Allmenngjøringen av godstariffen

Allmenngjøring av tariffavtaler for godstransport på vei fra 1. juli 2015

Hensikten med allmenngjøring av tariffavtaler er å sikre
utenlandske sjåfører lønns- og arbeidsvilkår som er
likeverdige med norske sjåfører, og å hindre konkurransevridning.
Det har Tariffnemnda vedtatt 11. mai 2015.

Allmenngjøringsordningen innebærer at bestemte lønns- og
arbeidsvilkår blir forskriftsfestet. Det betyr at alle som arbeider
i en bedrift som faller inn under virkeområdet til forskriften har
krav på lønns- og arbeidsvilkår fra tariffavtalen som er
allmenngjort.

Forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for godstransport på
vei gjelder for alle som utfører arbeid i Norge – inkludert
utenlandske virksomheter som sender arbeidstakere til Norge i
forbindelse med midlertidige tjenesteytelser, se arbeidstilsynets faktaark: www.arbeidstilsynet.no

(General application of collective agreements concerning freight transport by road – Factsheet: www.arbeidstilsynet.no)

Avslør dobbeltspillet til NHO

NHO og advokat og forhandlingsleder Thor Chr. Hansteen i NHO Logistikk og Transport kommer ikke til å gi seg, uavhengig av hva Arbeidsretten kommer fram til. De fortsetter sitt arbeid med å prøve å knuse fagforeningene.

Faren er da at når denne saken er over, så går de på neste bransje…

vegard holm

Politiaksjon 1.6.2015

NHO vil fortsette korstoget mot havnearbeiderne, sjøl om de taper i Arbeidsretten.

Vis opprinnelig innlegg 390 ord igjen