Samholdet? Hvor er det?

Igjen leser jeg i avisen om en sjåfør med som har kommet over fjellet etter flere dagers kjøring med minimalt med hvile. Artikkelen Hadde lastebilen full av rakettar – tatt for grove brot på kviletida i nrk.no er bare en av … Fortsett å les Samholdet? Hvor er det?

Ranger dette:

Vestnorsk Transportarbeiderforening går for E134 og Rv52 som faste stamveier mellom Vest og Øst

På årsmøte lørdag 7.mars gikk foreningen inn for E134 og Rv52 som faste stamveier mellom Vestlandet og Østlandet. Vi har pr i dag 5 alternative ruter om vi kan kjøre mellom Oslo og Bergen. Vi har: Filefjell E 16 Hemsedal … Fortsett å les Vestnorsk Transportarbeiderforening går for E134 og Rv52 som faste stamveier mellom Vest og Øst

Ranger dette:

Undersøkelse om tretthet i transportbransjen

  Trøtt på jobb – hvor, når, og hvorfor? I løpet av februar gjennomføres det en stor undersøkelse om trøtthet blant yrkessjåfører i transportbransjen. Hensikten er å forstå årsaker til trøtthet og dermed gi bedre grunnlag for tiltak. Undersøkelsen gjennomføres av Transportøkonomisk Institutt (TØI), og NTF mener det er viktig at alle våre medlemmer deltar! En slik kartlegging trengs for å gi svar på viktige spørsmål: • Hvor, når og hvorfor blir yrkessjåfører trøtte? • Er det viktige årsaker til førertrøtthet som norske kjøre- og arbeidstidsregler ikke tar tilstrekkelige hensyn til? • Fører trøtthet til dårlig helse hos sjåførene? • … Fortsett å les Undersøkelse om tretthet i transportbransjen

Ranger dette:

Vi får bøter om arbeidsgiver gjør feil!!!

Greit nok så er dette en noen år gammel sak og opp og avgjort for mange år siden, men saken er fortsatt like aktuell i dag, da lovverket ikke er nevneverdig endret… Jeg ble for noen år siden stoppet i kontroll med en av bilene til arbeidsgiver, og jeg regnet jo med at alle løyver var på plass… Arbeidsgiver hadde mange biler, og alle de andre var jo på stell. Men dette var ikke min faste bil og jeg ble nærmest bare kastet ut i denne bilen denne dagen, så jeg fikk ikke sjekket hva som var av papirer og … Fortsett å les Vi får bøter om arbeidsgiver gjør feil!!!

Ranger dette: