Vi i transport

Trafikkregler for syklister

Nytt lyskryss på Sotra

Som om det ikke er køer nok på Sotra mot Bergen, så har de nå og satt opp lysregulering i krysset Arefjordveien… Nå skal det bli full stopp og vente på grønt i tillegg til at det fra før går både sakte og i rykk og napp…

Er dette den nye politikken til Statens Vegvesen i Hordaland? For det er kommet flere merkelige lysreguleringer inn mot Bergen det siste året…

Les og uttalelsen fra Rødt Fjell

Vårt første lyskryss.

Dashbord cam – En nødvendighet eller angiveri?

For en tid tilbake skrev vi denne lille saken om temaet.

Dashbord cam – En nødvendighet eller angiveri?.

I dag kom Aftenposten med artikkelen «Stadig flere overvåker medtrafikanter med kamera» som og har med uttalelser fra forskringsselskap og UP.

Men en interessant sak de hadde med i slutten av artikkelen var at bruk av kamera er blitt forbudt i flere land i Europa.

I Norge kan bruken av dashcams til overvåkning være ulovlig.

– Problemet oppstår om man filmer regelmessig når man står parkert. Gjør man det, kan man bryte loven om kameraovervåking. Det er likevel viktig å være klar over at det finnes gråsoner her, sier Rannveig Bakke Tvedten i Datatilsynet.

I Danmark, Nederland, Italia, England, Spania og i Frankrike er bruken av dashcams uproblematisk, ifølge den tyske bilorganisasjonen ADAC.

Men det er ikke alle land som er like begeistret for bruken av denne typen kameraer. I Østerrike er de forbudt ved lov, og høye bøter venter dersom du blir stoppet.

Også i Sveits frarådes bruk av kameraene. Her mener lovgiverne at filmingen bryter med regelverket rundt datasikkerhet og privatlivets fred. Heller ikke i Tyskland er bruken av bilkameraer, på grunn av personvernbestemmelser, uproblematisk.

I Sverige ble en ny lov innført sommeren 2013 som regulerer kameraovervåking. Bruk av dashcams vil i flere tilfeller være et brudd på denne loven.

Så det har blitt mye å tenke over før man bestemmer seg for å sette opp et kamera i bilen.

Hordaland fylkesutvalg har ikke snøring

Hordaland fylkesutvalg har ikke snøring i hva de snakker om når de vil prioritere E134 og Rv7. Det er veldig tydelig at dette utvalget består av akedemikere og papirflyttere.
Utvalget går i mot alle anbefalinger fra transportarbeidere og Statens Vegvesen, som kan dette og jobber med dette daglig, når de vedtar dette. De vil bare ikke vil inrømme at de har «drete på draget» med byggingen av Hardanger broen.

Hordaland fylkesutval har vedteke å prioritere to samband mellom aust-vest: E134 over Haukeli og Rv7 over Hardangervidda.

Var det hyttefolket som var på an igjen? Det er jo reelt sett ikke behov for to parallelle veier øst-vest.

Stort sett alle er enig om at E134 Haukeli er beste vei over fjellet, siden den knytter sammen både Stavanger, Haugesund og Bergen med det sentrale østlandet. Når så stor del av vestlandet har fått vei, bør man jo se på hvordan man best kan løse resten av vestlandet med Østlandet, og det er ikke en parallell vei til E134 Haukeli. Den tar jo ikke med seg mer enn Bergen, som allerede er knyttet til Østlandet over E134 Haukeli, og man dermed ikke har trafikkgrunnlag for denne utbyggingen

R52 Hemsedal vil kunne knytte både Sogn og Fjordane OG Møre og Romsdal opp til Ålesund til Østlandet. Og da vil det være trafikkgrunnlag for å bygge ut. Det vil også være en start på en vei som kan knytte Vestlandet opp mot Midt-Norge

Et av argumentene for å bygge ut Rv7 Hardangervidden har vært villrein. Men ved å bygge ut R52 Hemsedal og E134 Haukeli er det jo ikke noe problem med villrein. Det er jo bare hyttefolket og turister igjen, og de trenger i hvertfall ikke tunell under vidden.

At Rv7 er korteste vei mellom Bergen og Oslo er og et feil argument som frontes av hyttefolket. Det er kun et lite fåtall av trafikken som kjører mellom Bergen og Oslo. De fleste skal mellom Vestlandet og Østlandet, og da er igjen E134 Haukeli og R52 Hemsedal de beste alternativene. Vestlandet er mer en Bergen, og Østlandet er mer enn Oslo. Det som må sees på er det sørlige og det nordlige Vestlandet. Det er disse regionene som trenger knyttes til Østlandet, og ikke Oslo.

Godsutvalget Hordaland – Vestnorsk Transportarbeiderforening

Mistet tralla – fikk bot

Lastebil.no hadde i dag en artikkel om en polakk som mistet en tralle i Gol sentrum. Heldigvis ble det ingen alvorlig ulykke av dette, men fører fikk en bot på 10.000.

Dette er ikke et innlegg om utlendinger og deres kompetanse. Dette er om de som trekker løstraller spesielt, men og når du kobler på egen tralle.

For dette er noe som skjer nesten daglig på de fleste større omlastingsterminaler i Norge, også med norske sjåfører. Og kompetansen der bør jo i høyeste grad være tilstede. Alt for mange kjører uten å ha sjekket at alt er gått helt i lås, men i de fleste tilfellene hvor låsen ikke er skikkelig i oppdages det heldigvis når de prøver å kjøre og de får rettet det opp før trallen detter av.

Så, hvor mange av dere tar en tur rundt trallen og sjekker at alt er i orden før dere kjører? Sjekker du lys, luft, dekk og bremser. Sjekker du at låsen er gått skikkelig i, ikke bare ved å titte under svingskiven men faktisk ta litt i utløseren og kjenne etter? Bruker du sikringen der det finnes? Eller kobler du bare og stikker fra stedet så fort som mulig?

Det tar deg bare noen sekunder å sjekke alt, og det kan redde liv!