Les dette og si meg hvem som er våre venner

Da vi registrerer at flere yrkesbrødre mener den sittende regjeringen er vennlig innstilt til oss kan det være greit å synliggjøre fasiten.

Vi har i flere år jobbet for å stramme inn kabotasje reglene og få slutt på slaveri på vegen. Til sist kom våre krav opp som forslag i Stortinget.

Dette er hva som skjedde da.

Voteringen endte som dette

Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om innføring av nye tiltak mot sosial dumping og kriminalitet i transportsektoren

Sjekk videre her hvem som ga støtte i saken, og hvem som ikke ga det

Votering fordelt på parti

Hele saken og saksgangen kan du lese her.

Høyre vil straffe tungtransporten i Oslo

Høyre har sett for seg at for å løse forurensningsproblemene, så må det legges ekstra avgifter på bl.a. tungtransporten. Dette for å hindre og/eller redusere trafikken  fra disse i rushtrafikken. Greit nok det men det får bli med tanken, for dette er veldig lite gjennomtenkt.

Skal da altså all varelevering skje mellom kl 09:30 og 14:30??? Det er ikke transportørene som bestemmer når kundene skal få varene sine. Dette er i stor grad godsruter styrt av kundene, og tviler jo på at de godtar dette. Hvem skal i såfall betale for at lastebilene skal stå og vente eller evt den ekstra kostnaden det blir ved å kjøre? Eller kanskje de tenker at butikkene skal komme på jobb kl 05:00 for å få losset før rushet starter?

Og hva med gjennomfartstrafikken? Oslo er jo et stort vegkryss hvor bl.a. E6 og E18 møtes, og E16 er jo og innom der. Omkjøringer blir fort kostbare både i tid og km. Og transportørene har ikke valgt tidspunktene de passerer på helt selv. Det styres av laste og lossetider + kjøre- og hviletidsbestemmelsene setter og begrensinger for når vi kan kjøre. Og trafikkøkningen på veiene rundt Oslo? Ikke alle av de som takler det.

Så her møtes altså biler fra hele Norge, men nå skal det koste ekstra. Inntjeningen er jo fra før på bånn, så hvem skal betale?

Dette er nok et skritt i retning av utenlandske firmaer som tar over transporten i Norge med dumpinglønninger og medbrakt diesel, og nok et skritt i retning av nedleggelse av norsk transport…