Bruk de seriøse aktørene!

Det finnes en rekke «fraktesider» på de forskjellige sosiale media som f.eks. Facebook, og felles for disse er jo tilbud om flere oppdrag for transportører og bedre priser for transportkjøpere. Men er det så trygt å bruke disse sidene?

Hva får vi på kjøpet om man bruker disse sidene? Joda, det finnes seriøse transportører her og. Men finnes og en rekke useriøse, og det er ikke alltid det enkleste å skille disse. Noe av det man finner ser man i innlegget som er delt på Facebook nå i disse dager.

VIKTIG INFO!

Politiet i Nordland ønsker med dette å gjøre personer som benytter seg av fraktesider på Facebook oppmerksom på at politiet har avdekket at flere personer som aktivt tilbyr frakt av både kjøretøy og gods på de forskjellige sidene ikke har gyldig førerkort.

Bakgrunnen for undersøkelsene er at en person som er medlem på flere av gruppene er siktet i flere saker med kjøring i ruset tilstand (vtrl§22.1) og kjøring uten gyldig førerkort (vtrl§24.1) den siste tiden. Politiet har vært i kontakt med vedkommende, men ønsker samtidig på generelt grunnlag at kjøpere av frakttjenester gjør undersøkelser med tanke på førerrett og eventuelt løyve, spesielt med tanke på hjulkjøring av bil.

Vegtrafikklovens §17 sier blant annet at eier av motorvogn eller den som på eiers vegne har rådighet over den, plikter å forvisse seg om at den som han lar bruke motorvognen, fyller vilkårene for å føre den. Brudd på denne plikten kan medføre straffeansvar for det som kalles overlatelsesmedvirkning.

Vet du noe, meld gjerne fra til politiet på 02800 eller politiets tipsportal på www.politiet.no

Vennlig hilsen

Klaus Ivar Storler

Forebyggende gruppe – Mo i Rana

Vennlig hilsen

Klaus Ivar Winther Storler

Politibetjent 1

Nordland politidistrikt

Operativ forebygger, Mo i Rana

En annen ting man som og kan være vanskelig å gjennomskue er svart arbeid, unndragelse av mva og som har vært avdekket ren organisert kriminalitet. Det er med på å undergrave vår egen bransje, en bransje som har problemer nok.

Man er og med på å presse prisene ned ved å hjelpe de useriøse til å få flere oppdrag, noe som jo går direkte på lønnsomheten i hele bransjen.

Skal vi komme noen vei her, så må vi bruke de seriøse aktørene og faktisk betale det det koster å frakte varene. Det er ingenting som er gratis i verden, og aller minst transport.

Brev fra et medlem

Et brev fra et medlem, om fordelen å være organisert i et forbund som gjør en noe.

Unibussklubben har lagt ut på sin facebookside et brev fra et medlem som har fått hjelp i sin sak om førerkortbeslag:

 

Til alle medlemmer

Jeg fikk mitt førerkort beslaglagt 18 februar i krysset Schweigaards gate/Oslo gate. Jeg sto i krysset og ventet på klar bane, da en bil kom mot meg og blinket slik at jeg kunne kjøre. Etter fotgjengerovergangen ble jeg klar over at det kom en fotgjenger og jeg bremset kraftig ned. Fotgjengeren falt på bakken. Jeg snakker ikke så godt norsk og etter hendelsen brukte jeg feil ord til politiet og sa at bilen jeg møtte blendet meg. Dette var nok til at politiet tok mitt førerkort.

Jeg har etterpå fått mye hjelp av fagforeningen som stilte opp med tolk og advokat. De hjalp meg skrive min forklaring som jeg ikke hadde fått gitt til politiet. Jeg nektet på førerkortbeslaget og saken kom opp i Tingretten, der min Advokat og tillitsvalgte, samt tolk hjalp meg.

Etter førerkort beslaget ble jeg veldig deprimert og jeg ble sykemeldt. I denne perioden snakket jeg ofte med tillitsvalgt som hjalp meg med de små tingene. Jeg var i flere møter med foreningen og advokaten.

I tingretten fikk jeg førerkortet tilbake. Jeg er veldig fornøyd med den hjelpen jeg har fått. Jeg vil takke tillitsvalgte Annstein og min Advokat Fredrik samt mine to tolker.

I dag er jeg veldig glad for at jeg var medlem i NTF når dette skjedde. Jeg vil anbefale alle andre å bli medlem også!

TAKK

 

Som vi ser her så hjelper det og være medlem. Hvis du også ønsker og få en slik støtte så meld deg inn her

Forsikringene blir bedre

Fra 1. januar 2015 blir forsikringene dine enda bedre – uten at du må gjøre noe som helst!

Sakset direkte fra LOfavør

Bedre og større dekninger på dine kollektive forsikringer.
Vi forbedrer Kollektiv hjem og dine andre kollektive forsikringer fra 1. januar 2015. De viktigste endringene kan du lese mer om på denne siden.
Nye forsikringsbevis vil være tilgjengelig på lofavør.no fra 1. januar.

Nyhet! Sikring mot den skjulte trusselen.
En av de største endringene er at din innboforsikring, Kollektiv Hjem, oppdateres til å inkludere praktisk og juridisk assistanse ved ID-tyveri. Slike tyveri er vanskelig å oppdage, og vanskelig å rydde opp i. Nå tilbyr vi hjelp om du eller dine blir rammet!

Les mer på NTF sin side

Les mer på LOfavør sin side