Uravstemning

Årets Tariffoppgjør har nå gått til Uravstemning.

Det fullstendige resultatet kan du lese i folderen som kan lastes ned fra siden her. Vi har lagt folderene for både Uravstemning – NLF og Uravstemning – NHO .

Forhandlingsresultatet er anbefalt av forhandlingsutvalget. (Bransjerådet for gods)

Du som medlem anbefales derfor å stemme ja til årets tariffoppgjør.

Slik deltar du i uravstemningen

Alle medlemmer i NTF som får sine lønns- og arbeidsvilkår fastsatt på grunnlag av Overenskomsten Godstransport – NLF (avtale 120) mellom NLF – LO/NTF har stemmerett og stemmeplikt.

FRIST ELEKTRONISK URAVSTEMNING

I årets uravstemning kan du også stemme elektronisk på PC eller mobiltelefon (sms).

Elektronisk avstemning i tidsrommet fra 22. juni til og med 4. juli kl. 24:00

Den elektroniske avstemningen er begrenset til de som var medlem per 22. juni 2016.

Nye medlemmer må stemme ved bruk av vedlagte stemmeseddel og merke konvolutten med medlemsnummer eller navn og sende den i vedlagte returkonvolutt til Norsk Transportarbeiderforbund.

Det er bare mulig å stemme en gang og å benytte en av avstemningsformene. Dersom det er stemt elektronisk vil den papirbaserte avstemningen bli forkasta.

Elektronisk avstemning

For å gjøre det må du:

 • gå inn på forbundets nettside: http://www.transportarbeider.no
 • åpne fana ”min side” og logge på med medlemsnummer og passord. Medlemsnummeret finner du på medlems-/LO favørkort eller på medlemsbladet ”Transportarbeideren”.(ta bare med tallene etter 96)
  Ved første gangs pålogging benyttes fødselsdato (dag/måned/år – ddmmåå). Du får beskjed om å opprette ditt eget passord.NB! Fyll ut manglende opplysninger på din side.
 • åpne ”fana” uravstemning og stem ”Ja” eller ”Nei” til årets resultat. (Kun medlemmer tilknyttet ovennevnte tariffavtale vil få tilgang til å stemme)
 • Dersom vi har registrert korrekt mobilnummer til deg, vil du få tilsendt en link, der du kan klikke deg inn å stemme direkte.
 • Du kan også bruke mobiltelefon ved å sende en SMS til telefonnummer 26112 med følgende kode:
  NTF (mellomrom) JA eller NEI (mellomrom) medlemsnummer (tallene etter 96) (mellomrom) fødselsdato (ddmmåå).Eksempel: NTF JA 123456 010112Etter at du har sendt sms til telefonnummer: 26112, vil du få en bekreftelse om at din stemme er registrert.Den elektroniske avstemmingen er gratis.

Avstemning ved bruk av vedlagte stemmeseddel:

FRIST MANUELL AVSTEMNING (STEMMESEDDEL)

Dersom du velger å stemme ved bruk av den vedlagte stemmeseddelen må den være oss i hende senest 7 juli kl. 12:00 (NB! Husk en forsendelsestid i posten på ca. en uke.)

 • du skal stemme ved å krysse av JA eller NEI på stemmeseddelen bakerst i dette heftet. Avstemningen skal være hemmelig, og skal fortrinnsvis foregå på et medlemsmøte på arbeidsplassen etter forutgående informasjon om forhandlingsresultatet.
 • stemmeseddelen skal legges i konvolutten merket ”Til stemmeseddel” og deretter i den hvite konvolutten.
 • på baksiden av den hvite konvolutten SKAL du skrive medlemsnummer og/eller navn. Konvolutter uten medlemsnummer og/eller navn blir forkastet.
 • Dersom du har fått tilsendt materiellet hjem, skal stemmeseddelen legges i konvolutten merket ”Til stemmeseddel”, som deretter legges i den ferdigfrankerte og -adresserte returkonvolutten. På baksiden av returkonvolutten MÅ du skrive medlemsnummer og eller navn. Skriv tydelig (blokkbokstaver). Konvolutter uten medlemsnummer og/eller navn blir forkastet. Returkonvolutten legges i nærmes mulige postforsendelse.Stemmeseddelen må være oss i hende senest 7 juli kl. 12:00 (NB! Husk en forsendelsestid i posten på ca en uke.)Vi anbefaler derfor at du stemmer elektronisk ved bruk av sms eller på ”Min side” på http://www.transportarbeider.no
Reklame