Nytt i mobilitetspakken

1. november 2022 tredde EUs mobilitetspakke del 1 i kraft. Det innebærer blant annet nye regler om kjøre- og hviletid, bruk av fartsskriver og løyve.

Endringer i fartsskriver

Fartsskriveren skal nå brukes til å kontrollere løyve, kabotasje, utstasjoneringsdirektivet, arbeidstidsdirektivet og hastighetsbegrensninger.

Endringer i kjøre- og hviletidsbestemmelsene

En av endringene er at foretaket nå skal organisere arbeidet slik at førerne kan komme hjem minst hver fjerde uke for å avholde en normal ukehvil.

Endringer på yrkestransportområdet

Som følge av mobilitetspakken kan Statens vegvesen og politiet utføre kontroll ved foretakets forretningssted for å bl.a. kunne følge opp løyvehavere.

Les mer om dette på Statens Vegvesen sine sider.

Reklame