Forslag til nasjonal plan for døgnhvileplasser

Høringssvar – Forslag til nasjonal plan for døgnhvileplasser Vi viser til mottatte høring fra Statens vegvesen og har følgende kommentarer. Innledning: NTF har i en årrekke arbeidet med etablering av et landsomfattende nett av gode døgnhvileplasser for yrkestransportsjafører. Siden den … Fortsett å les Forslag til nasjonal plan for døgnhvileplasser

Ranger dette: