Kurs er annet arbeid

Datt over et notat fra Statens Vegvesen som sikker burde interessere mange av oss.

Om obligatorisk kurs er annet arbeid

Statens Vegvesen har altså tatt stilling til hvordan de ønsker tolke lovverket.