Tariffrevisjonen 2022

Da er vi samlet og klar for å planlegge neste års forhandlinger. En rekke tillitsvalgte samt Bransjerådet starter i dag møter på Gardermoen for å gå gjennom kravene fra kubber i hele Norge, og finne en prioritert rekkefølge på. Dette så Bransjerådet har litt å jobbe med og så Bransjerådet og vet hva som ønskes og forventes i bransjen.

Etter siste ukers skriverier i aviser er det vel liten tvil om hva som bør bli prioritet i år. Vi har etter mange år med forhandlinger fått lite i kroner og øre, og føler oss akterutseilt lønnsmessig. Vi har dog hatt andre kampsaker som har vært viktige, som vi har fått innført, som YKB dekket av arbeidsgiver, f.eks. Men nå bør lønn på blokken som sak nr 1.

Både NHO og NLF har jo nå uttrykt at lønn må opp, både for bedring av rekrutering og for å dempe bortfallet av utenlandske sjåfører som nå tjener såpass greit i sitt hjemland at mange av de nå reiser hjem. Og det er ikke tvil om at vi trenger mange sjåfører i årene framover, og det tar og tid å utdanne nye sjåfører. Viktigste virkemiddel her må jo da være at attraktiviteten økes, og det gjør man best med heving av lønn.

Så får vi se om NHO og NLF følger opp det de selv har sagt i høst ang at lønn må kraftig opp.

Vil forskriften for yrkessjåfører slå Arbeidsmiljøloven?

Dette er et spørsmål som kommer opp rett som det er.

Her er hva Faglig sekretær Morten Hagen sier om temaet.

Forskrift om arbeidstid for sjåfører (FATS) er hjemlet i arbeidsmiljøloven (AML) § 10-12 (8), der det sies at departementet i forskrift kan gi særlige regler, og derved unntak fra AML.


Det betyr at ift. de bestemmelsene som er med i forskriften, så er det FATS som er gjeldende regelverk, og man er da i utgangspunktet unntatt for tilsvarende bestemmelser i AML. Det betyr selvsagt ikke at man er totalt unntatt for ALLE bestemmelsene i AML.


Spørsmålet om avholdelse av spisepause har vært oppe flere ganger, og vi har rettet spørsmålet til Arbeidstilsynet. Formålet med å ha en spisepause, er foruten å faktisk spise mat, det å få et avbrekk fra jobbsitusasjonen. Det er da viktig at en slik pause er kvalitetsmessig god, og som flere har nevnt her, skal man kunne «forlate arbeidsplassen» og ha et «tilfredsstillende pausested» med mulighet til å vaske seg og gå på toalettet.

Direktoratet for Arbeidstilsynet konkluderer med at det å sitte i bilen å spise lunsj, ikke er tilfredsstillende pauserom, og at det til tross for at slikt krav ikke er tatt inn i forskriften, så vil AML her «komme utfyllende til anvendelse der hvor forskrift om arbeidstid for sjåfører mangler tilstrekkelig regulering…»

Det å spise på en kafe, vil etter direktoratets oppfatning være «tilfredsstillende» under forutsetning av at man er kompensert for ev. kjøpeplikt (diett), og at man er «sikret» sitteplass på stedet (f.eks. egne «sjåførbord»).

Dersom man ikke kan gjennomføre et kvalitetsmessig god pause som nevnt, skal pausen regnes som en del av arbeidstiden. Man skal altså ha betaling for pausen, og arbeidsdagen blir desto kortere før det ev. kommer til overtid.

Spørsmålene jeg i sin tid sendte til Arbeidstilsynet, og deres svar, kan dere ev. få dersom dere måtte ha ønske om det. Send i så fall forespørsel til meg på E-post: morten.hagen@fellesforbundet.no

Øst og vest står mot hverandre når EU lager nye lover for veitransporten i Europa

Mens østeuropeerne vil sikre tilgang på arbeid for sjåfører fra Øst-Europa, vil vesteuropeerne stramme inn reglene for å beskytte egen transportbransje. Her er status i striden om veitransporten i Europa.

De nye lovforslagene fra EU-kommisjonen tar for seg kommersiell veitransport av både gods og passasjerer og vil være den største endringen i transportregler i EU noensinne. Målet har vært å harmonisere regelverk for veitransporten når det gjelder blant annet miljø, konkurranseevne, etablering og sjåførenes arbeidsvilkår.

Les mer i Fri Fagbevegelse