NTF tapte havnesak i arbeidsretten

Som tatt ut av det blå har nå Arbeidsretten nå begynt å blande seg inn i eksisterende tariffavtaler noe som førte til at NTF tapte saken.

Hele saken er en skandale ikke bare havnearbeiderne, men og for fagbevegelsen. Når Arbeidsretten kan tilsidesette en eksisterende tariffavtale og omskrive denne, så har vi alle et problem.

Skal ikke bruke så mye tid og plass på å kommentere selve saken her og nå, men sakser det essensielle fra NTF sin hjemmeside:

Spørsmålet Arbeidsretten skulle avgjøre, var en tvist om fortolkningen av Rammeavtalen for losse- og lastearbeid. I tariffavtalen heter det at «For fartøyer på 50 tonn dw. og derover som går fra norsk havn – utenlandsk havn eller omvendt, skal losse- og lastearbeidet utføres av losse- og lastearbeidere. Unntatt er all lossing og lasting ved bedriftens egne anlegg hvor bedriftens egne folk anvendes til lossing eller lasting.» Det er den siste setningen partene har vært uenige om.

Mer om saken finner du på Fri Fagvegelse, og hele dommen ligger og på NTF sine sider for de som vil sette seg inn i saken.

Er DU havnearbeider, så vil vi veldig gjerne høre litt fra deg om hva du syns evt klubben din syns om dette… Send oss en mail, og vi vil åpne siden her så også du kan poste nye innlegg…

Reklame