E6 Megården-Mørsvikbotn må inn i statsbudsjettet for 2023!

Fellesforbundet og Lo heilt på linje med Evy Røymo og Linn Berntsen, Ledere i hhv. Steigen Arbeiderparti og Hamarøy Arbeiderparti. E6 Megården-Mørsvikbotn må inn i statsbudsjettet for 2023!

Fellesforbundet og LO har i stortinget kritisert regjeringa for å utsette viktige vegprosjekt. En av strekningen er E6 Megård – Mørsvikbotn som ikkje har fått plass i forslaget til Statsbudsjett. Denne strekningen deler Norge i to dersom den vert stengt og eneste omkjøringsmulighet vert gjennom Sverige. Strekningen har fleire lave, mørke og trange tuneller som ikke tilfredsstiller dagens sikkerhetskrav. Tunellene har tidliger blitt omtalt som «gruvesjakter». Strekningen har også de siste årene vert utsatt for flere alvorlige ulykker. Denne strekningen må settes i gang i henhold til opprinnelig plan er LO og Fellesforbundets krav!

Strekningen som har vert byggeklar i fem! statsbudsjett frå 2018 er ei strekning av stor betydnig for passienttransport til sjukehuset i Bodø, Skuleelever, næringslivet, varetransporten, privatpersoner og turister på veg mellom nord og sør i Norge.

Vi siterer AN.no 4. oktober: «I tidsperioden 1.jan 2018-12.okt 2021 har Norge, takket være utfordringer på denne strekningen, i teorien vært delt i to hele 55 ganger (stenging som har vart i én time eller mer)»

Les heile leserinnlegget i an.no:

https://www.an.no/hva-trumfer-e6-megarden-morsvikbotn/o/5-4-1669652

Bli medlem:

https://www.fellesforbundet.no/aktuelt/kampanje/gods

Reklame