Medlemsfordeler

Som fagorganisert i Fellesforbundet har du mange fordeler, både når det gjelder lønn, arbeidstid og andre sosiale forhold. I tillegg får du gode forsikringer og andre gode medlemsfordeler f.eks. på leiebil, ferie/opplevelser, mobiltelefoni/bredbånd gjennom LOfavør.

Som organisert i en bedrift med tariffavtale får du:

  • Garantert, avtalefestet lønn (i henhold til tariffavtalen). Rett til lokale forhandlinger.
  • 37,5 timer eller mindre pr. uke. Bistand ved ufrivillig deltid eller brudd på lov eller avtale om arbeidstid
  • Lovfestet fødsel, omsorgs- og utdanningspermisjon. Som partner har du rett til 14 dagers permisjon med lønn i forbindelse med fødsel/adopsjon
  • Minst 50 % og ofte 100 % overtidstillegg
  • Sikrer deg diverse tillegg som kvelds-, natt- og helgetillegg
  • Folketrygdens bestemmelser og AFP-tillegg (avtalefestet pensjon)
  • 5 uker ferie og 12 % feriepenger
  • Får du problemer i ditt arbeidsforhold, kan det bli aktuelt å gå til domstolen. Gjennom ditt medlemskap kan du få gratis tilgang til landets beste jurister på arbeidsrettslige spørsmål (forutsetter at saken godkjennes av forbundet).

Les mer om medlemskap i Fellesforbundet

Forsikringene blir bedre

Fra 1. januar 2015 blir forsikringene dine enda bedre – uten at du må gjøre noe som helst!

Sakset direkte fra LOfavør

Bedre og større dekninger på dine kollektive forsikringer.
Vi forbedrer Kollektiv hjem og dine andre kollektive forsikringer fra 1. januar 2015. De viktigste endringene kan du lese mer om på denne siden.
Nye forsikringsbevis vil være tilgjengelig på lofavør.no fra 1. januar.

Nyhet! Sikring mot den skjulte trusselen.
En av de største endringene er at din innboforsikring, Kollektiv Hjem, oppdateres til å inkludere praktisk og juridisk assistanse ved ID-tyveri. Slike tyveri er vanskelig å oppdage, og vanskelig å rydde opp i. Nå tilbyr vi hjelp om du eller dine blir rammet!

Les mer på NTF sin side

Les mer på LOfavør sin side