Nå må regjeringen høre på sjåførene

Strekningen Øst – Vest trenger sårt en oppgradering og det er vel og snart på tide at det velges en fornuftig stamvei som blir den faste veien som oppgraderes og fornyes… Nå er det litt her og litt der, og politikerne kjemper om å få trafikken (dvs den de tjener mest penger på) og samtidig vil de unngå tungtrafikken. Det er jo liten tvil om at det er småbiler og ikke minst turistene som er ønsket. Stamveien har og endret seg flere ganger og stadig diskuteres det om hvor denne skal gå. Men nå er det på tide at politkerne bestemmer seg.

Vi har pr i dag 5 alternative ruter om vi vil kjøre mellom Oslo og Bergen.

  1. Filefjell
  2. Hemsedal
  3. Aurland – Hol
  4. Hardangervidden
  5. Haukeli

Hvem vet best hvor veien bør gå? Er det politikerne eller oss sjåfører? Vi må få politikerne til å skjønne hvem som virkelig vet hva som er fornuftig.

Hva mener du ville vært den beste stamveien mellom øst og vest. La oss ta en liten debatt på dette, og skaffe litt oppmerksomhet på saken.

Gi oss en lyd om din mening om stamveien…

Videoer laget av NTF-medlemmer

Kurset «Vi I Transport» er NTF sitt grunnkurs for tillitsvalgte. Kurset går over 2 helger, og første helg bir deltakerne delt i grupper og skal løse forskjellige gruppeoppgaver og presentere løsninger i plenum. Treningen her er både problemløsningen og det å stå foran et publikum og presentere en sak.

Perioden mellom helgene brukes så til å løse en større oppgave, og andre helg presenteres disse oppgavene også i plenum. Oppgavene for hjemmearbeid er da litt større og mer krevende å løse, og ofte løses de av medlemmene hver for seg. I Vestnorsk Transportarbeiderforening blitt løst bl.a. ved å lage en videopresentasjon, og nå tenkte jeg kort og greit å vise noen av disse. Så med ujevne mellomrom kommer det ut litt video her. 🙂

Starter opp med denne fra årets kurs, laget av Dorthe Hekland som og står bak siden Kjærligheten til Veien, og videoen beskriver hun som dette

Jeg spurte kollegaer om hva de ser som det positive i sin transportverden, jeg satte det sammen og her er resultatet.


Om noen kjenner til andre videoer som vi kan presentere, så send oss en melding i tråden under her… 🙂 Kan og være videoer som ikke er laget av NTF medlemmer, men som angår oss likevel på en eller annen måte… 🙂