NHO bekrefter at målet er sosial dumping og tariffknusing

– «Det virker jo ganske meningsløst når det kommer inn en båt som har sjøfolk om bord, som da ikke får lov til å operere for eksempel krana om bord i båten, som skal sitte og ikke gjøre noe, mens andre skal komme om bord å gjøre den jobben de kunne ha gjort. Det er ikke tilpasset dagens forhold», sa Are Kjensli administrerende direktør i NHO Transport og Logistikk i NRK Ekko den 7. mars 2016.

Are Kjensli ble spurt av NRK Ekko om det er riktig som bryggearbeideren hevder at det er arbeidsgivernes drøm å få sjøfolkene på båtene til å losse og laste.

Are Kjenslis svar viser hvor lite respekt NHO har for de avtaler de selv har inngått med Norsk Transportarbeiderforbund, hvor det er avtalt at det er havnearbeiderne som har fortrinnsrett til alt losse- og lastearbeid.

Dette er ikke noe nytt, men det viser også hvor lite respekt de har for de tariffavtaler Norsk Sjømannsforbund har inngått for sjøfolkene om bord i båtene. I de avtalene Norsk Sjømannsforbund og den internasjonale transportarbeiderføderasjonen ITF har inngått for sjøfolk på skip under bekvemmelighetsflagg står det at mannskapet ikke skal utføre losse- og lastearbeid i havner der det er registrerte havnearbeidere. Årsaken til denne bestemmelsen er skipets mannskap er tilpasset (rasjonalisert for å gjøre) jobben å føre skipet mellom havnene. Lossing og lasting av skipet må derfor, dersom mannskapet skal utføre det, i hovedsak utføres som overtidsarbeid. Derfor har tariffavtalen for mannskapet en «non cargo handling clause». De skal ikke utnyttes til å utføre losse- og lastearbeid i havner på vilkår langt under det som er avtalt i nasjonale tariffavtaler. Derfor har vi slike reguleringer både i de norske og internasjonale avtalene for sjøfolk og havnearbeidere.

Intervjuet med Are Kjensli viser også at han ikke har kunnskap om, eller respekt for, ILO-konvensjon 137. I artikkel 3 nr. 2 i denne konvensjonen står det: «Registrerte havnearbeidere skal ha fortrinnsrett ved tildeling av havnearbeid.» I følge Kjensli kan denne konvensjonen defineres og det viktigste er å skaffe havnearbeideren fast jobb. Dette hevder han samtidig som NHO kaster ut havnearbeiderne fra jobben i Risavika, Mosjøen, Tromsø og Oslo, og mens de for tiden reiser rundt på en kampanje for å forsøke å kaste havnearbeiderne ut av havnene i Fredrikstad/Sarpsborg, Drammen, Larvik, Kristiansand, Bergen, Ålesund, Trondheim og andre havner.

Norsk Transportarbeiderforbunds har, siden NHO og Oslo Havn KF i fellesskap startet sitt korstog mot bryggearbeiderne for mer enn 3 år siden, påstått at NHO har sosial dumping og fagforeningsknusing som mål i denne konflikten. Are Kjensli bekreftet i NRK Ekko at vi hele tiden har hatt rett og at havnekampen, i tillegg til kravet om tariffavtale med Risavika Terminal, Holship og Yilport, også dreier seg om kamp mot sosial dumping og mot fagforeningsknusing. En samla fagbevegelse må slå dette angrepet tilbake.»

Tekst:

Johnny Hansen – Leder, Norsk Sjømannsforbund

Lars Johnsen – Leder, Norsk Transportarbeiderforbund

Reklame