Sitter du sikkert?

Noe som ikke kan repeteres ofte nok er bruk av sikkerhetsutstyr. Og det viktigste vi har er å bruke belte. Alle tall viser at de fleste som omkommer i ulykker med lastebil har ikke beltet på. Argumenter som å kunne hopp osv blir motbevist av statistikkene. De som omkommer har ikke belte på.

Bruker du belte? Sitter du uten? Fortell oss hvorfor du har belte på, eller hvorfor du ikke vil under i tråden her.

Og når du tenker ut noen svar, så ta en titt på denne videoen…

Jada, videoen er gammel. Men fysikkens lover blir ikke foreldet.

Når lastebildekk eksploderer

Dette er noe som kan skje plutselig, og det skjer plutselig. Har personlig opplevd dette 3 ganger, og det føles som om man får en slegge i brystet.

Hvordan unngå dette? Da det skjer plutselig er det ikke alltid mye man kan gjøre annet enn å sjekke dekkene for skader. Og ser du skader på et dekk, så få det sjekket hos et dekkverksted,

Undersøkelse om tretthet i transportbransjen

Søvnig sjåfør

 

Trøtt på jobb – hvor, når, og hvorfor?

I løpet av februar gjennomføres det en stor undersøkelse om trøtthet blant yrkessjåfører i transportbransjen. Hensikten er å forstå årsaker til trøtthet og dermed gi bedre grunnlag for tiltak.

Undersøkelsen gjennomføres av Transportøkonomisk Institutt (TØI), og NTF mener det er viktig at alle våre medlemmer deltar!

En slik kartlegging trengs for å gi svar på viktige spørsmål:
• Hvor, når og hvorfor blir yrkessjåfører trøtte?
• Er det viktige årsaker til førertrøtthet som norske kjøre- og arbeidstidsregler ikke tar tilstrekkelige hensyn til?
• Fører trøtthet til dårlig helse hos sjåførene?
• Er langvarig trøtthet et større problem enn kortvarig trøtthet?
• Hva kan bedrifter gjøre for å hjelpe sjåføren, og hvordan kan vi hjelpe selvstendige sjåfører?
Undersøkelsen tar om lag 30 minutter. Alle som fullfører er med i trekningen av et «Elkjøp»-gavekort til en verdi av 20.000 kroner. Undersøkelsen er anonym. Frivillig oppgivelse av e-postadresse trengs for trekningen av gavekortet, eller hvis du samtykker til å delta i et etterfølgende spørreundersøkelse. Epostadresser skal ikke bevares sammen med svarene. TØI er pliktet til å slette epostadresser etter trekningen.

Du kan svare ved å klikke på linken under. Det er viktig at du fullfører hele undersøkelsen. På forhånd tusen takk!

http://www.toi.no/tretthet

Ønsker du mer informasjon?

For mer informasjon om undersøkelsen, ta kontakt med Ross Owen Phillips (rph@toi.no ) eller les mer på http://www.toi.no/fit.

Derfor streiker vi!

En samlet norsk fagbevegelse går til storstreik onsdag 28. januar kl. 14 – 16. Regjeringas forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven har fått norske arbeidstakere til å se rødt. – Resultatet kan bli færre fast ansatte, mere overtid, og mere søndagsarbeid, sier forbundsleder Roger Hansen i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF). Les mer!

Forbundslederen oppfordrer alle NTFs medlemmer til å delta i noen av de mer enn 100 arrangementene som skal være rundt om i landt onsdag. Han mener regjeringas forslag er det verste angrepet på Arbeidsmiljøloven på mange tiår. Slik begrunner Roger Hansen onsdagens storstreik:

Flere midlertidige

– I dag er det bare tillatt å ansette midlertidig ved midlertidig behov. Det betyr at arbeidsgiver kan ansette en person for en tidsavgrenset periode ved sesongarbeid eller i prosjekter som er ment å være midlertidige. I tillegg kan man ansette vikarer midlertidig, så lenge de faktisk vikarierer for noen som er syke eller i permisjon, sier forbundslederen.

– Regjeringen har nå foreslått at alle stillinger skal kunne lyses ut midlertidig i inntil ett år, selv om arbeidsoppgavene ikke er midlertidige. Ifølge forslaget skal maksimalt 15 prosent av de ansatte i virksomheten kunne være midlertidig ansatt etter disse reglene. Vi har arbeidsplasser der mellom 20 og 30 prosent allerede går i imdlertidige stillinger eller er innleide. Det betyr at opp i mot halvparten kan bli midlertidige i framtida, sier Hansen.

Mer pålagt overtid – uten overtidsbetaling

– Regjeringa har foreslått at grensene for pålagt overtid skal øke fra 10 til 12 timer per uke og fra 25 til 30 timer per måned, selv når det ikke foreligger en lokal avtale. De totale rammene for overtid per år endres ikke. Det betyr at du kan pålegges mer overtid i én periode, men mindre i en annen. Du kan ikke selv bestemme når du skal jobbe mye overtid og når du skal jobbe lite. Dette gir liten frihet og fleksibilitet for deg som arbeidstaker, sier Roger Hansen

– Samtidig utvides adgangen til å avtale gjennomsnittsberegning av arbeidstid. Dermed må du jobbe flere timer til vanlig lønn før du har krav på overtidsbetaling. Det gjør at det blir billigere for sjefen å pålegge deg overtid, og at du får mindre penger i lønningsposen, sier forbundslederen.

Mer søndagsarbeid

– I dag er det forbudt med søndagsarbeid med mindre arbeidets art gjør det nødvendig. Regjeringa har foreslått å snu på formuleringen, slik at det skal være tillatt med søndagsarbeid når arbeidets art gjør det nødvendig. Det kan høres ut som en bitteliten endring, men det betyr at enhver tvil om lovligheten av søndagsarbeid vil gå i arbeidsgiverens favør, sier Hansen.

– Regjeringa har også foreslått at man skal kunne jobbe fem søn- og helligdager på rad. I dag er regelen to søndager, og at man må ha fri den tredje. Samlet betyr dette et økt press for å jobbe søndager. I yrker der søndagsarbeid ikke har vært vanlig, kan de ansatte bli presset til å jobbe søndagene også. Ansatte kan også bli presset til å jobbe flere søndager på rad. Det betyr mindre fritid på de dagene da de fleste andre har fri, sier forbundslederen.

Kollektiv søksmålsrett forsvinner

I 2013 fikk de tillitsvalgte på arbeidsplassene et viktig verktøy i kampen mot ulovlig innleie. Verktøyet man fikk, var at de tillitsvalgte kan gå til sak mot arbeidsgiver hvis de mener at det foregår ulovlig innleie i bedriften. Den ulovlig innleide må selv reise sak hvis han eller hun ønsker erstatning eller vil kreve fast ansettelse, men de tillitsvalgte kan altså få fastslått at innleien er ulovlig.

– Regjeringa foreslår nå å fjerne den kollektive søksmålsretten. Det betyr at det i praksis er fritt fram for arbeidsgiver å drive ulovlig innleie, så lenge de innleide ikke selv reiser sak. Det vil de som regel ikke gjøre, fordi de frykter muligheten for videre arbeid, eller fordi de allerede har gått videre til et annet utleieforhold før det blir en sak, sier forbundsleder Roger Hansen.

LO, YS og Unio går sammen om streiken onsdag. Disse organisasjonene har omlag 1,5 millioner medlemmer.