E6 Megården-Mørsvikbotn må inn i statsbudsjettet for 2023!

Fellesforbundet og Lo heilt på linje med Evy Røymo og Linn Berntsen, Ledere i hhv. Steigen Arbeiderparti og Hamarøy Arbeiderparti. E6 Megården-Mørsvikbotn må inn i statsbudsjettet for 2023!

Fellesforbundet og LO har i stortinget kritisert regjeringa for å utsette viktige vegprosjekt. En av strekningen er E6 Megård – Mørsvikbotn som ikkje har fått plass i forslaget til Statsbudsjett. Denne strekningen deler Norge i to dersom den vert stengt og eneste omkjøringsmulighet vert gjennom Sverige. Strekningen har fleire lave, mørke og trange tuneller som ikke tilfredsstiller dagens sikkerhetskrav. Tunellene har tidliger blitt omtalt som «gruvesjakter». Strekningen har også de siste årene vert utsatt for flere alvorlige ulykker. Denne strekningen må settes i gang i henhold til opprinnelig plan er LO og Fellesforbundets krav!

Strekningen som har vert byggeklar i fem! statsbudsjett frå 2018 er ei strekning av stor betydnig for passienttransport til sjukehuset i Bodø, Skuleelever, næringslivet, varetransporten, privatpersoner og turister på veg mellom nord og sør i Norge.

Vi siterer AN.no 4. oktober: «I tidsperioden 1.jan 2018-12.okt 2021 har Norge, takket være utfordringer på denne strekningen, i teorien vært delt i to hele 55 ganger (stenging som har vart i én time eller mer)»

Les heile leserinnlegget i an.no:

https://www.an.no/hva-trumfer-e6-megarden-morsvikbotn/o/5-4-1669652

Bli medlem:

https://www.fellesforbundet.no/aktuelt/kampanje/gods

Reklame

Oppgradering av Bømlafjordtunnelen

Nå er tiden kommet til oppgradering av Bømlafjordtunnelen, og vi som farter strekningen Bergen – Stavanger kan vel ikke si oss helt fornøyd med hvordan dette har fungert sålangt.

Når og hvor lenge tunnelen er stengt har sålangt vært helt uforutsigbart, og når den stenger så er det like uforutsigbart når den åpner. Litt for ofte åpner den senere enn det som er sagt, og andre ganger sier de den skal være stengt i 2 timer men åpner etter én.

Dette gjør at vi må kjøre til tunnelen, og kanskje strekke kjøretiden for å være klar i tilfelle den åpner før tiden. Det er nå umulig å planlegge kjøre- og hviletider, og vi risikerer å komme senere og senere fram for hver dag og hele døgnet forskyver seg når vi endelig får stoppet og tatt døgnhvil.

Statens Vegvesen har nå opprettet en facebookside for tunnelen og arbeidet, og her svarer de på spørsmål. Siden kan brukes til å komme med ris og ros og tips om når og hvordan stenginger bør gjennomføres. La de få høre vår mening, så kanskje de kan tilpasse stengningene litt i forhold mtil oss som har ferger å nå på natt.

Du kan og ringe 175 og fortelle dette.

Statens Vegvesen har og opprettet en SMS-tjeneste som skal informere om stengingene. Send BØMLAFJORDTUNNELEN til 1963 for å melde deg på.

http://bloggurat.net/minblogg/registrere/a52573e45b3b145bac00d45d696caa04707a8b80