Bruk de seriøse aktørene!

Det finnes en rekke «fraktesider» på de forskjellige sosiale media som f.eks. Facebook, og felles for disse er jo tilbud om flere oppdrag for transportører og bedre priser for transportkjøpere. Men er det så trygt å bruke disse sidene?

Hva får vi på kjøpet om man bruker disse sidene? Joda, det finnes seriøse transportører her og. Men finnes og en rekke useriøse, og det er ikke alltid det enkleste å skille disse. Noe av det man finner ser man i innlegget som er delt på Facebook nå i disse dager.

VIKTIG INFO!

Politiet i Nordland ønsker med dette å gjøre personer som benytter seg av fraktesider på Facebook oppmerksom på at politiet har avdekket at flere personer som aktivt tilbyr frakt av både kjøretøy og gods på de forskjellige sidene ikke har gyldig førerkort.

Bakgrunnen for undersøkelsene er at en person som er medlem på flere av gruppene er siktet i flere saker med kjøring i ruset tilstand (vtrl§22.1) og kjøring uten gyldig førerkort (vtrl§24.1) den siste tiden. Politiet har vært i kontakt med vedkommende, men ønsker samtidig på generelt grunnlag at kjøpere av frakttjenester gjør undersøkelser med tanke på førerrett og eventuelt løyve, spesielt med tanke på hjulkjøring av bil.

Vegtrafikklovens §17 sier blant annet at eier av motorvogn eller den som på eiers vegne har rådighet over den, plikter å forvisse seg om at den som han lar bruke motorvognen, fyller vilkårene for å føre den. Brudd på denne plikten kan medføre straffeansvar for det som kalles overlatelsesmedvirkning.

Vet du noe, meld gjerne fra til politiet på 02800 eller politiets tipsportal på www.politiet.no

Vennlig hilsen

Klaus Ivar Storler

Forebyggende gruppe – Mo i Rana

Vennlig hilsen

Klaus Ivar Winther Storler

Politibetjent 1

Nordland politidistrikt

Operativ forebygger, Mo i Rana

En annen ting man som og kan være vanskelig å gjennomskue er svart arbeid, unndragelse av mva og som har vært avdekket ren organisert kriminalitet. Det er med på å undergrave vår egen bransje, en bransje som har problemer nok.

Man er og med på å presse prisene ned ved å hjelpe de useriøse til å få flere oppdrag, noe som jo går direkte på lønnsomheten i hele bransjen.

Skal vi komme noen vei her, så må vi bruke de seriøse aktørene og faktisk betale det det koster å frakte varene. Det er ingenting som er gratis i verden, og aller minst transport.

Vi får bøter om arbeidsgiver gjør feil!!!

Greit nok så er dette en noen år gammel sak og opp og avgjort for mange år siden, men saken er fortsatt like aktuell i dag, da lovverket ikke er nevneverdig endret…forelegg

Jeg ble for noen år siden stoppet i kontroll med en av bilene til arbeidsgiver, og jeg regnet jo med at alle løyver var på plass… Arbeidsgiver hadde mange biler, og alle de andre var jo på stell. Men dette var ikke min faste bil og jeg ble nærmest bare kastet ut i denne bilen denne dagen, så jeg fikk ikke sjekket hva som var av papirer og heller ikke om de evt stemte.

Det viste seg at denne bilen var nylig overført fra et søsterselskap i konsernet og alle sjefer trodde at løyvet var tatt ut på bilen, noe en eller annen hadde glemt… Daglig leder hadde og en rekke løyver liggende i skuffen sin, så det var flere ledige løyver. Men ingen hadde tatt med seg et til Biltilsynet og registrert løyvet mot denne bilen.

Resultatet var at jeg, som arbeidstaker, fikk et forelegg på 20.000 kr, subsidiært 20 dager fengesel for å drive løyvepliktig godstransport (Yrkestransportloven §5) uten løyve.

Som alternativ kunne jeg få møte i retten med påstand om 24.000 kr i bot subsidiært 24 dager fengsel. Jeg ville ved å vedta saken få 4.000 i rabatt erkjennelse av forholdet…

Jeg kunne jo ikke annet enn å erkjenne forholdet, for det var jo sannheten at jeg kjørte uten løyve. Til tross for at jeg ikke visste, og alt av sjefer var sikker på at alt var i orden, så fikk jeg straffen…

Grunnlaget for å straffe meg ligger i Yrkestransportloven § 41:

Om nokon med vilje eller aktløyse bryt eller hjelper til med å bryte denne lova, forskrifter eller vilkår som er fastsette med heimel i lova, vert han straffa med bot. Forsøk på slike brot er også straffbart.

Denne helgarderer jo slik at jeg ikke kunne slippe unna…

Heldigvis kunne jeg ta med meg forelegget til arbeidsgiver, som betalte.

Men uansett, så vær obs!!! Det er utrolig fort gjort å havne i denne situasjonen, også i større og serøse selskaper…