Undersøkelse om tretthet i transportbransjen

  Trøtt på jobb – hvor, når, og hvorfor? I løpet av februar gjennomføres det en stor undersøkelse om trøtthet blant yrkessjåfører i transportbransjen. Hensikten er å forstå årsaker til trøtthet og dermed gi bedre grunnlag for tiltak. Undersøkelsen gjennomføres av Transportøkonomisk Institutt (TØI), og NTF mener det er viktig at alle våre medlemmer deltar! En slik kartlegging trengs for å gi svar på viktige spørsmål: • Hvor, når og hvorfor blir yrkessjåfører trøtte? • Er det viktige årsaker til førertrøtthet som norske kjøre- og arbeidstidsregler ikke tar tilstrekkelige hensyn til? • Fører trøtthet til dårlig helse hos sjåførene? • … Fortsett å les Undersøkelse om tretthet i transportbransjen

Ranger dette: