Her Stopper Norge!!!

19. november ble det avsagt en dom i Sundsvall tingrett. En Makedonsk sjåfør ble frikjent for å kjøre med falske dokumenter, til tross for at han var tatt med disse… Både førerkort og pass var falsk, så hvordan kan det bli frikjennelse???

Vi har og flere saker i Norge, og også i resten av Europa hvor sjåfører som jukser og bruker falske dokumenter som falske førerkort, flere sjåførkort osv ikke engang trenger møte for domstol. Hva om en Norsk sjåfør hadde blitt tatt med noe lignende? Da hadde det blitt inndragelse av førerkort, sperretid, en solid bot og fare for soning av fengselsdom for dokumentfalsk.

Dette var dråpen for en allerede presset bransje. I de fleste land i Europa kjemper bransjen for å overleve, og det eneste vi egentlig krever er like konkurransevilkår. Men hvordan kan det bli like vilkår når utenlandske sjåfører gang på gang kan bryte loven og slippe fri. De samme lovbruddene blir sjåfører og bedrifter som er hjemmehørende i landet straffet kraftig for?

Disse lovbruddene som blir godtatt om firmaet ikke er fra Norge er jo og med på undergravelse av de norske tranportørene og setter norske arbeidsplasser i fare. I tillegg er det jo dette noe av det som skaper sosial dumping og ulovlig kabotasje. Utenlandske firma har jo ingenting å frykte for de blir jo ikke straffet. De kan altså bare fortsette å sende underbetalte sjåfører rundt i Europa med falske papirer. For i det de blir tatt er det jo bare å ta de ut av det landet og la de fortsette i et annet land, for det verste som skjer er jo at sjåførene blir nektet å kjøre i det landet noen måneder.

Men nå er nok nok, og det er på tide vi viser vår misnøye med dette systemet… Og dette vises nå over stadig større deler av Europa.

Det hele startet i Sverige med aksjonen «HÄR STANNAR SVERIGE!» og har siden spredd seg til Norge og en rekke andre land i Europa. Og i samtlige land er det mye det samme som kreves. Vi ønsker og krever likhet for loven!

Vi vet at om det hadde vært like vilkår juridisk så hadde vi vært nærmere like konkurransevilkår og dermed kunne satt en stopp for kabotasje og sosial dumping. Vi ønsker og bedre kontroller med spesielt utenlandske biler.

Måte det aksjoneres på er den samme over alt, og er slik den svenske aksjonen startet den. Det akjsoneres ved at hver dag kl 12:00 og kl 00:00 stopper lastebiler og står i 15 minutter. Det oppfordres og til at man står lovlig og trafikksikkert. Tro meg, det blir lagt merke til også om man står lovlig.

Vi i Godssjåfør i NTF stiller oss bak den norske aksjonen «Her Stopper Norge», og oppfordrer og alle til å signere i namninsamlingen.

Vi krever at LO og ikke minst forbundsledelsen i NTF og foreningene rundt i landet kommer med støtte i denne saken. For dette er en av de viktigste sakene for godssjåfører i Norge og vi har kjempet for dette i flere år nå. Nå må det forbundsledelsen slutte å tvinne tommeltotter og heller begynne med å jobbe for godssjåførene og.

Veinettet. En arbeidsplass eller samferdsels politikk

Det er nå på tide at det snakkes om veien i vårt langstrakte land som en arbeidsplass, der sjåførenes arbeidsvilkår blir tatt med i betraktningen. Ikke bare infrastruktur på det politiske nivå.
Og hvem er det som jobber for arbeidstakernes vilkår, jo det er fagbevegelsen.

Så nå må fagbevegelsen med LO i spissen på banen for å sikkre vår arbeidsplass.
LO har igjennom historien kjempet for at arbeidstakere skal få ha en velfungerene og sikker arbeidsplass. Men det er aldri vært tatt opp sjåførenes arbeidsplass som da er veiene vi kjører på til daglig.

Grunnen til dette er vel at historisk sett har sjåfører vært dårlige til å stå sammen og organisere oss i en arbeidstakerorganisasjon. Vi har historisk sett stått på hver vår haug og skreke, og ingen har hørt oss.

Når organisasjonsgraden innen for transport er ynkelige 16-18% sier det jo seg selv at det ikke er så mye kraft bak et krav.
Når vi ser på andre arbeidsgrupper Norsk Transportarbeiderforbund organiserer som Buss, Grossist, Havnearbeidere eller spedisjon som har en betydelig høyere grad av organisering. Så hjelper dette til å få igjennom bedre avtaler. Og ikke minst hjelper det med å få frem krav om arbeidsvikår.

Bare tenk på den kraften vi hadde hatt, og hvor lett vi kunne fått igjenom krav hvis vi hadde vært 100% organisert.
Det er ikke noe overaskelse når jeg sier at vi sjåfører kunne hatt den største brekkstangen innenfor fagbevegelsen. Vi alene kan stoppe hele Norge viss vi vil, hadde vi bare vært 100% organisert i et forbund. Vi kunne diktert hvordan kabotasje reglene skal se ut, vi kunne forlangt hvileplasser der vi mener de skulle lagt, ellers hadde vi stoppet opp ALT

Så hva vil vi?
Skal vi bare stå på hver vår haug og fortsette og syte?
Skal vi bar se bransjen vår forsvinne hen til utenlandske transportører?
Eller skal vi brette opp ermene og faktisk stå sammen for en gangs skyld?

Jeg sier vi skal stå sammen, kjempe for vår bransje og gi NTF og LO den brekkstangen som kan gjøre en forskjell, som kan gi oss tilbake det yrke vi er så stolt av.

Bli med STÅ SAMMEN.

Meld deg inn her og gjør en forskjell.
Skriv i kommentar feltet at du er en STOLT GODS SJÅFØR

Ny stamvei mellom Øst – Vest

Vi er to tidligere langtransportsjåfører som i flere år har banket over fjellovergangene her i sør-norge mellom øst og vest. Nå for tiden er vi blitt mer og mer engasjert innenfor fagbevegelsen og Norsk Transportarbeiderforbund. Vi har begge tidliger ment at forbundet gjør for lite for sjåførene som så mangen andre. Men det vi har innsett er at det ikke er sant. Grunnen til at det kan virke slikt er vel det at det er for få engasjerte sjåfører som vil jobbe for dette. Men det har vi tenkt og gjøre noe med. Vi håper at det vil komme flere sjåfører som slenger seg på denne bevegelsen som vi har satt i gang her, og at flere vil melde seg inn i NTF av den grunn.

Vi har skrevet en utalelse om hva vi mener er det beste alternativet, dette kommer til å ta videre til forbundet sentralt om hva de bør mene er det beste alternativet. For Husk på at Forbundt er her for medlemmene, ikke motsatt.

 

Dette er vår mening i denne saken:

Strekningen Øst – Vest trenger sårt en oppgradering og det er vel også snart på tide at det velges en fast stamvei. En vei som kan dekke det meste av Vestlandet og Østlandet.

Nå blir det bygget litt her og litt der, og politikerne kjemper om å få trafikken til sitt nærområde (dvs den de tjener mest penger på) samtidig vil de unngå tungtrafikken.
Det er jo liten tvil om at det er småbiler og ikke minst turistene og hyttefolk som er ønsket.
Hvilken vei som er stamvei har også endret seg flere ganger og stadig diskuteres det om hvor denne skal gå.
Vi har pr i dag 5 alternative ruter om vi kan kjøre mellom Oslo og Bergen.

Vi har:
Filefjell E 16
Hemsedal RV 52
Aurland – Hol RV 50
Hardangervidden RV 7
Haukeli E134

Ingen av disse veiene er fullverdige vinterveier. E16 er vel den veien nå som er minst vinterstengt. Men samtidig den lengste veien for trafikk ut fra Bergen. Og det er vel ikke trafikkgrunnlag hverken alene fra Bergen eller sammen med Sogn og Fjordane til å gjøre den investeringen det er snakk om i forhold til å bygge ut RV 52 eller E16

Og RV 7 er en av de mest ustabile vinterveiene som er av disse alternativene. Og det er heller ikke her nok trafikkgrunnlag fra Bergen alene.
Og RV 7 er uansett en nasjonalpark. Så en stor investering for å satse på denne er vel ikke aktuelt.

E134 Haukelifjellet vil med rett utbygging være det beste alternativet. Det vil bli den korteste veien mellom Norges to største byer. Det vil også bli en stabil vintervei hvis veien legges i den rette traseen.
Trafikkgrunnlaget fra Vestlandet er stort. Hvis vi ser på Vestlandet i sin helhet. Vi har 3 byer med stor tungtrafikk her.
Bergen, Haugesund og Stavanger.

Med rett utbygging på E39 kan den kobles sammen med E134.
Blir for eksempel fergen fjernet over Boknafjorden og det blir tunell der, vil det knytte Stavanger, som har mye tungtrafikk til østlandet og oljebiler som kjører nordover i Norge, til denne stamveien.

Så det beste og mest økonomiske alternativet vil være E134 Haukeli til en ny stamvei mellom øst og vest. Selv om dette kan bli det dyreste alternativet.

Forsikringene blir bedre

Fra 1. januar 2015 blir forsikringene dine enda bedre – uten at du må gjøre noe som helst!

Sakset direkte fra LOfavør

Bedre og større dekninger på dine kollektive forsikringer.
Vi forbedrer Kollektiv hjem og dine andre kollektive forsikringer fra 1. januar 2015. De viktigste endringene kan du lese mer om på denne siden.
Nye forsikringsbevis vil være tilgjengelig på lofavør.no fra 1. januar.

Nyhet! Sikring mot den skjulte trusselen.
En av de største endringene er at din innboforsikring, Kollektiv Hjem, oppdateres til å inkludere praktisk og juridisk assistanse ved ID-tyveri. Slike tyveri er vanskelig å oppdage, og vanskelig å rydde opp i. Nå tilbyr vi hjelp om du eller dine blir rammet!

Les mer på NTF sin side

Les mer på LOfavør sin side

NYOPPSTARTET NETTBUTIKK

IMG_3524-1.JPG

Vi i Godssjåfør i NTF har nå startet opp en egen nettbutikk.
Foreløpig har vi et utvalg av T-skjorter, hettegensere og hettejakker. Det vil komme mer produkter etterhvert.

Alt overskudd som kommer fra salg på denne siden vi gå til våre havnearbeidere som er i konflikt så lenge den vil vare.

Gå inn og kjøp og støtt våre kamerater.

Butikken kan besøkes enten ved å klikke på linken, eller følge menyvalget «T-Shirt Shop» på facebooksiden vår.