Vestnorsk Transportarbeiderforening går for E134 og Rv52 som faste stamveier mellom Vest og Øst

På årsmøte lørdag 7.mars gikk foreningen inn for E134 og Rv52 som faste stamveier mellom Vestlandet og Østlandet.

Vi har pr i dag 5 alternative ruter om vi kan kjøre mellom Oslo og Bergen.
Vi har:
Filefjell E 16
Hemsedal RV 52
Aurland – Hol RV 50
Hardangervidden RV 7
Haukeli E134

Ingen av disse veiene er fullverdige vinterveier. E16 er vel den veien nå som er minst vinterstengt, men samtidig den lengste veien for trafikk ut fra Bergen. E16 har til nå vært den veien som har vært hoved stamveien mellom øst og vest, det har blitt lagt ned mye innvesteringer for å oppgradere denne veien, så det gjenstår ikke mye for å bli ferdig her. Det bør fremdeles ikke satses på denne som hoved stamvei mellom øst og vest da det ikke er nok trafikkgrunnlag fra Bergen og Sogn og Fjordane. Men den kan være et alternativ som vei nr 3.
RV 7 er en av de mest ustabile vinterveiene som er av disse alternativene. Og det er heller ikke her nok trafikkgrunnlag fra Bergen alene.
RV 7 er uansett en nasjonalpark og en viktig turistvei. Skal vi ødelegge en fin vei som turister liker og kjøre for å oppleve norsk natur på sitt beste med å legge den inn i en tunnel?
Vi mener at en tunnel her vil gjøre mye skade for turist næringen.
Det er kanskje den korteste veien i luftlinje mellom Bergen og Oslo, men det er ikke her vi trenger en vei.

RV 52 er den veien yrkessjåførene foretrekker og kjøre, den er relativ stabil som vintervei men ligger ganske høyt i terrenget. Så kolonnekjøring er ganske hyppig brukt på denne. Det er likevel et godt alternativ til stamvei nr 2, men også her blir det Bergen og Sogn og Fjordane som den er rettet mot.
E134 Haukelifjellet vil med rett utbygging være det beste alternativet. Med å ligge om traseen på veien slik den er i dag vil den bli den korteste veien mellom Norges to største byer. Det vil også bli en stabil vintervei hvis veien legges i den rette traseen.
Trafikkgrunnlaget fra Vestlandet er stort. Hvis vi ser på Vestlandet i sin helhet.
Vi har 3 byer med stor tungtrafikk her. Bergen, Haugesund og Stavanger.
Med rett utbygging på E39 kan den kobles sammen med E134.
Blir for eksempel fergen fjernet over Boknafjorden og det blir tunell der, vil det kunne knytte Stavanger, som har mye tungtrafikk til Østlandet og oljebiler som kjører nordover i Norge, til denne stamveien.
Så det beste og mest samfunnsøkonomiske alternativet vil være E134 Haukeli til en ny stamvei mellom øst og vest. Selv om dette kan bli det dyreste alternativet.

Reklame

8 kommentarer om “Vestnorsk Transportarbeiderforening går for E134 og Rv52 som faste stamveier mellom Vest og Øst

 1. Ein liten faktakommentar til skribent «Nils» sidan artikkelen inneheld usannheter.

  Sitat:
  «RV 7 er uansett en nasjonalpark og en viktig turistvei. Skal vi ødelegge en fin vei som turister liker og kjøre for å oppleve norsk natur på sitt beste med å legge den inn i en tunnel?.»

  Sist eg sjekka var Rv.7 er ein veg, ikkje ein nasjonalpark. Rv.7 er heller ikkje nokon stad innom nasjonalparken. No veit ikkje eg kva kjennskap Nils har til geografi og Hardangervidda nasjonalpark, men fakta er at vegen E134 (mellom Haukelitunnelen og Haukeliseter) er mindre enn 4 km frå nasjonalparken. Til samalikning er Rv.7 på Halne, som er midt på Hardangervidda, ca 9km frå nasjonalparken. Passasjen Rv.7 på Hardangervidda er på det nærmaste 5km frå nasjonalparken (Dyranut).
  Til orientering, det har aldri vore snakk om å stenga Rv.7 for turisme. Vinterstid vil ikkje vegen over vidda verta halden open for trafikk, då går all trafikk gjennom tunnel. Sommarstid vil begge vegane vera opne for trafikk, dei som vil fort fram køyrer tunnel, turistar og dei som vil oppleva flott natur kan køyra vegen slik den er i dag.

  Sitat:
  «RV 7 er en av de mest ustabile vinterveiene som er av disse alternativene. Og det er heller ikke her nok trafikkgrunnlag fra Bergen alene»

  Mest ustabile er sant, og med ein tunnel på Hardangervidda så ville Rv.7 verta den MEST stabile vintervegen, og den definitivt billigaste å gjera vintersikker. Tunnel på Hardangervidda erl estimert til drøyt 2 mrd. Tunnel på Haukeli er estimert til 7-8 mrd.
  Trafikkgrunnlaget målt fram til idag er ikkje representativt for tungtransport, dette sidan det fram til april 2015 ikkje har vore passasje for køyretøy over 4 meter (den gamle jernbaneovergangen på Geilo er maks 4 meter). Med vintersikker Rv.7 og samme passasjehøgde for køyretøy som E134, ville nok mykje av tungtransport og personbiltrafikk heller ha valgt Rv.7 enn andre alternative fjellovergangar. Sistnevnte er ein påstand utan dokumentasjon, men særdeles sannsynlig.
  Gløym heller ikkje at Rv.7 frå Geilo og ned til Oslo er nærmast flat. E134 går over det eine høgdedraget etter det andre, med unntak av nokre parti i Telemark så flatar ikkje vegen ut før ein nærmar seg Kongsberg. Med tungt lasta vogntog sier det seg sjølv at farten vert deretter – lav – opp og ned bratte bakkar frå ende til annan.

  Liker

  1. Jeg har nå fått tak i noen ordentlige kart, og ser at du har rett og jeg har tatt feil ang akkurat hvor grensene for parkene går.

   Men likevel så står eg for det jeg mener.
   Alle er enige om at E134 er et veien som må bli hoved stamvei mellom Østlandet og Vestlandet. Og når den kommer så forsvinner grunnlaget for Hardangervidda, det kan leses i rapporten fra SVV.

   Og ha to parallelle veier er ikke samfunnsøkonomisk, grunnlaget for en satsing på vei mellom Bergen og Oslo er lite gjennomtenkt.

   Vi må begynne og tenke litt lengre inn i fremtiden. Vi må tenke Vestlandet i sin helhet.
   Derfor er en satsing på rv52 Hemsedal et bedre alternativ, vi vil også da ligge grunnlaget for en videre utbygging mot nord, for det er per dags dato ingen veier der det er mulig å kjøre fra Bergen til Trondheim lovlig på kjøretid.

   Likt av 1 person

 2. Det er sannelig godt at noen følger med og kommer med fakta – når sannheten (med hensikt) utelates. Greit er det at artikkelforfatter ønsker E134, men å svartmale alternativene med usannheter, det er lavmål.

  Liker

 3. Leser at du skriver at alle er enige om at E134 er veien som må bli hovedvei øst-vest. Hvem er alle, Nils? Jeg er ikke enig, og jeg har til gjengjeld E134 rett utenfor huset. Du skriver også at to parallelle veier ikke er samfunnsøkonomisk, altså mener du at vi ikke bør oppgradere både rv7 og E134. Men kjære Nils, rv52 vil du ha, og rv52 er jo en ren parallellvei til E16 over Filefjell, og Filefjell er i dag den mest vinterstabile fjellovergangen. Hvor vil du hen med påstanden da, når du motsier deg selv?

  Ser du kommenterer kjøreruten Bergen – Trondheim og at rv52 legger grunnlag for bedre veien mot nord??? Nå er ikke jeg noen fører av vogntog, men ser ikke på noen måte for meg at Hemsedal er en naturlig del av strekningen om man skal fra Bergen til Trondheim – eller motsatt? Eneste naturlige da er at man fra Bergen kjører over rv7 Hardangervidden frem til Gol, så tar nordover på rv52 over Hemsedal på vei mot Trondheim. rv52 gå tross alt mellom rv7 på Gol og E16 ved Borlaug (som er i Sogn). Skal man nordover fra Bergen så har man to alternativ, E16 eller E39.
  Som Telemarking ønsker jeg ikke noen endring av E134 da ny vei ikke vil legges gjennom bygdene og tettstedene. Hvem i allverden ønsker det? Alle tettstedene langs E134 i Telemark havner utenfor allfarvei og ute i ingenmannsland, som spøkelsesbyer. Nei takk, jeg vil ha veien der den er – med minst mulig tungtrafikk.

  Liker

 4. Det er et kjent problem at det er ingen som vil ha tungtrafikken gjennom sine områder, men alle vil at varer skal komme frem på billigst mulig måte. Så hvor i helvete skal da tungtrafikken gå. Hvis du ser til våre nabo land så har de en helt annen infrastruktur på sitt veinett, her går veiene forbi tettsteder og byer med avkjørsler til tettsteder og byer.

  Og ja jeg vet at RV52 ikke går mot Trondheim. Men veien TIL RV52 går i den retningen og det er den jeg snakker om da.

  Du sier at trafikkgrunnlaget forsvinner med å bygge tunnel på Hardangervidden. Hvor tror du trafikkgrunnlaget kommer fra, det er ikke Bergen mesteparten av trafikken går ut i fra, men Vestlandet som strekker seg fra Stavanger til Møre og Romsdal. Tenker du på det?
  Skal vi ha en samfunnøkonomisk utvikling MÅ vi tenke på helheten og ikke insnerve tanken på Bergen – Oslo

  Liker

  1. Siden du Nils snakker på vegne av norsk transportarbeiderforening så burde du være saklig, altså forholde deg til fakta, og ikke minst anvende en dannet språkbruk. Bannord hører ikke sakligheten til, blir kun usaklig og barnslig.
   Du kan ikke direkte sammenligne veinett og infrastruktur i Norge med nabolandene. Her i Åmot, og det meste av Telemark, har vi en natur og geografi som ikke tillater slikt. Å få veiene her i Telemark rette og flate innebærer at det meste av veinettet må legges i tunell, noe som ville bli et stort minus for alle tettstedene her og ikke minst turismen. Jeg ser din ideologi, men jeg og mange med meg deler den ikke med deg. Vi vil ha et livskraftig og naturskjønt Telemark med et naturlig veinett, vil ikke at veiene skal legges om radikalt bare for transportnæringens ønske, med bygdedød her som resultat.

   Dersom din tanke var å få bedre veier nordover, hva i allverden skal du da med rv.52? Er jo E16 som da må oppgraderes, eller helst E39. E16 er jo allerede stamvei, ville da være bedre å fortsatt satse på den i stedet for rv.52? Eller er det noe jeg ikke ser?

   Jeg har mange år, tidligere i min karriære, kjørt samtlige fjelloverganger en mengde ganger (buss og budbilsjåfør). Når sant skal sies så er E134 den definitivt verste veien å kjøre, både med buss og liten bil. Havner man bak vogntog så er det sniglefart både oppover og nedover, og bakker har vi mye av, samt svært få plasser å kjøre forbi. For ren personbiltrafikk (uten vogntog) er veien nærmest en nytelse. Så ja, jeg er enig i at veien trenger oppgradering, men ikke i de baner du ønsker, ønsker oppgradering av eksisterende vei.
   Min venn og nabo har kjørt langtransport i mange år, han kjører stort sett mellom Bergen og østlandet og velger alltid rv.7 siden det er kortest og raskest, et av de nordre alternativene om han må eller det faller mer naturlig grunnet destinasjon. Ifølge han er det mye mindre polske sjåfører som kjører rv.7 (til glede for alle, spesielt på vinterstid). Rv.7 er temmelig flat, ikke kupert som Haukeli, og mye finere vei fra Bergen via Voss enn alternativene mot Folgefonntunellen. Hans påstand er at bare en ørliten brøkdel av tungtransporten mellom Bergen/Hordaland og østlandet går via E134, det aller meste går på rv.7, rv.52 og E16. På den annen side går det aller meste av trafikken fra Rogaland og østover via E134. Ser man på trafikktellingene til statens veivesen så har han nok mye rett i det, er ikke rare tungtrafikken som kommer via Folgefonntunellen i forhold til det som passerer på Haukeli, altså kommer den fra Rogaland. Kort oppsummert så krangler altså ikke E134 og de andre fjellovergangene om den samme trafikken. E134 får sin trafikk hovedsaklig fra Rogaland, de andre fjellovergangene fra Hordaland/Bergen/Sogn og nordover.
   Om jeg skal se helheten, som du sier, og se hele Vestlander under ett, så forandrer det ikke saken. Jeg nekter å tro at trafikanter fra NordHordaland, Sogn, Møre og Romsdal ville velge E134 mot øst da det ville bli en hinsides omvei å kjøre. Likedan som trafikanter fra Rogaland mot øst, heller ikke ville velge alternativene nord for E134, da det er en like ufornuftig omvei.

   Nei, jeg mener at en oppgradering av E134 trengs, men la heller rv.7 bli stamvei siden det der er et mye flatere landskap i Buskerud enn i kuperte Telemark, slik at tungtransporten har en fin og miljøvennlig vei mellom øst og vestlandet. I samme renn kan de fullføre oppgraderingen av E16 fra Bergen og østover, samt E39 nordover. Dette ville komme ALLE tilgode.

   Liker

Kommentarer er stengt.