Derfor streiker vi!

En samlet norsk fagbevegelse går til storstreik onsdag 28. januar kl. 14 – 16. Regjeringas forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven har fått norske arbeidstakere til å se rødt. – Resultatet kan bli færre fast ansatte, mere overtid, og mere søndagsarbeid, sier forbundsleder Roger Hansen i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF). Les mer!

Forbundslederen oppfordrer alle NTFs medlemmer til å delta i noen av de mer enn 100 arrangementene som skal være rundt om i landt onsdag. Han mener regjeringas forslag er det verste angrepet på Arbeidsmiljøloven på mange tiår. Slik begrunner Roger Hansen onsdagens storstreik:

Flere midlertidige

– I dag er det bare tillatt å ansette midlertidig ved midlertidig behov. Det betyr at arbeidsgiver kan ansette en person for en tidsavgrenset periode ved sesongarbeid eller i prosjekter som er ment å være midlertidige. I tillegg kan man ansette vikarer midlertidig, så lenge de faktisk vikarierer for noen som er syke eller i permisjon, sier forbundslederen.

– Regjeringen har nå foreslått at alle stillinger skal kunne lyses ut midlertidig i inntil ett år, selv om arbeidsoppgavene ikke er midlertidige. Ifølge forslaget skal maksimalt 15 prosent av de ansatte i virksomheten kunne være midlertidig ansatt etter disse reglene. Vi har arbeidsplasser der mellom 20 og 30 prosent allerede går i imdlertidige stillinger eller er innleide. Det betyr at opp i mot halvparten kan bli midlertidige i framtida, sier Hansen.

Mer pålagt overtid – uten overtidsbetaling

– Regjeringa har foreslått at grensene for pålagt overtid skal øke fra 10 til 12 timer per uke og fra 25 til 30 timer per måned, selv når det ikke foreligger en lokal avtale. De totale rammene for overtid per år endres ikke. Det betyr at du kan pålegges mer overtid i én periode, men mindre i en annen. Du kan ikke selv bestemme når du skal jobbe mye overtid og når du skal jobbe lite. Dette gir liten frihet og fleksibilitet for deg som arbeidstaker, sier Roger Hansen

– Samtidig utvides adgangen til å avtale gjennomsnittsberegning av arbeidstid. Dermed må du jobbe flere timer til vanlig lønn før du har krav på overtidsbetaling. Det gjør at det blir billigere for sjefen å pålegge deg overtid, og at du får mindre penger i lønningsposen, sier forbundslederen.

Mer søndagsarbeid

– I dag er det forbudt med søndagsarbeid med mindre arbeidets art gjør det nødvendig. Regjeringa har foreslått å snu på formuleringen, slik at det skal være tillatt med søndagsarbeid når arbeidets art gjør det nødvendig. Det kan høres ut som en bitteliten endring, men det betyr at enhver tvil om lovligheten av søndagsarbeid vil gå i arbeidsgiverens favør, sier Hansen.

– Regjeringa har også foreslått at man skal kunne jobbe fem søn- og helligdager på rad. I dag er regelen to søndager, og at man må ha fri den tredje. Samlet betyr dette et økt press for å jobbe søndager. I yrker der søndagsarbeid ikke har vært vanlig, kan de ansatte bli presset til å jobbe søndagene også. Ansatte kan også bli presset til å jobbe flere søndager på rad. Det betyr mindre fritid på de dagene da de fleste andre har fri, sier forbundslederen.

Kollektiv søksmålsrett forsvinner

I 2013 fikk de tillitsvalgte på arbeidsplassene et viktig verktøy i kampen mot ulovlig innleie. Verktøyet man fikk, var at de tillitsvalgte kan gå til sak mot arbeidsgiver hvis de mener at det foregår ulovlig innleie i bedriften. Den ulovlig innleide må selv reise sak hvis han eller hun ønsker erstatning eller vil kreve fast ansettelse, men de tillitsvalgte kan altså få fastslått at innleien er ulovlig.

– Regjeringa foreslår nå å fjerne den kollektive søksmålsretten. Det betyr at det i praksis er fritt fram for arbeidsgiver å drive ulovlig innleie, så lenge de innleide ikke selv reiser sak. Det vil de som regel ikke gjøre, fordi de frykter muligheten for videre arbeid, eller fordi de allerede har gått videre til et annet utleieforhold før det blir en sak, sier forbundsleder Roger Hansen.

LO, YS og Unio går sammen om streiken onsdag. Disse organisasjonene har omlag 1,5 millioner medlemmer.

Reklame