Se og bli sett

En opplæringspakke som viser hvordan man bedrer sikkeheten mellom syklist og trafikant

Volvo har nylig lansert en gratis opplæringspakke for å øke forståelsen om lastebilen fra fotgjengere, barn og syklister.

Pakken er laget for å brukes i undervisning i skolen fra 12 år og opp, men egner seg og for voksene, sier Volvo.

Les mer og last ned opplæringspakken «Se og bli sett. 

Volvos pressemelding ang opplæringspakken:

Volvo Trucks tar initiativ for å øke trafikksikkerhetsforståelsen blant myke trafikanter. Med en aktivitet ved navn «Se og bli sett» ønsker vi å rette søkelyset mot syklister fra 12 år og oppover.
– Kampanjen «Se og bli sett» er ment som et bidrag til å øke forståelsen av hvordan myke trafikanter kan samarbeide med lastebilene i bymiljøer. Vi ønsker å rette søkelyset mot syklister, både ungdommer og voksne. Med dagens høye tempo i trafikken, er det viktig at så mange som mulig blir mer bevisste på de risikoer som finnes og hva man bør tenke på for å unngå ulykker og farlige situasjoner, sier Volvo Trucks sikkerhetssjef Carl Johan Almqvist.
Syklister kan være vanskelig å oppdage
Som navnet tilsier, fokuserer «Se og bli sett» på hvor viktig det er å være obs på trafikken rundt seg og gjøre seg synlig for lastebilsjåføren. For eksempel gjennom øyekontakt og ikke sykle for nære lastebilen da man kan være svært vanskelig å oppdage for sjåføren.

Et samarbeid må til

– For å minimere risikoen for trafikkulykker utruster vi våre lastebiler med flere intelligente sikkerhetssystemer og utdanner sjåførene i sikker kjøring. Men den menneskelige faktoren er likevel av avgjørende betydning i de fleste trafikkulykker og det blir viktig å øke forståelsen av sikkerhet i trafikken hos alle trafikanter, sier Carl Johan Almqvist.
«Se og bli sett» eller «See and been seen» som den heter på engelsk – er laget for å kunne brukes i undervisning på skolene for aldersgruppene 12 år og oppover. Den egner seg også for organisasjoner som jobber med voksne som målgruppe. Opplæringspakken inneholder ferdig materiale med presentasjon og filmer, samt praktiske øvelser i hvordan man gjennomfører en øvelse utendørs med en lastebil.

 

Les mer og last ned opplæringspakken «Se og bli sett. 

Reklame