Hordaland fylkesutvalg har ikke snøring

Hordaland fylkesutvalg har ikke snøring i hva de snakker om når de vil prioritere E134 og Rv7. Det er veldig tydelig at dette utvalget består av akedemikere og papirflyttere.
Utvalget går i mot alle anbefalinger fra transportarbeidere og Statens Vegvesen, som kan dette og jobber med dette daglig, når de vedtar dette. De vil bare ikke vil inrømme at de har «drete på draget» med byggingen av Hardanger broen.

Hordaland fylkesutval har vedteke å prioritere to samband mellom aust-vest: E134 over Haukeli og Rv7 over Hardangervidda.

Var det hyttefolket som var på an igjen? Det er jo reelt sett ikke behov for to parallelle veier øst-vest.

Stort sett alle er enig om at E134 Haukeli er beste vei over fjellet, siden den knytter sammen både Stavanger, Haugesund og Bergen med det sentrale østlandet. Når så stor del av vestlandet har fått vei, bør man jo se på hvordan man best kan løse resten av vestlandet med Østlandet, og det er ikke en parallell vei til E134 Haukeli. Den tar jo ikke med seg mer enn Bergen, som allerede er knyttet til Østlandet over E134 Haukeli, og man dermed ikke har trafikkgrunnlag for denne utbyggingen

R52 Hemsedal vil kunne knytte både Sogn og Fjordane OG Møre og Romsdal opp til Ålesund til Østlandet. Og da vil det være trafikkgrunnlag for å bygge ut. Det vil også være en start på en vei som kan knytte Vestlandet opp mot Midt-Norge

Et av argumentene for å bygge ut Rv7 Hardangervidden har vært villrein. Men ved å bygge ut R52 Hemsedal og E134 Haukeli er det jo ikke noe problem med villrein. Det er jo bare hyttefolket og turister igjen, og de trenger i hvertfall ikke tunell under vidden.

At Rv7 er korteste vei mellom Bergen og Oslo er og et feil argument som frontes av hyttefolket. Det er kun et lite fåtall av trafikken som kjører mellom Bergen og Oslo. De fleste skal mellom Vestlandet og Østlandet, og da er igjen E134 Haukeli og R52 Hemsedal de beste alternativene. Vestlandet er mer en Bergen, og Østlandet er mer enn Oslo. Det som må sees på er det sørlige og det nordlige Vestlandet. Det er disse regionene som trenger knyttes til Østlandet, og ikke Oslo.

Godsutvalget Hordaland – Vestnorsk Transportarbeiderforening

Reklame

Vestnorsk Transportarbeiderforening går for E134 og Rv52 som faste stamveier mellom Vest og Øst

På årsmøte lørdag 7.mars gikk foreningen inn for E134 og Rv52 som faste stamveier mellom Vestlandet og Østlandet.

Vi har pr i dag 5 alternative ruter om vi kan kjøre mellom Oslo og Bergen.
Vi har:
Filefjell E 16
Hemsedal RV 52
Aurland – Hol RV 50
Hardangervidden RV 7
Haukeli E134

Ingen av disse veiene er fullverdige vinterveier. E16 er vel den veien nå som er minst vinterstengt, men samtidig den lengste veien for trafikk ut fra Bergen. E16 har til nå vært den veien som har vært hoved stamveien mellom øst og vest, det har blitt lagt ned mye innvesteringer for å oppgradere denne veien, så det gjenstår ikke mye for å bli ferdig her. Det bør fremdeles ikke satses på denne som hoved stamvei mellom øst og vest da det ikke er nok trafikkgrunnlag fra Bergen og Sogn og Fjordane. Men den kan være et alternativ som vei nr 3.
RV 7 er en av de mest ustabile vinterveiene som er av disse alternativene. Og det er heller ikke her nok trafikkgrunnlag fra Bergen alene.
RV 7 er uansett en nasjonalpark og en viktig turistvei. Skal vi ødelegge en fin vei som turister liker og kjøre for å oppleve norsk natur på sitt beste med å legge den inn i en tunnel?
Vi mener at en tunnel her vil gjøre mye skade for turist næringen.
Det er kanskje den korteste veien i luftlinje mellom Bergen og Oslo, men det er ikke her vi trenger en vei.

RV 52 er den veien yrkessjåførene foretrekker og kjøre, den er relativ stabil som vintervei men ligger ganske høyt i terrenget. Så kolonnekjøring er ganske hyppig brukt på denne. Det er likevel et godt alternativ til stamvei nr 2, men også her blir det Bergen og Sogn og Fjordane som den er rettet mot.
E134 Haukelifjellet vil med rett utbygging være det beste alternativet. Med å ligge om traseen på veien slik den er i dag vil den bli den korteste veien mellom Norges to største byer. Det vil også bli en stabil vintervei hvis veien legges i den rette traseen.
Trafikkgrunnlaget fra Vestlandet er stort. Hvis vi ser på Vestlandet i sin helhet.
Vi har 3 byer med stor tungtrafikk her. Bergen, Haugesund og Stavanger.
Med rett utbygging på E39 kan den kobles sammen med E134.
Blir for eksempel fergen fjernet over Boknafjorden og det blir tunell der, vil det kunne knytte Stavanger, som har mye tungtrafikk til Østlandet og oljebiler som kjører nordover i Norge, til denne stamveien.
Så det beste og mest samfunnsøkonomiske alternativet vil være E134 Haukeli til en ny stamvei mellom øst og vest. Selv om dette kan bli det dyreste alternativet.

Veinettet. En arbeidsplass eller samferdsels politikk

Det er nå på tide at det snakkes om veien i vårt langstrakte land som en arbeidsplass, der sjåførenes arbeidsvilkår blir tatt med i betraktningen. Ikke bare infrastruktur på det politiske nivå.
Og hvem er det som jobber for arbeidstakernes vilkår, jo det er fagbevegelsen.

Så nå må fagbevegelsen med LO i spissen på banen for å sikkre vår arbeidsplass.
LO har igjennom historien kjempet for at arbeidstakere skal få ha en velfungerene og sikker arbeidsplass. Men det er aldri vært tatt opp sjåførenes arbeidsplass som da er veiene vi kjører på til daglig.

Grunnen til dette er vel at historisk sett har sjåfører vært dårlige til å stå sammen og organisere oss i en arbeidstakerorganisasjon. Vi har historisk sett stått på hver vår haug og skreke, og ingen har hørt oss.

Når organisasjonsgraden innen for transport er ynkelige 16-18% sier det jo seg selv at det ikke er så mye kraft bak et krav.
Når vi ser på andre arbeidsgrupper Norsk Transportarbeiderforbund organiserer som Buss, Grossist, Havnearbeidere eller spedisjon som har en betydelig høyere grad av organisering. Så hjelper dette til å få igjennom bedre avtaler. Og ikke minst hjelper det med å få frem krav om arbeidsvikår.

Bare tenk på den kraften vi hadde hatt, og hvor lett vi kunne fått igjenom krav hvis vi hadde vært 100% organisert.
Det er ikke noe overaskelse når jeg sier at vi sjåfører kunne hatt den største brekkstangen innenfor fagbevegelsen. Vi alene kan stoppe hele Norge viss vi vil, hadde vi bare vært 100% organisert i et forbund. Vi kunne diktert hvordan kabotasje reglene skal se ut, vi kunne forlangt hvileplasser der vi mener de skulle lagt, ellers hadde vi stoppet opp ALT

Så hva vil vi?
Skal vi bare stå på hver vår haug og fortsette og syte?
Skal vi bar se bransjen vår forsvinne hen til utenlandske transportører?
Eller skal vi brette opp ermene og faktisk stå sammen for en gangs skyld?

Jeg sier vi skal stå sammen, kjempe for vår bransje og gi NTF og LO den brekkstangen som kan gjøre en forskjell, som kan gi oss tilbake det yrke vi er så stolt av.

Bli med STÅ SAMMEN.

Meld deg inn her og gjør en forskjell.
Skriv i kommentar feltet at du er en STOLT GODS SJÅFØR

Ny stamvei mellom Øst – Vest

Vi er to tidligere langtransportsjåfører som i flere år har banket over fjellovergangene her i sør-norge mellom øst og vest. Nå for tiden er vi blitt mer og mer engasjert innenfor fagbevegelsen og Norsk Transportarbeiderforbund. Vi har begge tidliger ment at forbundet gjør for lite for sjåførene som så mangen andre. Men det vi har innsett er at det ikke er sant. Grunnen til at det kan virke slikt er vel det at det er for få engasjerte sjåfører som vil jobbe for dette. Men det har vi tenkt og gjøre noe med. Vi håper at det vil komme flere sjåfører som slenger seg på denne bevegelsen som vi har satt i gang her, og at flere vil melde seg inn i NTF av den grunn.

Vi har skrevet en utalelse om hva vi mener er det beste alternativet, dette kommer til å ta videre til forbundet sentralt om hva de bør mene er det beste alternativet. For Husk på at Forbundt er her for medlemmene, ikke motsatt.

 

Dette er vår mening i denne saken:

Strekningen Øst – Vest trenger sårt en oppgradering og det er vel også snart på tide at det velges en fast stamvei. En vei som kan dekke det meste av Vestlandet og Østlandet.

Nå blir det bygget litt her og litt der, og politikerne kjemper om å få trafikken til sitt nærområde (dvs den de tjener mest penger på) samtidig vil de unngå tungtrafikken.
Det er jo liten tvil om at det er småbiler og ikke minst turistene og hyttefolk som er ønsket.
Hvilken vei som er stamvei har også endret seg flere ganger og stadig diskuteres det om hvor denne skal gå.
Vi har pr i dag 5 alternative ruter om vi kan kjøre mellom Oslo og Bergen.

Vi har:
Filefjell E 16
Hemsedal RV 52
Aurland – Hol RV 50
Hardangervidden RV 7
Haukeli E134

Ingen av disse veiene er fullverdige vinterveier. E16 er vel den veien nå som er minst vinterstengt. Men samtidig den lengste veien for trafikk ut fra Bergen. Og det er vel ikke trafikkgrunnlag hverken alene fra Bergen eller sammen med Sogn og Fjordane til å gjøre den investeringen det er snakk om i forhold til å bygge ut RV 52 eller E16

Og RV 7 er en av de mest ustabile vinterveiene som er av disse alternativene. Og det er heller ikke her nok trafikkgrunnlag fra Bergen alene.
Og RV 7 er uansett en nasjonalpark. Så en stor investering for å satse på denne er vel ikke aktuelt.

E134 Haukelifjellet vil med rett utbygging være det beste alternativet. Det vil bli den korteste veien mellom Norges to største byer. Det vil også bli en stabil vintervei hvis veien legges i den rette traseen.
Trafikkgrunnlaget fra Vestlandet er stort. Hvis vi ser på Vestlandet i sin helhet. Vi har 3 byer med stor tungtrafikk her.
Bergen, Haugesund og Stavanger.

Med rett utbygging på E39 kan den kobles sammen med E134.
Blir for eksempel fergen fjernet over Boknafjorden og det blir tunell der, vil det knytte Stavanger, som har mye tungtrafikk til østlandet og oljebiler som kjører nordover i Norge, til denne stamveien.

Så det beste og mest økonomiske alternativet vil være E134 Haukeli til en ny stamvei mellom øst og vest. Selv om dette kan bli det dyreste alternativet.

Nå må regjeringen høre på sjåførene

Strekningen Øst – Vest trenger sårt en oppgradering og det er vel og snart på tide at det velges en fornuftig stamvei som blir den faste veien som oppgraderes og fornyes… Nå er det litt her og litt der, og politikerne kjemper om å få trafikken (dvs den de tjener mest penger på) og samtidig vil de unngå tungtrafikken. Det er jo liten tvil om at det er småbiler og ikke minst turistene som er ønsket. Stamveien har og endret seg flere ganger og stadig diskuteres det om hvor denne skal gå. Men nå er det på tide at politkerne bestemmer seg.

Vi har pr i dag 5 alternative ruter om vi vil kjøre mellom Oslo og Bergen.

  1. Filefjell
  2. Hemsedal
  3. Aurland – Hol
  4. Hardangervidden
  5. Haukeli

Hvem vet best hvor veien bør gå? Er det politikerne eller oss sjåfører? Vi må få politikerne til å skjønne hvem som virkelig vet hva som er fornuftig.

Hva mener du ville vært den beste stamveien mellom øst og vest. La oss ta en liten debatt på dette, og skaffe litt oppmerksomhet på saken.

Gi oss en lyd om din mening om stamveien…