Din stemme teller

I en god kommune tar politikerne ansvar for hele lokalsamfunnet. De spiller på lag med innbyggere, næringsliv og frivillige krefter for å bygge sterke fellesskap.
 
LO og Norsk Transportarbeiderforbund vil ha kommuner som stiller opp
 
Det er politikerne i din kommune som bestemmer hvordan barnehagen og skolen til ungene skal være. Om man skal styrke den kommunale eldreomsorgen – eller satse på privatisering og konkurranseutsetting.. 
 
Det er politikerne som bestemmer om man skal støtte opp under det seriøse næringslivet, eller om useriøse firmaer skal få kommunale kontrakter.
 
Kommunen er landets største arbeidsgiver og arbeidsplassen til mange LO-medlemmer. Trygge ansatte i hele, faste stillinger og med anstendige lønns- og arbeidsvilkår er viktig for kvaliteten på tjenestene, og kan sette standarden for andre virksomheter. Som stor innkjøper kan kommunene også stille krav til leverandører av varer og tjenester.
 
Sjekk hva partiene mener om arbeidslivssaker
 
På valgdagen 14. september er det du som bestemmer hvem som skal sitte i det politiske førersetet i kommunen din!   Bruk stemmeretten – din stemme teller!
 
Du kan forhåndsstemme allerede nå
Den 10. august startet den ordinære forhåndsstemmegivningen. Du kan kontakte kommunen din for å få informasjon om forhåndsstemmegivning.

 
Mer informasjon om viktige valgkampsaker:
Søndagsalliansen  gir deg informasjon om hvilke partier i kommunene som vil beholde søndagen som en annerledes dag.
Midlertidige ansettelser:  
Fri Fagbevegelse har oversikt over hvilke kommuner som vil forholde seg til de gamle bestemmelsene i arbeidsmiljøloven om midlertidige ansettelser.


Med vennlig hilsen

Roger Hansen
Forbundsleder
Norsk Transportarbeiderforbund

Reklame

En kommentar om “Din stemme teller

Kommentarer er stengt.