Minstelønnsdirektivet i EU er ikke EØS-relevant.

EUs regler om minstelønn er ikke aktuelt for Norge – Frp vil at spørsmålet skal utredes

LO-leder Peggy Hessen Følsvik sier til Fri Fagbevegelse at det har vært gode grunner for å innføre minstelønn i mange europeiske land, som har vært utfordret av store problemer med sosial dumping med til dels lav organisasjonsgrad og få landsdekkende tariffavtaler. I Norge, derimot, skjer lønnsdannelsen gjennom tariffavtalene som har tjent samfunnet godt. Det er derfor også Norge i flere år har kjempet mot at minstelønn skal innføres i hele Europa – Norden inkludert, sier hun.

Minstelønnsdirektivet er nå publisert i EU-tidende, uten at direktivteksten er merket EØS-relevant. Det er i tråd med norsk syn.

EU-kommisjonen har dermed vurdert at rettsakten i sin helhet faller utenfor EØS-avtalens virkeområde. Denne vurderingen samsvarer med Norges foreløpige rettslige vurderinger som ble gjort da direktivforslaget ble lagt frem.

– Jeg er svært tilfreds med at Europakommisjonen vurderer direktivet som ikke EØS-relevant. Det er i samsvar med departementets vurdering, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

EUs finansministre vedtok 4. oktober 2022 formelt direktivet om tilstrekkelige minstelønninger i EU.

FrP er derimot ett av to partier på Stortinget, sammen med Venstre, som har uttrykt seg positive til statlig lønnsfastsettelse og FrP har nylig også fremmet forslag om å utrede en ordning for en statlig, lovbestemt minstelønn, se Dokument 8:6 S (2011-12)

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/Minstelonnsdirektivet-i-EU-er-ikke-EOS-relevant/id2940167/

https://www.fellesforbundet.no/aktuelt/kampanje/gods

Reklame