Meklingsløsning i godsoppgjøret kom på overtid

Etter to dager med mekling ble det oppnådd enighet mellom Norsk
Transportarbeiderforbund og NHO Transport / Norges Lastebileier
Forbund (NLF) på godsavtalene. Resultatet er anbefalt av Bransjerådet
for gods og går nå til uravstemning blant våre medlemmer i
godsbransjen.
Meklingen ble intens og krevende, sier forhandlingsleder Morten Hagen. Vi er
relativt fornøyd med resultatet sett opp i mot resultatet av årets frontfag og de
kravene vi fremmet til dette oppgjøret.

  •   Vi oppnådde 5,8 % økning på laveste trinn i minstelønnssatsene.
  •   Generelt tillegg til alle på kroner 2,- fra 1.4.2016.
  •   Forbedring i bilaget om dekning av etterutdanningen (YKB).
  •   Frontfagets løsning på pensjon, sykelønn, 1. og 17. mai.
  •   Matpengesatsen økes til 82,50 kroner.
  •   Utvalgsarbeid i tariffperioden for å se på kompetanse i bransjen.
  •   Utvalgsarbeid for å vurdere lønnssystemet for langtransportsjåfører.

Resultatet er anbefalt av Bransjerådet Gods. Leder Chris Rudi Lind mener at
resultatet som ble oppnådd, var det som var mulig å få til denne gangen.
Bransjerådet oppfordrer alle å stemme JA i uravstemningen.
Detaljer om helheten av meklingsresultatet vil bli redegjort for i
uravstemningsheftet som blir sendt ut i forbindelse med uravstemningen.
Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om dette.
Hold deg oppdatert!!
Vi ber deg som medlem å følge med på sosiale medier som forbundets
nettsider (http://www.transportarbeider.no) og vår facebookside.

Reklame