurset anbefales. Og du skal ikke se vekk fra at du trenger det. Kanskje ikke i trafikken, men i f.eks. et 50-årslag i din nærmeste familie eller omgangskrets… Det skjer plutselig og før du aner det. Ikke regn med at du klarer gjenopplivning, men at du kjører kompresjoner og innblåsninger kan være det som skal til for at ambulansepersonellet klarer gjenoppliving når de kommer.

Så var tiden kommet til å gå ut og slukke brann… Dette er og noe de fleste av oss har prøvd før, men igjen kan det jo ikke øves for mye…Dag 3

I dag var det lastsikring bl.a. som sto på timeplanen… Det ble mye teori og tabeller og teoretiske eksempler på hvordan man skal kunne finne minimumsantallet med stropper osv. Ikke helt lett å henge med i svingen her, for det ble litt mye tabeller. Fant ut at når jeg sikrer så gjør jeg det uansett godt nok, men kunne sikkert kuttet ned en stropp eller to og fortsatt ha det lovlig og sikret nok… Men på den annen side kan man ikke sikre for mye… 😉 Fin dag tross alt, men tror mest jeg bare gjør dette på min måte… Kommer ikke til å huske alt de måtene med friksjoner med forskjellige materialer uansett… 😉

Dag 4

Denne dagen skulle vi endelig få kjøre litt og lære om økonomikjøring. Jeg skulle ut i første pulje. Turen var kortere enn vi trodde, og vi trodde jo vi skulle ha en mer variert løype og kanskje litt mer krevende. Løypen var fra Åsane til rundkjøringen på Trengereid og tilbake, og som tidligere øst-vest sjåfør så jeg ikke akkurat det som hverken utfordring eller noe annet. Og med kun landeveiskjøring var  så jeg heller ikke helt hvordan det kunne bli så alt for store forskjellene på to turer hvor jeg skulle kjøre fritt på første og få noen korrigeringer på tur 2 når hele ruten var ca 20 min hver vei.

Så kjørte nå avgårde og tilbake igjen som vanlig, og neste tur sa ikke instruktør stort denne gange heller… Ventet på korrigeringer men lite skjedde… Ikke før vi skulle snu og kjøre tilbake. Da ville han jeg skulle kjøre med cruisekontroll ned bakken, og 5 km/t overfart på retarder… Greit det, og da ble det cruisekontroll tilbake til Arna hvor trafikken ble litt for variabel til mer cruisekontroll… Men bare på det lille der reduserte jeg snittforbruket med 0,2 l/m… Må vel hive på litt mer av denne stilen da, om det ikke hadde vært for at normalt har jeg et jag for å nå ferger… Og desuten liker nå jeg å leggge foten på gasspedalen og styre selv… Men utrulling kan og bli mer effektiv, lærte jeg,  ved å fjerne foten helt fra gasspedalen… Det lærte vi ikke når jeg tok lappen… 😉

Dag 5

Endelig siste dag… 🙂 Dagen i dag skule handle om jus, smugling og kabotasje. Jussen hadde vi jo vært litt innom hver dag i de forskjellige modulene, men denne gangen skulle det være mer om smugling og kabbotasje… I tillegg skulle vi prøve oss på å sette opp et budsjett for transport øst-vest for a vi skulle kunne se de økonomiske konsekvensene av kabbotasje og hvilken omsetning utlendinger som gir faen i lover og regler kan kjøre for kontra norske lovlydige bedrifter som driver seriøs. Er jo klart en rekke cowboyer og konkursryttere i Norge, men nå skulle vi finne tallene bak prisene de seriøse bruker og på denne måten og kunne se og luke ut cowboyene.

Igjen hadde vi en flott dag på kurset, og det var mye humor og latter og diskusjoner, både når instruktørs eksempler ble brukt og når vi tok fram eksempler fra egne erfaringer. Vi var alle enige i at til tross for at de fleste var veldig negative på mandag, så var vi positive og hadde fått mange aha opplevelser denne uken, og de kom flere ganger pr dag. Vi som var på kurset var en erfaren liten gjeng med fra 15 – 35 års erfaring fra yrket så vi hadde alle våre historier og eksempler vi kunne diskutere, og til tross for all denne erfaringen så lærte vi alle veldig mye denne uken og enkelte brukte lærdommen allerede dagen etter i personbilen sin på vei til kurset. Og kursveilederne var jo bare en herlig gjeng som har funnet formelen for å lære i fra seg. Det var diskusjon og spøking hele veien, og vi hadde det faktisk ganske gøy…

Så får folk heller bare diskutere nødvendigheten av disse kursene så mye de orker, men både lovverket og ikke minst bilene har en så enorm teknisk utvikling at alle vil lære noe på disse kursene om de bare gidder … 😉

YSK kurs

Denne uker ner det kursing… Det obligatoriske YSK… Og sålangt er jeg faktisk ganske fornøyd, og dette er jo lærerikt…

Fått flere tips om bruk av digital skriver, og innføring i funksjoner i den aller nyeste skriveren jeg ikke visste eksisterte… 🙂

Litt gjennomgang av tekninsk, mye som og er når man tar lappen, men er jo en del år siden så skadet ikke med repetisjon…

Og i dag har det vært førstehjelp, ergonomi og kosthold osv… + Brannslukning… Førstehjelp kan man ikke øve for mye på, og hvos man gidder høre etter så kommer det mye tips både til kost og når det var snakk om ergonomi…. Dette er ting som gjør hverdagen enklere… Brannslukning var mer det samme som i tidligere kurs…

Kommer plutselig tilbake med mer om kurset, når det blir ferdig til helgen…