Bjørn gikk opp 35 kroner i timen

I siste LO-Aktuelt finner vi en artikkel om Bjørn Søgnen som i år fikk en solid lønnsøkning. Artikkelen er gjengitt med tillatelse fra LO-Aktuelt. Hele Orginalartikkelen finner du her.

Tekst: Ragnhild Heyerdahl

Foto: Martin Guttormsen Slørdal

Bjørn Søgnen har jobbet som lastebilsjåfør et helt yrkesliv. Aldri har han fått et så solid lønnsløft som i år.

– Det ble mye telefonering. Folk ringte hverandre og spurte: «Har du hørt det?».

Bjørn Søgnen (64) forteller om dagen da nyheten om lønnsoppgjøret spredte seg som ild i tørt gress i transportfirmaet Suldal
Transport. Selv de sjåførene som fikk minst i oppgjøret, hadde gått opp 20 kroner eller mer. Startlønna var økt fra rundt 200 til 230 kroner i timen. Dessuten hadde erfarne ansatte fått flere kroner i tillegg etter en ny ansiennitetsstige.

For Bjørn Søgnen, som har mer enn 40 års fartstid som lastebilsjåfør, har summen av det sentrale og det lokale oppgjøret gitt et solid lønnsløft. Timelønna hans har økt fra 222 kroner i timen til 257 kroner. Det er en økning på nesten 16 prosent.

Søgnen er nøye med å presisere at han ikke representerer gjennomsnittet i bedriften. Fordi han nærmer seg pensjonsalder, får
han maks uttelling på ansiennitetstilleggene. Dessuten har han fagbrev, noe som gir et tillegg på 11 kroner i timen.

Likevel mener både han og hovedtillitsvalgt i Fellesforbundet, Arne Garvik, at den gjengse oppfatningen i firmaet er at dette
har vært et svært godt oppgjør.

– Vi har aldri fått noe i nærheten av dette tidligere, sier Søgnen.

Også kollegaen Geir Eikeland er fornøyd.

– Jeg føler det var et godt løft i år. Nå synes jeg lønna er akseptabel, sier han.

Fortjent

Nede på Bring-terminalen på Møhlenpris i Bergen er Søgnen i ferd med å gjøre seg klar for en ny tur. 64-åringen kjører fast mellom Bergen og Stavanger. Arbeidsdagen begynner klokka fem på ettermiddagen. Søgnen kjører med andre
ord om kvelden og på natta. Det har han gjort i mange år.

Da barna var små, jobbet han mye overtid. Gjerne et par timer hver dag. Den gangen var det et nødvendig tilskudd til økonomien. Det trenger han ikke lenger. I dag jobber Søgnen i 90 prosent stilling, og tar ut AFP i tillegg til lønna.

– Jeg har nedbetalt gjeld og har leieinntekter i tillegg til lønn og pensjon. Jeg har det greit, sier 64-åringen.

Samtidig vet han at mange av de yngre kollegaene tar ekstra turer og jobber overtid for å spe på lønna.

– Jeg har vært igjennom det der. Vi har vært underbetalt. Derfor føler jeg at vi har fortjent dette lønnsløftet, sier Søgnen.

Kollega Geir Eikeland er enig. Sjåførjobben innebærer mye ubekvem arbeidstid. Det er tungt hele tiden å måtte å snu døgnet, påpeker han.

Om en utelukkende regner med grunnlønna, vil en sjåfør i Suldal transport med ti års ansiennitet få en brutto årslønn på drøyt 462.000 kroner. De fleste sjåførene kommer imidlertid godt over det på grunn av ubekvemstillegg, overtid, diettpenger og bonusordning.

Skal ha lik lønn
Suldal transport er i dag et underselskap i Nor-log Gruppen. Fra 1. desember skifter selskapet navn, og Suldal Transport blir en del av transportselskapet Nor-log. Det solide lønnsløftet er en del av prosessen med å etablere like lønn for likt arbeid i det nye selskapet, forteller Søgnen.

At mange aktører i bransjen sliter med å få tak i sjåfører, spiller også inn, tror han. Med gode lønnsbetingelser er det lettere å rekruttere kvalifisert arbeidskraft.

Penger ut til drivstoff og bom
Enda sjåførene i Suldal transport har fått et ekstra godt lønnsløft i år, er det likevel ikke nok til å møte kostnadsøkningene som mange av medlemmene opplever, påpeker hovedtillitsvalgt Arne Garvik.

Bjørn Søgnen klager ikke, men synes transportutgiftene har blitt høye. Han kjører egen bil til og fra
jobb, og merker de økte drivstoffkostnadene. 31. oktober åpnet dessuten den nye veistrekningen
mellom Os og Bergen. Den nye veien alene har gitt ham en ekstraregning på 88 kroner dagen i bompenger. De økte kostnadene til reisen til og fra jobb tar altså en ordentlig jafs av lønnsøkningen.

Bjørn Søgnen er likevel ikke bekymret. Han og kona har trygg økonomi.

– Men vi er prisbevisste. Vi kaster ikke bort penger på tull og tøys, sier han.

ragnhild@lomedia.no

Reklame