Støtt havnearbeiderne i Mosjøen!

Havnearbeiderne i Mosjøen Transportarbeiderforening avd. 147 har vært utestengt fra arbeidsplassen sin fra 8. mai 2014 av Mosjøen Industriterminal. Norsk Transportarbeiderforbund mener dette er en ulovlig lockout, og har meldt den inn for Arbeidsretten. Arbeiderne har vært uten lønn i snart 5 måneder, og lever på støtte fra Norsk Transportarbeiderforbund, Norsk Havnearbeiderforbund og LO!

Følgende fakta er svært viktig om det som har skjedd: 21. desember 2013 ble havnearbeiderne i Mosjøen og Tromsø tatt ut i sympatistreik i forbindelse med boikotten i Risavika havneterminal utenfor Stavanger. I Mosjøen ble det imidlertid gitt dispensasjon for ALCOA. Havnearbeiderne gikk aktivt inn for å gi ALCOA dispensasjon, slik at de ikke ble skadelidende da dette er hjørnesteinsbedriften i kommunen. Det var ingen som ønsket å ramme dem med en sympatistreik.

Takken for dette et halvt år senere var inndragelse av godkjenningen (ISPS-klareringen) for å jobbe på kaianlegget, og sletting av adgangskort! Helt fram til i mai hadde havnearbeiderne problemer med å få utbetalt lønn til rett tid. Dette skyldtes at Mosjøen Industriterminal ikke betalte fakturaene for utført arbeid når de skulle. Dette kunne selvsagt ikke arbeiderne godta.

Etter gjentatte varsler sa de fra 8. mai at de ikke ville arbeide mer før de fikk garantier for lønn for utført arbeid. Mosjøen Industriterminal skyldte da 598 000 kroner. I stedet for å gjøre opp for seg, ble arbeiderne utestengt fra havna. Inndragelse av ISPS-klareringen og sletting av adgangskort skjedde etter press fra Mosjøen Industriterminal. ISPS er ment for å beskytte havner mot terror, altså misbrukes dette som et virkemiddel i en konflikt om utbetaling av lønn. I ukene etter utestengelsen kom det inn litt penger i flere omganger, men det mangler fortsatt 74 900 kr. for å komme ajour med regnskapet.

I november 2013 ble det levert tviste-protokoll på nedbemanning, fra 7 til 5 mann. Denne er holdt utenfor alle krav mot Mosjøen Industriterminal og er ikke bakgrunnen for utestengelsen. Den ligger som tvist sentralt mellom Norsk Transportarbeiderforbund og NHO. 16. august var det markering til støtte for havnearbeiderne. Det blir ny markering med appeller og musikk på torget lørdag 18. oktober kl. 12. Møt opp og vis din støtte til denne rettferdige kampen for å få lønn til rett tid – mot ulovlig lockout!

Reklame