Byråd Bakke åpner for å utsette Nordhordlandstunnelen

Som kjent, så har det vært bygget bybane i Bergen gjennom de siste årene. Vi har fått bybane fra Bergen sentrum til Bergen Lufthavn Flesland i sør. Vi har snart en ferdigbygget ny trasse til kjøpesenteret Oasen, vest for Bergen. Og det planlegges en ny trasse nordover til Åsane.

Problemet nordover er trafikken og omkjøringsmulighetene. Det er ikke så mange år siden det var et vannledningsbrudd i Åsane, like nord for Fløyfjellstunellen. Normalt når tunellen er streng, så blir trafikken ledet gjennom sentrum av Bergen og det blir kaos over hele byen.

Når vannledningsbruddet var, så var det på veien som fører til Fløyfjellstunellen, og det var ingen omkjøringsvei som var egnet. Trafikken ble da ledet om Arna til Nesttun, med enveiskjøring gjennom Grimen. Og kaoset var komplett… Fra jernbanen i Bergen Sentrum til Åsane tok det fort 3-4 timer. Strekningen går normalt på rundt kvarteret. Og en tur for å losse en togtralle på Asko i Arna, med retur til jernbanen for å levere den tomme? Ja, det tok 8-9 timer. Jobben er normalt gjort på ca 2 timer.

Og nå ønsker Bakke altså Bakke at vi utsetter veibygging, til fordel for Bybanen!!! Dette er ikke en sak hvor jeg er imot bybanebygging. Men å endre trassene og samtidig gi bilistene dårligere forhold og redusere omkjøringsmulighetene ytterligere for å bygge bane blir feil i denne sammenheng. Bybanen skal jo og gå en eller annen trasse gjennom Bergen og stenge store deler av sentrum for biler. Og derved også utelukke omkjøring gjennom sentrum.

Før vi kan bygge Bybanen til Åsane, så trenger vi bedre omkjøringsmuligheter om noe skjer. Og vi trenger en ringvei øst for at dette skal kunne fungere. Ikke bare som omkjøring far Bergen Sentrum til Bergen Nord. Men og som en vei for trafikken som ikke skal til sentrum, men bare passere Bergen på sin vei nordover eller sørover langs vestlandskysten. Vi trenger få mer trafikk vekk fra Danmarksplass og Bergensdalen. Og da er eneste muligheten at vi får Ringvei Øst.

Leder av Fellesforbundet avd 11, Eirik Svenson har og utrykt seg i denne saken:

– Transporten er opptatt av å komme i gang med byggingen av hele ringveg øst. Når man først har landet på dette alternativet haster det med å komme i gang, slik at ikke Nordhordlandstunnelen blir trenert og Vågsbotn – Fjøsanger lagt i en skuff. Våre sjåfører har hjertet i halsen gjennom skolevegen Hylkje, og mistrives gjennom grimesvingene hver dag. Det har de også gjort i 20 år allerede, sier leder Eirik Svensson.

Les hele innlegget til Eirik Svenson…

Reklame