Bruk de seriøse aktørene!

Det finnes en rekke «fraktesider» på de forskjellige sosiale media som f.eks. Facebook, og felles for disse er jo tilbud om flere oppdrag for transportører og bedre priser for transportkjøpere. Men er det så trygt å bruke disse sidene?

Hva får vi på kjøpet om man bruker disse sidene? Joda, det finnes seriøse transportører her og. Men finnes og en rekke useriøse, og det er ikke alltid det enkleste å skille disse. Noe av det man finner ser man i innlegget som er delt på Facebook nå i disse dager.

VIKTIG INFO!

Politiet i Nordland ønsker med dette å gjøre personer som benytter seg av fraktesider på Facebook oppmerksom på at politiet har avdekket at flere personer som aktivt tilbyr frakt av både kjøretøy og gods på de forskjellige sidene ikke har gyldig førerkort.

Bakgrunnen for undersøkelsene er at en person som er medlem på flere av gruppene er siktet i flere saker med kjøring i ruset tilstand (vtrl§22.1) og kjøring uten gyldig førerkort (vtrl§24.1) den siste tiden. Politiet har vært i kontakt med vedkommende, men ønsker samtidig på generelt grunnlag at kjøpere av frakttjenester gjør undersøkelser med tanke på førerrett og eventuelt løyve, spesielt med tanke på hjulkjøring av bil.

Vegtrafikklovens §17 sier blant annet at eier av motorvogn eller den som på eiers vegne har rådighet over den, plikter å forvisse seg om at den som han lar bruke motorvognen, fyller vilkårene for å føre den. Brudd på denne plikten kan medføre straffeansvar for det som kalles overlatelsesmedvirkning.

Vet du noe, meld gjerne fra til politiet på 02800 eller politiets tipsportal på www.politiet.no

Vennlig hilsen

Klaus Ivar Storler

Forebyggende gruppe – Mo i Rana

Vennlig hilsen

Klaus Ivar Winther Storler

Politibetjent 1

Nordland politidistrikt

Operativ forebygger, Mo i Rana

En annen ting man som og kan være vanskelig å gjennomskue er svart arbeid, unndragelse av mva og som har vært avdekket ren organisert kriminalitet. Det er med på å undergrave vår egen bransje, en bransje som har problemer nok.

Man er og med på å presse prisene ned ved å hjelpe de useriøse til å få flere oppdrag, noe som jo går direkte på lønnsomheten i hele bransjen.

Skal vi komme noen vei her, så må vi bruke de seriøse aktørene og faktisk betale det det koster å frakte varene. Det er ingenting som er gratis i verden, og aller minst transport.

Reklame