Tap av gods

Hva skjer om du mister godset og totalskader dette under transport? Eller om du som kunde eller godsmottaker får godset ditt ødelagt? Hva sier loven da om erstatning?

Se for deg at du har handlet en TV, men må ha den transportert hjem… Den kan jo f.eks. være Samsung sin 75″ til 55.000 handlet på Komplett og må leveres på døren. Et eller annet sted underveis i transporten skjer det noe som skader din nye TV og denne er totalskadet. Hva har du da krav på i erstatning og hvor kan du kreve dette?

En annen vinkling er at du er sjåføren som skader denne TVen, eller kanskje bileieren… Hvor mye risikerer du da å måtte punge ut med i erstatning?

Spørsmålet er jo om folk virkelig er klar over hvor dårlig de er dekket om noen skade skjer…

For på finne fakta, så må vi ta en titt på Lov om vegfraktavtaler §32 og der står det:

Erstatning for helt eller delvis tap av godset regnes etter godsets verdi på stedet og tiden for overtakelsen til befordring. Verdien bestemmes etter børsprisen eller – i mangel av slik pris – etter markedsprisen. Fins heller ikke slik pris, beregnes verdien etter vanlig verdi av gods av samme art og kvalitet.

Ved innenriks befordring kan erstatningen likevel ikke overstige 17 SDR for hvert kilogram av det tapte gods i bruttovekt.

Og hva betyr så dette… Jo vekten på godset avgjør hvor mye som blir utbetalt i erstatning. Denne TVen har en vekt på 48 kg så da blir det erstatningssummen max 816 SDR.

Men hva i svarte er SDR??? Jo, det er en internasjonal «ikke eksisterende» valuta som brukes for nettopp fraktavtaler. Å finne denne valutaen var heller ikke av det enkleste da den ikker oppført i alle valutakursoversikter, men jeg fant den hos Nordea. Og nederst i tabellen finner vi SDR.

Skjermbilde 2014-10-19 kl. 17.33.40

Der ser vi at 1 SDR er ca 10 kr, eller mer nøyaktig 9,89. Men dette endres hver dag, akkurat som vanlige valutakurser.

Altså har vi da 816 SDR skal utbetales eller erstattes og det blir (816×9,89) kr 8070,24.

Så som sjåfør i dette tilfelle her, så vil den maksimale erstatningen du kan kreves for være 8070 kroner… Så kommer kravet på flere 10-talls tusen så bør du være på vakt…

Og om det var din TV så er det bare å se langt etter mellomlegget og du har gått på en smell på 47.000.

Poenget her? Jo, som sjåfør hender det at man skader gods. Og noen firma man kjører for vet faktisk ikke om disse reglene og prøver gå på sjåføren. Andre igjen vet så alt for godt om dette og prøver tjene litt ekstra. Så kommer du ut for noe, så sjekk opp i reglene og om det finnes forsikringsordninger som kanskje er skrevet for dette kolli eller transporten.. Det finnes tilleggsforsikringer for det meste… Du kan uansett ikke lastes for mer enn det som står i Lov om vegfraktavtaler. Altså maks verdien av godset men samtidig ikke mer enn maks 17 SDR pr kg for innenlandsgods og 8,33 SDR pr kg for utenlandsgods… 🙂

Og er du den som venter på varene, så les kontrakten din skikkelig… For dette står faktisk i avtalen du signerer… Er det flytting, så står du litt sterker da dette kan være dekket av din innboforsikring. Men ellers kan lønne seg å tegne tilleggsforsikringer om du skal ha tilsendt spesielt kostbare varer…

Alt her er jo såklart med forbehold av at skaden ikke har oppstått med vilje eller grov uaktsomhet, da det blir en helt annen historie…

Reklame