DU ER IKKE ALENE PÅ VEIEN

Fellesforbundet organiserer sjåfører i lastebilnæringen. Vi er Norges største forbund i privat sektor og står på din side. Stå sammen med oss!

Organiser deg for en bedre arbeidshverdag

Arbeidsgiverne i godsbransjen er som regel organisert. Vi arbeidstakere står ofte alene. Når flere blir med i fagforeningen, blir vi sterkere når lønn og arbeidsvilkår skal forhandles.

Bli med oss i kampen for

  • En mer seriøs transportbransje
  • Et lønnsløft for lastebilsjåførene
  • Tariffavtale i alle bedrifter hvor de ansatte er organiserte

Medlemmer i Fellesforbundet har

  • Gode forsikringer og gode tilbud på boliglån
  • Bistand ved ufrivillig deltid eller brudd på lov om arbeidstid, samt ved yrkesskade eller oppsigelse
  • Bistand ved hendelser i arbeidsforholdet, herunder førerkortbeslag
  • Tilgang på kurs og mulighet for støtte til utdanning
  • En sterk fagforening i ryggen

Les mer om medlemskap i Fellesforbundet

Reklame