Ny stamvei mellom Øst – Vest

Vi er to tidligere langtransportsjåfører som i flere år har banket over fjellovergangene her i sør-norge mellom øst og vest. Nå for tiden er vi blitt mer og mer engasjert innenfor fagbevegelsen og Norsk Transportarbeiderforbund. Vi har begge tidliger ment at forbundet gjør for lite for sjåførene som så mangen andre. Men det vi har innsett er at det ikke er sant. Grunnen til at det kan virke slikt er vel det at det er for få engasjerte sjåfører som vil jobbe for dette. Men det har vi tenkt og gjøre noe med. Vi håper at det vil komme flere sjåfører som slenger seg på denne bevegelsen som vi har satt i gang her, og at flere vil melde seg inn i NTF av den grunn.

Vi har skrevet en utalelse om hva vi mener er det beste alternativet, dette kommer til å ta videre til forbundet sentralt om hva de bør mene er det beste alternativet. For Husk på at Forbundt er her for medlemmene, ikke motsatt.

 

Dette er vår mening i denne saken:

Strekningen Øst – Vest trenger sårt en oppgradering og det er vel også snart på tide at det velges en fast stamvei. En vei som kan dekke det meste av Vestlandet og Østlandet.

Nå blir det bygget litt her og litt der, og politikerne kjemper om å få trafikken til sitt nærområde (dvs den de tjener mest penger på) samtidig vil de unngå tungtrafikken.
Det er jo liten tvil om at det er småbiler og ikke minst turistene og hyttefolk som er ønsket.
Hvilken vei som er stamvei har også endret seg flere ganger og stadig diskuteres det om hvor denne skal gå.
Vi har pr i dag 5 alternative ruter om vi kan kjøre mellom Oslo og Bergen.

Vi har:
Filefjell E 16
Hemsedal RV 52
Aurland – Hol RV 50
Hardangervidden RV 7
Haukeli E134

Ingen av disse veiene er fullverdige vinterveier. E16 er vel den veien nå som er minst vinterstengt. Men samtidig den lengste veien for trafikk ut fra Bergen. Og det er vel ikke trafikkgrunnlag hverken alene fra Bergen eller sammen med Sogn og Fjordane til å gjøre den investeringen det er snakk om i forhold til å bygge ut RV 52 eller E16

Og RV 7 er en av de mest ustabile vinterveiene som er av disse alternativene. Og det er heller ikke her nok trafikkgrunnlag fra Bergen alene.
Og RV 7 er uansett en nasjonalpark. Så en stor investering for å satse på denne er vel ikke aktuelt.

E134 Haukelifjellet vil med rett utbygging være det beste alternativet. Det vil bli den korteste veien mellom Norges to største byer. Det vil også bli en stabil vintervei hvis veien legges i den rette traseen.
Trafikkgrunnlaget fra Vestlandet er stort. Hvis vi ser på Vestlandet i sin helhet. Vi har 3 byer med stor tungtrafikk her.
Bergen, Haugesund og Stavanger.

Med rett utbygging på E39 kan den kobles sammen med E134.
Blir for eksempel fergen fjernet over Boknafjorden og det blir tunell der, vil det knytte Stavanger, som har mye tungtrafikk til østlandet og oljebiler som kjører nordover i Norge, til denne stamveien.

Så det beste og mest økonomiske alternativet vil være E134 Haukeli til en ny stamvei mellom øst og vest. Selv om dette kan bli det dyreste alternativet.

Reklame

2 kommentarer om “Ny stamvei mellom Øst – Vest

 1. Ein liten faktakommentar til skribent «Nils» sidan artikkelen inneheld usannheter.

  Sitat:
  «Og RV 7 er uansett en nasjonalpark. Så en stor investering for å satse på denne er vel ikke aktuelt.»

  Sist eg sjekka var Rv.7 er ein veg, ikkje ein nasjonalpark. Rv.7 er ikkje nokon stad innom nasjonalparken. No veit ikkje eg kva kjennskap Nils har til geografi og Hardangervidda nasjonalpark, men fakta er at vegen E134 (mellom Haukelitunnelen og Haukeliseter) er mindre enn 4 km frå nasjonalparken. Til samalikning er Halne, som er midt på Hardangervidda, ca 9km frå nasjonalparken. Passasjen Rv.7 på Hardangervidda er på det nærmaste 5km frå nasjonalparken (Dyranut).
  Rv.7 er det definitivt billigaste alternativet å gjera vintersikker, med tunnel estimert til drøyt 2 mrd. Tunnel på Haukeli er estimert til 7-8 mrd.
  Sidan E134 på Haukeli faktisk er nærmare nasjonalparken enn Rv.7 er på Hardangervidda, samt kostar mykje mindre å gjera vintersikker, så er det vel uaktuelt med ei stor investering for å satsa på E134?

  Sitat:
  «Og RV 7 er en av de mest ustabile vinterveiene som er av disse alternativene. Og det er heller ikke her nok trafikkgrunnlag fra Bergen alene»

  Det er sant, og med ein tunnel på Hardangervidda så ville Rv.7 verta den MEST stabile vintervegen, og den billigaste å gjera vintersikker. Trafikkgrunnlaget målt fram til idag er ikkje representativt for tungtransport, dette sidan det fram til april 2015 ikkje har vore passasje for køyretøy over 4 meter (den gamle jernbaneovergangen på Geilo er maks 4 meter). Med vintersikker Rv.7 og samme passasjehøgde for køyretøy som E134, ville nok mykje av tungtransport og personbiltrafikk heller ha valgt Rv.7 enn andre alternative fjellovergangar. Sistnevnte er ein påstand utan dokumentasjon, men særdeles sannsynlig.

  Liker

Kommentarer er stengt.