Betaling 1. og 17.Mai ?

Hvordan er reglene for betaling for 1. og 17.Mai Har du som arbeidstaker krav på dette? Dette er regulert i lov om 1. og 17.Mai som Høytidsdager (lov av 26. april 1947 nr 1) med tilhørende forskrift Loven sier:  § 3 Arbeidsgiver … Fortsett å les Betaling 1. og 17.Mai ?

Ranger dette: