Byråd Bakke åpner for å utsette Nordhordlandstunnelen

Som kjent, så har det vært bygget bybane i Bergen gjennom de siste årene. Vi har fått bybane fra Bergen sentrum til Bergen Lufthavn Flesland i sør. Vi har snart en ferdigbygget ny trasse til kjøpesenteret Oasen, vest for Bergen. Og det planlegges en ny trasse nordover til Åsane.

Problemet nordover er trafikken og omkjøringsmulighetene. Det er ikke så mange år siden det var et vannledningsbrudd i Åsane, like nord for Fløyfjellstunellen. Normalt når tunellen er streng, så blir trafikken ledet gjennom sentrum av Bergen og det blir kaos over hele byen.

Når vannledningsbruddet var, så var det på veien som fører til Fløyfjellstunellen, og det var ingen omkjøringsvei som var egnet. Trafikken ble da ledet om Arna til Nesttun, med enveiskjøring gjennom Grimen. Og kaoset var komplett… Fra jernbanen i Bergen Sentrum til Åsane tok det fort 3-4 timer. Strekningen går normalt på rundt kvarteret. Og en tur for å losse en togtralle på Asko i Arna, med retur til jernbanen for å levere den tomme? Ja, det tok 8-9 timer. Jobben er normalt gjort på ca 2 timer.

Og nå ønsker Bakke altså Bakke at vi utsetter veibygging, til fordel for Bybanen!!! Dette er ikke en sak hvor jeg er imot bybanebygging. Men å endre trassene og samtidig gi bilistene dårligere forhold og redusere omkjøringsmulighetene ytterligere for å bygge bane blir feil i denne sammenheng. Bybanen skal jo og gå en eller annen trasse gjennom Bergen og stenge store deler av sentrum for biler. Og derved også utelukke omkjøring gjennom sentrum.

Før vi kan bygge Bybanen til Åsane, så trenger vi bedre omkjøringsmuligheter om noe skjer. Og vi trenger en ringvei øst for at dette skal kunne fungere. Ikke bare som omkjøring far Bergen Sentrum til Bergen Nord. Men og som en vei for trafikken som ikke skal til sentrum, men bare passere Bergen på sin vei nordover eller sørover langs vestlandskysten. Vi trenger få mer trafikk vekk fra Danmarksplass og Bergensdalen. Og da er eneste muligheten at vi får Ringvei Øst.

Leder av Fellesforbundet avd 11, Eirik Svenson har og utrykt seg i denne saken:

– Transporten er opptatt av å komme i gang med byggingen av hele ringveg øst. Når man først har landet på dette alternativet haster det med å komme i gang, slik at ikke Nordhordlandstunnelen blir trenert og Vågsbotn – Fjøsanger lagt i en skuff. Våre sjåfører har hjertet i halsen gjennom skolevegen Hylkje, og mistrives gjennom grimesvingene hver dag. Det har de også gjort i 20 år allerede, sier leder Eirik Svensson.

Les hele innlegget til Eirik Svenson…

Allmenngjøring av tariffavtalen for godstransport på vei

NHO Logistikk og Transport er i mot kravet fra YS/YTF og LO/NTF om å allmenngjøre tariffavtalen for godstransport på vei.
http://nholt.no/article.php?articleID=2138

Les NHO sin uttalelse her

Godsutvalget til Vestnorsk Transportarbeiderforening mener noe helt annet, selv om vi er enig om at kontrollen med en allmenngjøring av gods tariffen kan bli vanskelig. Men likevel vil det ikke bli umulig med noen enkle tiltak.
På årsmøte til Vestnorsk Transportarbeiderforening ble følgende uttalelse vedtatt.

Godsutvalget Hordaland og Vestnorsk Transportarbeiderforening stiller seg positive til allmengjøringen av gods tariffen. Vi ser både positive og en del negative elementer i denne allmengjøringen.
Det som vi ser på som negativt er at det kan bli veldig vanskelig og holde kontroll med det. Både hos norske aktører og spesielt utenlandske firmaer som kjører over grensene til Norge.
Bransjen har en lav organisasjonsgrad så vi er avhengige av at mye av kontrollen blir utført av myndighetene.
Vi ser også at det kan være vanskelig og kontrollere utenlandske sjåfører da mange av de går på mnd. lønn, der det ikke er mulig å vite om de da bare får lønn for kjøringen sin i Norge, f. eks. en uke i Norge og resten av mnd. i andre land.
Noen kontrolltiltak vi mener er viktige og få inn da i ettertid er Regionale Verneombud.
Det bør også bli et krav om at sjåførene har dokumentasjon for sin lønn med seg i bilen (arbeidskontrakt / arbeidsforhold)
Det vi ser positivt med en allmengjøring er at det vil bli lik konkurranse blant alle aktører i transportbransjen.