Arbeidstilsynet varsler økt bruk av overtredelsesgebyr i transportnæringen

Det blir viktigere og viktigere å holde orden på arbeidstiden. Nå kan det bli dyrere for arbeidsgivere dersom ikke alt er på stell. Også transportbestillere har et medansvar i forhold til lønns- og arbeidsforhold til sjåførene. Arbeidstilsynet vil fremover reagere … Fortsett å les Arbeidstilsynet varsler økt bruk av overtredelsesgebyr i transportnæringen

Ranger dette:

Undersøkelse om tretthet i transportbransjen

  Trøtt på jobb – hvor, når, og hvorfor? I løpet av februar gjennomføres det en stor undersøkelse om trøtthet blant yrkessjåfører i transportbransjen. Hensikten er å forstå årsaker til trøtthet og dermed gi bedre grunnlag for tiltak. Undersøkelsen gjennomføres av Transportøkonomisk Institutt (TØI), og NTF mener det er viktig at alle våre medlemmer deltar! En slik kartlegging trengs for å gi svar på viktige spørsmål: • Hvor, når og hvorfor blir yrkessjåfører trøtte? • Er det viktige årsaker til førertrøtthet som norske kjøre- og arbeidstidsregler ikke tar tilstrekkelige hensyn til? • Fører trøtthet til dårlig helse hos sjåførene? • … Fortsett å les Undersøkelse om tretthet i transportbransjen

Ranger dette:

Slavekontrakter i norsk transportnæring

      Firmaet Transportkompetanse Haugesund er et oppadstormende firma som da etter deres egne ord: » Transportkompetanse Haugesund AS ble etablert i 2007 og er en ledende kompetanseleverandør og samarbeidspartner for transportnæringen og billeverandører i Norge. Gjennom kvalitetsikrede tjenester kan Transportkompetanse Haugesund AS gi den kunnskap og kompetanse som yrkessjåfører og transportbedriftene trenger for effektiv drift. » Det de ikke nevner på nettsiden sin er at de også bistår firmaer om å undergrave Tariffavtalene som er framforhandlet gjennom sammarbeid mellom arbeidgiver og arbeidstaker organisasjonene. Disse avtalene dukker opp i bedrifter som er medlemmer i NLF. Og når de skryter av at NLF er … Fortsett å les Slavekontrakter i norsk transportnæring

Ranger dette: