Parkeringsbesøk i Madrid bekrefter mangel på anstendige jobber, ikke sjåfører!

European Transport Workers’ Federation (ETF), ETF Road Section har hatt en undersøkelse på døgnhvileplasser i Madrid og konklusjonen der er rimelig klar. For å bøte på sjåførmangelen må vi gjøre noe med sjåførenes arbeidsforhold først. Dette gjelder ikke bare i Spania i følge ETF, men i hele Europa.

I Norge sliter vi og med en uvanlig lav arbeidsledighet, men dette gjør jobben enda viktigere med å bedre sjåførers forhold for å øke rekruteringen og konkurranseevnen til bransjen vår opp mot andre bransjer når det gjelder arbeidskraft.

Undersøkelsen fra Spania viser og store mangler ved håndhevelse og implementering av mobilitetspakken. (Mobilitetspakken – et sett med EU-regler som regulerer veitransport i EU, hvis den håndheves og implementeres riktig, kan bidra til bedre forhold for sjåfører og bidra til å fikse sektoren.)

I undersøkelsen i Spania ble det fokusert på langtransport, noe som er naturlig da det som regel er disse sjåførene som treffes på døgnhvilplassene. Og sjåførene der hadde en rekke eksempler på hvordan mobilitetspakken ikke blir håndhevet og implementert.

 • Omgåelse av kjøre- og hviletidsregler:

Arbeidsgivere velger boten framfor innkvartering av sjåføren i ukehvilen da boten ofte er billigere.

 • Sjåfører kan ikke reise hjem :

Pga manglende kontroller og risikoen for at arbeidsgivere/operatører blir tatt, så får ikke sjåførene regelmessig hjemreise.

 • Mangel på riktig håndhevelse :

Ikke bare riktig håndhevelse manglet, men undersøkelsene viste og at det kunne gå år mellom hver kontroll.

 • Parkeringsforhold : 

Noe vi sliter med i store deler av Europa, og også i Norge. Mange steder er det sikkerheten på stedet som er problemet, men det som går igjen over alt er manglende eller dårlige fasiliteter.

Les mer om undersøkelsen her...

Byråd Bakke åpner for å utsette Nordhordlandstunnelen

Som kjent, så har det vært bygget bybane i Bergen gjennom de siste årene. Vi har fått bybane fra Bergen sentrum til Bergen Lufthavn Flesland i sør. Vi har snart en ferdigbygget ny trasse til kjøpesenteret Oasen, vest for Bergen. Og det planlegges en ny trasse nordover til Åsane.

Problemet nordover er trafikken og omkjøringsmulighetene. Det er ikke så mange år siden det var et vannledningsbrudd i Åsane, like nord for Fløyfjellstunellen. Normalt når tunellen er streng, så blir trafikken ledet gjennom sentrum av Bergen og det blir kaos over hele byen.

Når vannledningsbruddet var, så var det på veien som fører til Fløyfjellstunellen, og det var ingen omkjøringsvei som var egnet. Trafikken ble da ledet om Arna til Nesttun, med enveiskjøring gjennom Grimen. Og kaoset var komplett… Fra jernbanen i Bergen Sentrum til Åsane tok det fort 3-4 timer. Strekningen går normalt på rundt kvarteret. Og en tur for å losse en togtralle på Asko i Arna, med retur til jernbanen for å levere den tomme? Ja, det tok 8-9 timer. Jobben er normalt gjort på ca 2 timer.

Og nå ønsker Bakke altså Bakke at vi utsetter veibygging, til fordel for Bybanen!!! Dette er ikke en sak hvor jeg er imot bybanebygging. Men å endre trassene og samtidig gi bilistene dårligere forhold og redusere omkjøringsmulighetene ytterligere for å bygge bane blir feil i denne sammenheng. Bybanen skal jo og gå en eller annen trasse gjennom Bergen og stenge store deler av sentrum for biler. Og derved også utelukke omkjøring gjennom sentrum.

Før vi kan bygge Bybanen til Åsane, så trenger vi bedre omkjøringsmuligheter om noe skjer. Og vi trenger en ringvei øst for at dette skal kunne fungere. Ikke bare som omkjøring far Bergen Sentrum til Bergen Nord. Men og som en vei for trafikken som ikke skal til sentrum, men bare passere Bergen på sin vei nordover eller sørover langs vestlandskysten. Vi trenger få mer trafikk vekk fra Danmarksplass og Bergensdalen. Og da er eneste muligheten at vi får Ringvei Øst.

Leder av Fellesforbundet avd 11, Eirik Svenson har og utrykt seg i denne saken:

– Transporten er opptatt av å komme i gang med byggingen av hele ringveg øst. Når man først har landet på dette alternativet haster det med å komme i gang, slik at ikke Nordhordlandstunnelen blir trenert og Vågsbotn – Fjøsanger lagt i en skuff. Våre sjåfører har hjertet i halsen gjennom skolevegen Hylkje, og mistrives gjennom grimesvingene hver dag. Det har de også gjort i 20 år allerede, sier leder Eirik Svensson.

Les hele innlegget til Eirik Svenson…

DU ER IKKE ALENE PÅ VEIEN

Fellesforbundet organiserer sjåfører i lastebilnæringen. Vi er Norges største forbund i privat sektor og står på din side. Stå sammen med oss!

Organiser deg for en bedre arbeidshverdag

Arbeidsgiverne i godsbransjen er som regel organisert. Vi arbeidstakere står ofte alene. Når flere blir med i fagforeningen, blir vi sterkere når lønn og arbeidsvilkår skal forhandles.

Bli med oss i kampen for

 • En mer seriøs transportbransje
 • Et lønnsløft for lastebilsjåførene
 • Tariffavtale i alle bedrifter hvor de ansatte er organiserte

Medlemmer i Fellesforbundet har

 • Gode forsikringer og gode tilbud på boliglån
 • Bistand ved ufrivillig deltid eller brudd på lov om arbeidstid, samt ved yrkesskade eller oppsigelse
 • Bistand ved hendelser i arbeidsforholdet, herunder førerkortbeslag
 • Tilgang på kurs og mulighet for støtte til utdanning
 • En sterk fagforening i ryggen

Les mer om medlemskap i Fellesforbundet

Medlemsfordeler

Som fagorganisert i Fellesforbundet har du mange fordeler, både når det gjelder lønn, arbeidstid og andre sosiale forhold. I tillegg får du gode forsikringer og andre gode medlemsfordeler f.eks. på leiebil, ferie/opplevelser, mobiltelefoni/bredbånd gjennom LOfavør.

Som organisert i en bedrift med tariffavtale får du:

 • Garantert, avtalefestet lønn (i henhold til tariffavtalen). Rett til lokale forhandlinger.
 • 37,5 timer eller mindre pr. uke. Bistand ved ufrivillig deltid eller brudd på lov eller avtale om arbeidstid
 • Lovfestet fødsel, omsorgs- og utdanningspermisjon. Som partner har du rett til 14 dagers permisjon med lønn i forbindelse med fødsel/adopsjon
 • Minst 50 % og ofte 100 % overtidstillegg
 • Sikrer deg diverse tillegg som kvelds-, natt- og helgetillegg
 • Folketrygdens bestemmelser og AFP-tillegg (avtalefestet pensjon)
 • 5 uker ferie og 12 % feriepenger
 • Får du problemer i ditt arbeidsforhold, kan det bli aktuelt å gå til domstolen. Gjennom ditt medlemskap kan du få gratis tilgang til landets beste jurister på arbeidsrettslige spørsmål (forutsetter at saken godkjennes av forbundet).

Les mer om medlemskap i Fellesforbundet