Din stemme teller

I en god kommune tar politikerne ansvar for hele lokalsamfunnet. De spiller på lag med innbyggere, næringsliv og frivillige krefter for å bygge sterke fellesskap.
 
LO og Norsk Transportarbeiderforbund vil ha kommuner som stiller opp
 
Det er politikerne i din kommune som bestemmer hvordan barnehagen og skolen til ungene skal være. Om man skal styrke den kommunale eldreomsorgen – eller satse på privatisering og konkurranseutsetting.. 
 
Det er politikerne som bestemmer om man skal støtte opp under det seriøse næringslivet, eller om useriøse firmaer skal få kommunale kontrakter.
 
Kommunen er landets største arbeidsgiver og arbeidsplassen til mange LO-medlemmer. Trygge ansatte i hele, faste stillinger og med anstendige lønns- og arbeidsvilkår er viktig for kvaliteten på tjenestene, og kan sette standarden for andre virksomheter. Som stor innkjøper kan kommunene også stille krav til leverandører av varer og tjenester.
 
Sjekk hva partiene mener om arbeidslivssaker
 
På valgdagen 14. september er det du som bestemmer hvem som skal sitte i det politiske førersetet i kommunen din!   Bruk stemmeretten – din stemme teller!
 
Du kan forhåndsstemme allerede nå
Den 10. august startet den ordinære forhåndsstemmegivningen. Du kan kontakte kommunen din for å få informasjon om forhåndsstemmegivning.

 
Mer informasjon om viktige valgkampsaker:
Søndagsalliansen  gir deg informasjon om hvilke partier i kommunene som vil beholde søndagen som en annerledes dag.
Midlertidige ansettelser:  
Fri Fagbevegelse har oversikt over hvilke kommuner som vil forholde seg til de gamle bestemmelsene i arbeidsmiljøloven om midlertidige ansettelser.


Med vennlig hilsen

Roger Hansen
Forbundsleder
Norsk Transportarbeiderforbund

NHO Reiseliv får fortsette med sosial dumping

Frifagbevegelse 3.8.15

Arbeidsgiverne i turistbransjen får fortsette med å underbetale bussjåfører ut sesongen

 

Etter at NHO la press på tariffnemndas sitt vedtak om å allmengjøre turbilavtalen, har tariffnemnda nå godtatt å utsette alminneliggjøringene til 1.oktober.

Les NHO sitt brev til tariffnemnda her

Dette viser bare nok en gang at NHO er for sosial dumping.

 

Så hva vil egentlig arbeidsgiver organisasjonene, vi ser gang på gang eksempler der det kommer angrep på rettighetene til arbeidstakerne.

De er i mot tiltak som sikrer at det blir brukt norske selskap med norske sjåfører både i godsbransjen og turbilbransjen. Vi ser også at de assisterer bedrifter med å sette opp slavekontrakter for sine ansatte.

Er dette fordi det er en arbeidsgiver vennlig regjering som sitter nå? Eller har arbeidsgiverne en annen agenda de vil utrette? Har de kanskje gått sammen inn for å svekke våre rettigheter til et anstendig arbeidsliv som gir oss en trygg hverdag?