Romerikes Blad i et Nøtteskall, Sensurerer leserinlegg!

http://www.rb.no/…/veinettet-er-for-alle-et-s…/o/5-43-377910

Men , Så lenge de ikke vil publisere dette offentlig så lesere over hele landet kan se det så publiseres det helt fritt og Gratis her og håper det vil bli sett av mange !

Her er inlegget Usensurert!

——–

Jan Høiback Det var dette jeg skrev og som de ikke vil legge på samme side som deres journalist fikk stå fram åpent for å kaste dritt om lastebilsjåfører: E6 – lastebiler og forbikjøringer – et svar til Nina Syvderud Skyrud
Journalist Nina Syvderud Skyrud skrev for et par dager siden en artikkel med overskriften «Få dem vekk fra venstrefeltet på E6» en artikkel som gikk til frontalangrep på en hel yrkesgruppe og som la all skyld for forsinkelser på E6 på tungbiltrafikken. Den artikkelen inneholdt så mye faktafeil og mistolkning av trafikkreglene at den ikke kan stå uimotsagt.
Hun påstår at lastebiler som foretar forbikjøringer skaper kø, Det er feil, lastebilene foretar forbikjøringer for å unngå køen som er dannet i høyre felt. Det Journalisten egentlig skriver, men som hun bruker andre ord for, er at hun tydeligvis mener at det er ok at det er saktegående kø i høyrefelt så lenge folk holder seg unna venstre felt for der skal hun kunne kjøre i 110 hele tiden. Som begrunnelse er hun frekk nok til å trekke fram paragraf 3 i vegtrafikkloven som ifølge henne betyr at det er forbudt å sperre venstre felt ved å kjøre langsommere enn 110. Paragraf 3 i vegtrafikkloven sier at «Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom sa det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.» Den sier at ALLE skal ferdes hensynsfullt og være varsom så det ikke oppstår fare. Det å kreve at alle andre holder seg vekk slik at en selv uhindret til enhver tid kan holde maks tillatt hastighet er da ikke å ferdes hensynsfullt og å være varsom slik at fare ikke oppstår. Jeg må si at den tolkning journalisten står for i sin artikkel mildt sagt viser en egoisme i trafikken og en totalt fraværende evne til åselv ta hensyn til andre trafikanter og å være varsom.
Nin Syvderud Skyrud prøver så å legitimere sitt syn ved å vise til praksis i utlandet. Tyskland er det land hun trekker frem og viser til at det der er vanlig at det er forbudt med lastebiler i venstre felt. Dette er korrekt, men Nina Syvderud Skyrud glemmer det faktum at der dette forbudet gjelde i Tyskland er det enten tidsbegrenset til å gjelde i rushtiden rundt store byer som f.eks i området rundt Bremen. Andre steder gjelder forbudet fordi det er 3 felt i hver retning slik at forbudet IKKE fratar lastebilene mulighet for forbikjøringer, f.eks i Hannoverområdet. Der hvor det er lange stigninger som gjør at lastebiler går unormalt langsomt er det også slike forbud, f.eks i Kasselområdet. En annen ting som Nina Syvderud Skyrud ikke nevner, enten av uvitenhet eller fordi det ikke passer inn i hennes argumentasjon er at på de strekninger hvor disse forbud gjelder i Tyskland er det enten fri fart for personbiler eller en fartsgrense som er langt høyere enn den norske på 110. Det er klart at ved hastigheter over f.eks 150 km/t blir hastighetsforskejllen mellom personbiler og lastebiler så stor at det kan oppstå trafikkfarlige situasjoner hvis venstre felt er blokkert av en lastebil i 80-90 km/t. Dette problemet er tilnærmet ikke tilstede hvis en normalt oppegående og våken sjåfør kjører i 110km/t. Det å trekke sammenligninger mellom Tyske og Norske veger og hastigheter og bruke det som argument mot en hel yrkesgruppe er totalt skivebom og en oppnår da ikke annet enn å avsløre sin egen egoistiske og stressede oppførsel i trafikken. Egoistisk og stresset oppførsel i trafikken er i et hvert fall ikke en oppførsel som er i samsvar med intensjonene i teksten i vegtrafikklovens paragraf 3.
Slik jeg tolker journalistens artikkel tror hun at 110 km/t er en påbudt minstefart i venstre felt, alle som ikke kan holde denne farten skal holde seg vekk. Mitt spørsmål til henne blir da: Hvilken hastighet skal være minimum i høyre felt? Skal vi foreslå 80 km/t som er fartsgrensen for lastebiler, eller skal vi foreslå 60Km/t som er fartsgrensen for personbil med henger uten bremser. Eller skal vi foreslå 70 km/t som er den hastigheten mang el-bilister med rekkeviddeangst foretrekker?
Nina Syvderud Skyrud bør snarest mulig innse at det norske vegnettet er for alle og at alle skal ta hensyn til hverandre. Riktignok er det enkelte kjøretøy som holder en så lav hastghet at de ikke har noe på en veg med 110 grense å gjøre, f.eks mopeder og traktorer at det nok kunne være på sin plass og påby en viss minstefart for å kunne bevege seg på en felts motorveg. En slik minstefart bør nok vurderes , men den må settes slik at den ikke ekskludere alle som ikke er stresset og har dårlig tid.
Vi kommer mange ganger fortere frem hvis vi tar hensyn til hverandre og hjelper hverandre i trafikken. Noe av det viktigste man kan gjøre er å lette litt på gasspedalen hvis man blir forbikjørt slik at forbikjøringstiden blir så kort som praktisk mulig. Samt at man sørger for å gi tegn i god tid før man foretar en manøver som kan tenkes å influere andres kjøremønster.

Avslutningsvis ønskes alle trafikanter, store og små en sikker og behagelig tur på våre veger
MVH
Jan Høiback
Formann
Truckers International Association Norge

Reklame