Dashbord cam – En nødvendighet eller angiveri?

De siste årene har fenomenet dashcam blitt stort i Norge. Vi har alle sett videoene fra østeuropa og mange håper jo på at de og skal kunne filme slike videoer. Men er det virkleig så enkelt som å hive inne et kamera? Skjer det virkleig så mye i trafikken her til lands?

Nå må vi vel se litt på hvordan lovverket i Norge er i forhold til f.eks. Russland. I Norge er lovverket ganske klart i de fleste situasjoner, så det er som regel liten tvil om skyld i de fleste saker. Der borte er det fører som har bevisbyrden, og da blir jo saken fort en litt annen… Den som har dårligst bevis for sin sak taper fort saken. Dette gjør at kamera er stort i landene i østeuropa.

Mange norske sjåfører bruker argumentet at det skal være et bevis om de kommer ut for en situasjon, men på mine ca 20 år som yrkessjåfør har jeg fortsatt tilgode å ha behov for et videobevis pga hendelser i trafikken.

Når det gjelder det juridiske i saker så må vi forholde oss til Datatilsynet. Og i utgangspunktet er det ikke så mye å forholde seg til der. Et argument som oppstår jevnlig er om dette er overvåkning, og derfor krever konsesjon. Datatilsynet har dette å si om bruken av dashbordkamera.

Dashbordkamera og hjelmkamera
Dashbordkamera (også kall frontrutekamera) er kamera som installeres foran i biler eller lastebiler og som filmer ut frontruta, mens hjelmkamera gjerne festes på sykkelhjelmen eller lignende. Denne typen kamera er ikke vurdert som fastmontert kamera, og er derfor ikke kameraovervåking – i lovens forstand. Det betyr at reglene og pliktene man har ved kameraovervåking ikke vil gjelde når det brukes av privatpersoner.

Men om for det om det er tillatt å ha kamera i bilen, så må man tenke litt før man publiserer, for her kan personvernlover komme inn. Man skal f.eks. ikke publisere noe som kan være krenkende eller støtende mot privatpersoner.

Merk likevel:
Selv om opptakene kan være lovlige, trenger ikke bruken av dem å være det. Publisering av opptak gjort med dashbordkamera, hjelmkamera, droner eller lignende, må derfor gjøres med forsiktighet. Du kan ha anledning til å legge noe du har filmet ut på nett, men ikke dersom det krenker andres privatliv. Du bør derfor alltid be om samtykke fra dem du har filmet før opptaket publiseres, hvis de kan gjenkjennes på opptaket.

Ser vi på at arbeidsgiver ønsker kamera i/på bilene kommer noen andre andre regler inn, og disse reglene er ganske strenge. Det skal være særskilte sterke grunner til at en arbeidsgiver skal kunne montere kamera på din arbeidsplass. I utgansgspunktet er det for ivaretakelse av liv og helse og kriminalitetsbekjempelse, hindre tyveri og hærverk eller forhindre svinn og underslag fra ansatte. Men det skal være et reelt behov for å få tillatelse, da dette ofte blir overvåkning.

Så over til det jeg egentlig tenkte lage en liten sak om… Den etterhvert nå utbredte bruken av kamera i norske biler. Er det virkelig et behov for å filme alt som skjer der?

Fol virker nå så utrolig desperate etter å komme i media at de poster nærmest alt som skjer av mindre bagateller i trafikken, lager en kriseoverskrift og lirer av seg noe svada om hvor farlig dette var… Vi får nærmest aldri se hva som skjedde i forkant av situasjonen, for det er redigert vekk. Og vi får aldri høre noe om hvordan den som blir filmet opplevde situasjonen.

Det er helt klart enkelte ting som skjer om har vært farlig, og jeg har sett en rekke filmer av dette og, men i hovedtrekk er det meste helt ubetydelig.

Noe som går igjen er «farlige» forbikjøringer. Og mye hyling om hvor stor idioten er som kjørte forbi. Her er det en ting vi som nærmest bor langs veien ofte ser. Jo lengre tid det tar før man kommer seg forbi, jo støre sjanse tar man for å komme seg forbi. Og her kommer og redigeringen fram i videoklippene. Og ikke er det kamera som dekker det som skjer bak deg, men det vil du kanskje ikke vise uansett…

Men noe som ofte kommer fram i disse videoene er mangelen på å hjelpe andre i trafikken! Hva med å kikke litt i speil og selv faktisk følge det lovverket mange av dere hyler om blir brudt i disse «farlige» forbikjøringene? Ofte vises det til den paragrafen det virker som absolutt alle kan. Vegtrafikkloven §3.

§ 3.Grunnregler for trafikk.
Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.
Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen.

Det hyles hele tiden på at de andre i trafikken skal vise hensyn… Vel, nå kommer vel dette som et sjokk på flere av dere… Den paragrafen gjelder faktisk også deg. Å ta hensyn til sine medtraffikanter er jo meningen med denne paragrafen, og da gjelder f.eks. å slippe forbi om du blir tatt igjen… Bilen bak kjører jo tydelig fortere enn deg, og dvs at om du slipper han forbi så kjører han i fra deg… Og du blir ikke hindret i tid pga dette, men slipper både irritasjon og stress ved å prøve holde flyten, og du kommer fram trygt og uten å være så sliten og stresset.

Og om du mener at han som kommer bakfra kjører for fort, så er det faktisk ikke ditt problem… Du er ikke Politi og du bryter faktisk §3 selv, som du gjerne hyler om at andre bryter… Vil han forbi så slipp han forbi så kommer vi alle tryggere hjem…

Og når vi er inne på paragrafer og trafikkregler, så skal jeg komme med en liten paragraf du så tydelig ikke kjenner… Trafikkreglenes §12 Forbikjøring.

4. Når noen vil kjøre forbi til venstre, skal forankjørende holde så langt til høyre som mulig, og ikke øke farten. Når kjøretøyet beveger seg sakte eller tar stor plass, og vegen er uoversiktlig eller har motgående trafikk, skal føreren om nødvendig vike til høyre og sette ned farten eller stanse.

Les spesielt det siste i ledd 4, men gå gjerne inn på trafikkreglene og les deg opp der og… Men ledd 4 avsluttes altså med «skal føreren om nødvendig vike til høyre og sette ned farten eller stanse». Dvs se ned mellom beina og se om du finner noen pedaler… Du må kanskje ha hjelp av andre til å utføre dette eksperimentet, og da ved å ha en hjelper bak bilen din for å se. Prøv å trykke med en fot på pedalene, og hvis det tennes noen lys bak på bilen mens du samtidig trykker på pedalen har du funnet den rette… Denne kalles bremsepedal, og når du blir forbikjørt så skal du faktisk ofte bruke denne pedalen for å hjelpe andre fram og forbi. Dette er og en del av Vegtrafikklovens §3 om å ta hensyn…

Minuset ved å bruke den pedalen og faktisk hjelpe folk forbi er jo at da blir det en mindre spektakulær film som viser en idiot i trafikken, men det er kanskje like greit. For idioten i disse situasjonene er faktisk DEG. Du presser deg fram og skaper farlige situasjoner og bryter lover for å tvinge andre til å komme i farlige situasjoner slik at du kan filme de og kalle de idiot. Du skjønner tydelig ikke at det hele er din feil, for du har jo fått idioten på film… Så kan du få den i en avis eller på facebook og sole deg i glansen noen sekunder og tro at det er du som passer på…

Og med ett var vi inne på neste tema… For mange av de som kjører rundt med disse kameraene er yrkessjåfører, og det de mest ønsker av alt er å framprovosere farlige situasjoner og henge ut kollegene sine. Føler du noen ære eller føler deg stolt når du løer rundt som liksompoliti og angir alle rundt deg?

Hva er vitsen med dette egentlig? Det klages over manglende samhold, og det klages over cowboyer i bransjen som durer fram som de vil… Hva med å prøve gjøre noe med dette for å sikre både samholdet, bedre statusen vår og samtidig faktisk gjøre noe for trafikksikkerheten?

Jeg skjønner rett og slett ikke hvorfor enkelte absolutt skal gjøre alt for å få laget en video, og i etterkant henge ut kollegene og sjikanere og rakke ned på pga dine egne feil… At folk kan være så stein stokk dum at de ikke skjønner hvem som er idioten i filmen er helt ubegripelig… Håper bare nå at en av de som er filmet kjører en sak mot disse idiotene, så kanskje kan galskapen stoppe, for ikke bare er dette unødvendig og i mange tilfeller direkte farlig, det er og klare brudd på personvernlovene…

Selvfølgelig må jo folk bare filme det de orker, men videobevis er det lite trolig du noen gang får bruk for… Og å få fanget farlige situasjoner som er så farlige at man bør løpe til avisen med de, er og lite trolig at du får… Og skal du først publisere en video, så ikke rediger den.. La oss få den hele og fulle sannheten med en forklaring på hvorfor du f.eks. ikke stoppet og slapp bilen forbi…

Eller bare la være å legge den ut, så slipper du å vise hvor stor idiot du faktisk er…

Reklame

En kommentar om “Dashbord cam – En nødvendighet eller angiveri?

Kommentarer er stengt.