Arbeidstilsynet varsler økt bruk av overtredelsesgebyr i transportnæringen

Det blir viktigere og viktigere å holde orden på arbeidstiden. Nå kan det bli dyrere for arbeidsgivere dersom ikke alt er på stell. Også transportbestillere har et medansvar i forhold til lønns- og arbeidsforhold til sjåførene. Arbeidstilsynet vil fremover reagere … Fortsett å les Arbeidstilsynet varsler økt bruk av overtredelsesgebyr i transportnæringen

Ranger dette:

Allmenngjøring av tariffavtalen for godstransport på vei

NHO Logistikk og Transport er i mot kravet fra YS/YTF og LO/NTF om å allmenngjøre tariffavtalen for godstransport på vei. http://nholt.no/article.php?articleID=2138 Les NHO sin uttalelse her Godsutvalget til Vestnorsk Transportarbeiderforening mener noe helt annet, selv om vi er enig om … Fortsett å les Allmenngjøring av tariffavtalen for godstransport på vei

Ranger dette:

Undersøkelse om tretthet i transportbransjen

  Trøtt på jobb – hvor, når, og hvorfor? I løpet av februar gjennomføres det en stor undersøkelse om trøtthet blant yrkessjåfører i transportbransjen. Hensikten er å forstå årsaker til trøtthet og dermed gi bedre grunnlag for tiltak. Undersøkelsen gjennomføres av Transportøkonomisk Institutt (TØI), og NTF mener det er viktig at alle våre medlemmer deltar! En slik kartlegging trengs for å gi svar på viktige spørsmål: • Hvor, når og hvorfor blir yrkessjåfører trøtte? • Er det viktige årsaker til førertrøtthet som norske kjøre- og arbeidstidsregler ikke tar tilstrekkelige hensyn til? • Fører trøtthet til dårlig helse hos sjåførene? • … Fortsett å les Undersøkelse om tretthet i transportbransjen

Ranger dette:

Veinettet. En arbeidsplass eller samferdsels politikk

Det er nå på tide at det snakkes om veien i vårt langstrakte land som en arbeidsplass, der sjåførenes arbeidsvilkår blir tatt med i betraktningen. Ikke bare infrastruktur på det politiske nivå. Og hvem er det som jobber for arbeidstakernes … Fortsett å les Veinettet. En arbeidsplass eller samferdsels politikk

Ranger dette: