Minstelønnsdirektivet i EU er ikke EØS-relevant. Frp og Venstre har tidligere fremmet forslag om utredning av forslaget.

EUs regler om minstelønn er ikke aktuelt for Norge – Frp vil at spørsmålet skal utredes

LO-leder Peggy Hessen Følsvik sier til Fri Fagbevegelse at det har vært gode grunner for å innføre minstelønn i mange europeiske land, som har vært utfordret av store problemer med sosial dumping med til dels lav organisasjonsgrad og få landsdekkende tariffavtaler. I Norge, derimot, skjer lønnsdannelsen gjennom tariffavtalene som har tjent samfunnet godt. Det er derfor også Norge i flere år har kjempet mot at minstelønn skal innføres i hele Europa – Norden inkludert, sier hun.

Minstelønnsdirektivet er nå publisert i EU-tidende, uten at direktivteksten er merket EØS-relevant. Det er i tråd med norsk syn.

EU-kommisjonen har dermed vurdert at rettsakten i sin helhet faller utenfor EØS-avtalens virkeområde. Denne vurderingen samsvarer med Norges foreløpige rettslige vurderinger som ble gjort da direktivforslaget ble lagt frem.

– Jeg er svært tilfreds med at Europakommisjonen vurderer direktivet som ikke EØS-relevant. Det er i samsvar med departementets vurdering, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

EUs finansministre vedtok 4. oktober 2022 formelt direktivet om tilstrekkelige minstelønninger i EU.

FrP er derimot ett av to partier på Stortinget, sammen med Venstre, som har uttrykt seg positive til statlig lønnsfastsettelse og FrP har nylig også fremmet forslag om å utrede en ordning for en statlig, lovbestemt minstelønn, se Dokument 8:6 S (2011-12)

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/Minstelonnsdirektivet-i-EU-er-ikke-EOS-relevant/id2940167/

https://www.fellesforbundet.no/aktuelt/kampanje/gods

Reklame

Les dette og si meg hvem som er våre venner

Da vi registrerer at flere yrkesbrødre mener den sittende regjeringen er vennlig innstilt til oss kan det være greit å synliggjøre fasiten.

Vi har i flere år jobbet for å stramme inn kabotasje reglene og få slutt på slaveri på vegen. Til sist kom våre krav opp som forslag i Stortinget.

Dette er hva som skjedde da.

Voteringen endte som dette

Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om innføring av nye tiltak mot sosial dumping og kriminalitet i transportsektoren

Sjekk videre her hvem som ga støtte i saken, og hvem som ikke ga det

Votering fordelt på parti

Hele saken og saksgangen kan du lese her.