Slavekontrakter i norsk transportnæring

 

lastebil

 

 

Firmaet Transportkompetanse Haugesund er et oppadstormende firma som da etter deres egne ord:

» Transportkompetanse Haugesund AS ble etablert i 2007 og er en ledende kompetanseleverandør og samarbeidspartner for transportnæringen og billeverandører i Norge.
Gjennom kvalitetsikrede tjenester kan Transportkompetanse Haugesund AS gi den kunnskap og kompetanse som yrkessjåfører og transportbedriftene trenger for effektiv drift. »

Det de ikke nevner på nettsiden sin er at de også bistår firmaer om å undergrave Tariffavtalene som er framforhandlet gjennom sammarbeid mellom arbeidgiver og arbeidstaker organisasjonene. Disse avtalene dukker opp i bedrifter som er medlemmer i NLF. Og når de skryter av at NLF er en av samarbeidspartnerene deres, begynner jeg og lure på hva NLF tenker på.
Først framforhandler NLF en tariffavtale samme med NTF og YTF, så går de ut til medlemmsbedriftene sine for å undergrave den tariffavtalen med en lokal husavtale? Som resulterer i at vi i arbeidstakerorganisasjonene ikke får medlemmer i disse bedriftene, for hvorfor skal de melde seg inn der de har jo en «Tariffavtale» de har jo også en tillitsvalgt og verneombud.
Grunnet ordlyden på hva en tariffavtale er, så er disse avtalene lovlige. Men selv om de er lovlige, er de til det beste for sjåførene.
Jeg personlig mener de bryter arbeidsmiljølovens § 1-1 som lyder som følge:

Lovens formål er:

a) å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet,

b) å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet,

c) å legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon,

d) å gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomhetene selv kan ivareta og utvikle sitt arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivets parter og med nødvendig veiledning og kontroll fra offentlig myndighet,

e) å bidra til et inkluderende arbeidsliv

Det som i bunn og grunn står i disse husavtalene er at arbiedstakerene SKAL utnytte de til en hver tids unntak som det er mulig og utnytte i arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid.

Arbeidstakerne skal jobbe 16 timers dag
Arbeidstakerne skal jobbe 60 timers uke
Arbeidstakerne skal jobbe 400 timer overtid i året
Arbeidstakerne skal ha en gjennomsnitlig sammlet arbeidstid på 48 timer i referanseperioden på 26 uker
Arbeidstakerne skal være mer fleksibel i forhold til gjeldene regelverk

Å kunne jobbe 16 timers dager og 60 timers uke er ingen problem å jukse seg til i transportbransjen, vi bare skriver noen timer som tilgjengelighetstid. Dette er da noe som også står beskrevet i instruksene at sjåførene SKAL gjøre.

Så når sjåførene blir tvunget til å jobbe så lange dager, er dette noe bra for helsen til sjåfører?
Er ikke denne avtalen en SLAVE kontrakt?

Slavekontrakt-page-001 Slavekontrakt-page-002

Slavekontrakt-page-003 Slavekontrakt-page-004

 


 

Skrevet av
Nils Bjarte Sæle 

 

Tap av gods

Hva skjer om du mister godset og totalskader dette under transport? Eller om du som kunde eller godsmottaker får godset ditt ødelagt? Hva sier loven da om erstatning?

Se for deg at du har handlet en TV, men må ha den transportert hjem… Den kan jo f.eks. være Samsung sin 75″ til 55.000 handlet på Komplett og må leveres på døren. Et eller annet sted underveis i transporten skjer det noe som skader din nye TV og denne er totalskadet. Hva har du da krav på i erstatning og hvor kan du kreve dette?

En annen vinkling er at du er sjåføren som skader denne TVen, eller kanskje bileieren… Hvor mye risikerer du da å måtte punge ut med i erstatning?

Spørsmålet er jo om folk virkelig er klar over hvor dårlig de er dekket om noen skade skjer…

For på finne fakta, så må vi ta en titt på Lov om vegfraktavtaler §32 og der står det:

Erstatning for helt eller delvis tap av godset regnes etter godsets verdi på stedet og tiden for overtakelsen til befordring. Verdien bestemmes etter børsprisen eller – i mangel av slik pris – etter markedsprisen. Fins heller ikke slik pris, beregnes verdien etter vanlig verdi av gods av samme art og kvalitet.

Ved innenriks befordring kan erstatningen likevel ikke overstige 17 SDR for hvert kilogram av det tapte gods i bruttovekt.

Og hva betyr så dette… Jo vekten på godset avgjør hvor mye som blir utbetalt i erstatning. Denne TVen har en vekt på 48 kg så da blir det erstatningssummen max 816 SDR.

Men hva i svarte er SDR??? Jo, det er en internasjonal «ikke eksisterende» valuta som brukes for nettopp fraktavtaler. Å finne denne valutaen var heller ikke av det enkleste da den ikker oppført i alle valutakursoversikter, men jeg fant den hos Nordea. Og nederst i tabellen finner vi SDR.

Skjermbilde 2014-10-19 kl. 17.33.40

Der ser vi at 1 SDR er ca 10 kr, eller mer nøyaktig 9,89. Men dette endres hver dag, akkurat som vanlige valutakurser.

Altså har vi da 816 SDR skal utbetales eller erstattes og det blir (816×9,89) kr 8070,24.

Så som sjåfør i dette tilfelle her, så vil den maksimale erstatningen du kan kreves for være 8070 kroner… Så kommer kravet på flere 10-talls tusen så bør du være på vakt…

Og om det var din TV så er det bare å se langt etter mellomlegget og du har gått på en smell på 47.000.

Poenget her? Jo, som sjåfør hender det at man skader gods. Og noen firma man kjører for vet faktisk ikke om disse reglene og prøver gå på sjåføren. Andre igjen vet så alt for godt om dette og prøver tjene litt ekstra. Så kommer du ut for noe, så sjekk opp i reglene og om det finnes forsikringsordninger som kanskje er skrevet for dette kolli eller transporten.. Det finnes tilleggsforsikringer for det meste… Du kan uansett ikke lastes for mer enn det som står i Lov om vegfraktavtaler. Altså maks verdien av godset men samtidig ikke mer enn maks 17 SDR pr kg for innenlandsgods og 8,33 SDR pr kg for utenlandsgods… 🙂

Og er du den som venter på varene, så les kontrakten din skikkelig… For dette står faktisk i avtalen du signerer… Er det flytting, så står du litt sterker da dette kan være dekket av din innboforsikring. Men ellers kan lønne seg å tegne tilleggsforsikringer om du skal ha tilsendt spesielt kostbare varer…

Alt her er jo såklart med forbehold av at skaden ikke har oppstått med vilje eller grov uaktsomhet, da det blir en helt annen historie…

YSK – Etterutdanningskurs

Da har jeg vært på kurs. Det obligatoriske lovpålagte YSK kurset som alle nå skal ta hvert 5 år. Er glad jeg slapp å ta dette da jeg tok lappen, for da tror jeg det hadde blitt litt i meste laget. 140 timer teori hadde jeg ikke overlevd, men dette på 40 skulle jeg nå komme meg gjennom tenkte jeg. Hadde bestemt meg for å ikke høre på alle de som klager over kurset, og gå på med åpent sinn. Det kunne da ikke være så gale, eller var det det???

Arrangør av kurset var Transportkompetanse Haugesund et firma jeg ikke har hørt så alt for mye bra om, men da skulle jeg prøve sjekke ut de og litt…

Mandagen kom og dag 1 på kurs.

Vi var ikke så mange, kun 7 stk. Dette var nok fordi det var et ukeskurs, og de aller fleste ønsker kurset som helgekurs. Vi som var der pratet nå litt og det var mye surmuling over «Ka faen skal nå jeg med dette», «Skulle heller vært på jobb», «Vi taper penger på dette» osv. Minnte folket på at om man var fagorganisert, så fikk vi jo både dekket kurset og vi fikk lønn underveis. Så reelt sett taper vi jo ikke penger på det. Alle her fikk det dekket, og alle fikk lønn, så det problemet var jo egentlig ikke der… Så vi var alle enig i at vi fikk gjøre det beste utav det… For min del så var jeg allerede innstilt på at dette skulle være et lite avbrekk i en ellers vanlig arbeidsdag eller uke om du vil.

Denne dagen handlet veldig mye om kjøre og hviletid, og mye artige diskusjoner ble det og mange eksempler ble dratt fram. Selve lovverket har jeg i stor grad kontroll på, så akkurat den biten ble jeg litt negativ til å få repetert… Men så kom vi inn på den aller nyeste skrveren og hvordan utnytte denne i forhold til lovverket, og hvordan du kan sjekke deg selv og hva du har igjen av både kjøretid og hvor lange hvioler og pauser du skal ha neste gang. Også for å hente inn en forkortet hvil, om det er døgn eller ukehvil er ubetydelig… Alt står faktisk i den nyeste skriveren og man kan bla seg fram ved hjelp av menyene… Jeg har nest nyeste skriver, så dette var jo bare veldig interessant… 🙂

Dag 2

Denne dagen startet lettere for de fleste, for dag en var jo ikke så værst… I dag var det førstehjelp og brannøvelse. Dette var vel dagen jeg så mest fram til, da det ikke kan øves for mye på akkurat dette. Vi gikk gjennom en del førstehjelpsteori om formidagen, og så på prioriteringer på skadested, det å ta ledelsen om ikke det var andre der, hvordan oppføre oss og evt motivere «tilskuere» og andre trafikanter til å bidra i hjelpearbeid. Var og varslingsrutiner for nødetater og hva vi burde prøve få med oss av informasjon til nødetatene slik at disse skulle være mest mulig forberedt før de kom.

Etter teorien var det tid for å leke med dukker og prøve på HLR. Har jo vært gjennom dette en rekke ganger, bl.a. når tok førerkort og når jeg har utvidet det. Så 4 ganger var det på kjøreskoler. Hadde og et 40 timers kurs i førstehjelp den gang jeg var i militæret. Og jeg har tatt aspirantkurset til Norges Røde Kors, så trodde jeg skulle være noenlunde forberedt… Men tror du ikke de har endret HLR igjen??? Joda det skulle dyttes og presses og pustes nå og, og ingen tunge denne gange heller… Men nå var det 30 kompreso´joner og 2 innblåsninger… Hva tallene var før er av mindre betydnig, så det tar jeg ikke opp, for nå er det 30 – 2 som var det rette, så da gjør vi det… Men i og med at jeg har lekt med disse dukkene en rekke ganger nå, så gikk dette ganske så greit egentlig. Men husker jo fra de første gangene at det kunne være litt tricky å finne teknikken så vet jo at også av den grunne kan man ikke øve fopr mye på dette. Så for de som syns dette er vanskelig eller om du ikke er trygg nok på deg selv og om du virkelig klarer dette om det kniper, ta kontakt med Norges Røde Kors, Norsk Folkehjelp eller bare en lokal kjøreskole og be om hjelp… De finner raskt et lite kurs til deg, og dette kurset anbefales. Og du skal ikke se vekk fra at du trenger det. Kanskje ikke i trafikken, men i f.eks. et 50-årslag i din nærmeste familie eller omgangskrets… Det skjer plutselig og før du aner det. Ikke regn med at du klarer gjenopplivning, men at du kjører kompresjoner og innblåsninger kan være det som skal til for at ambulansepersonellet klarer gjenoppliving når de kommer.

Så var tiden kommet til å gå ut og slukke brann… Dette er og noe de fleste av oss har prøvd før, men igjen kan det jo ikke øves for mye…Dag 3

I dag var det lastsikring bl.a. som sto på timeplanen… Det ble mye teori og tabeller og teoretiske eksempler på hvordan man skal kunne finne minimumsantallet med stropper osv. Ikke helt lett å henge med i svingen her, for det ble litt mye tabeller. Fant ut at når jeg sikrer så gjør jeg det uansett godt nok, men kunne sikkert kuttet ned en stropp eller to og fortsatt ha det lovlig og sikret nok… Men på den annen side kan man ikke sikre for mye… 😉 Fin dag tross alt, men tror mest jeg bare gjør dette på min måte… Kommer ikke til å huske alt de måtene med friksjoner med forskjellige materialer uansett… 😉

Dag 4

Denne dagen skulle vi endelig få kjøre litt og lære om økonomikjøring. Jeg skulle ut i første pulje. Turen var kortere enn vi trodde, og vi trodde jo vi skulle ha en mer variert løype og kanskje litt mer krevende. Løypen var fra Åsane til rundkjøringen på Trengereid og tilbake, og som tidligere øst-vest sjåfør så jeg ikke akkurat det som hverken utfordring eller noe annet. Og med kun landeveiskjøring var  så jeg heller ikke helt hvordan det kunne bli så alt for store forskjellene på to turer hvor jeg skulle kjøre fritt på første og få noen korrigeringer på tur 2 når hele ruten var ca 20 min hver vei.

Så kjørte nå avgårde og tilbake igjen som vanlig, og neste tur sa ikke instruktør stort denne gange heller… Ventet på korrigeringer men lite skjedde… Ikke før vi skulle snu og kjøre tilbake. Da ville han jeg skulle kjøre med cruisekontroll ned bakken, og 5 km/t overfart på retarder… Greit det, og da ble det cruisekontroll tilbake til Arna hvor trafikken ble litt for variabel til mer cruisekontroll… Men bare på det lille der reduserte jeg snittforbruket med 0,2 l/m… Må vel hive på litt mer av denne stilen da, om det ikke hadde vært for at normalt har jeg et jag for å nå ferger… Og desuten liker nå jeg å leggge foten på gasspedalen og styre selv… Men utrulling kan og bli mer effektiv, lærte jeg,  ved å fjerne foten helt fra gasspedalen… Det lærte vi ikke når jeg tok lappen… 😉

Dag 5

Endelig siste dag… 🙂 Dagen i dag skule handle om jus, smugling og kabotasje. Jussen hadde vi jo vært litt innom hver dag i de forskjellige modulene, men denne gangen skulle det være mer om smugling og kabbotasje… I tillegg skulle vi prøve oss på å sette opp et budsjett for transport øst-vest for a vi skulle kunne se de økonomiske konsekvensene av kabbotasje og hvilken omsetning utlendinger som gir faen i lover og regler kan kjøre for kontra norske lovlydige bedrifter som driver seriøs. Er jo klart en rekke cowboyer og konkursryttere i Norge, men nå skulle vi finne tallene bak prisene de seriøse bruker og på denne måten og kunne se og luke ut cowboyene.

Igjen hadde vi en flott dag på kurset, og det var mye humor og latter og diskusjoner, både når instruktørs eksempler ble brukt og når vi tok fram eksempler fra egne erfaringer. Vi var alle enige i at til tross for at de fleste var veldig negative på mandag, så var vi positive og hadde fått mange aha opplevelser denne uken, og de kom flere ganger pr dag. Vi som var på kurset var en erfaren liten gjeng med fra 15 – 35 års erfaring fra yrket så vi hadde alle våre historier og eksempler vi kunne diskutere, og til tross for all denne erfaringen så lærte vi alle veldig mye denne uken og enkelte brukte lærdommen allerede dagen etter i personbilen sin på vei til kurset. Og kursveilederne var jo bare en herlig gjeng som har funnet formelen for å lære i fra seg. Det var diskusjon og spøking hele veien, og vi hadde det faktisk ganske gøy…

Så får folk heller bare diskutere nødvendigheten av disse kursene så mye de orker, men både lovverket og ikke minst bilene har en så enorm teknisk utvikling at alle vil lære noe på disse kursene om de bare gidder … 😉

Arbeidstid for dummies

Fant en liten artikkel som tok for seg en rekke spørsmål ang arbeidstid. Dette tror jeg mange (både ansatte og bedriftsledere) kunne hatt behov for å lese seg litt opp på… Så er du i stuss på noe ang dette, så sjekk artikkelen under her…

Hvem skal egentlig bestemme når og hvor mye du og jeg skal jobbe? Har vi noen innflytelse over hvilken arbeidstid vi skal ha? Her er svarene.

YSK kurs

Denne uker ner det kursing… Det obligatoriske YSK… Og sålangt er jeg faktisk ganske fornøyd, og dette er jo lærerikt…

Fått flere tips om bruk av digital skriver, og innføring i funksjoner i den aller nyeste skriveren jeg ikke visste eksisterte… 🙂

Litt gjennomgang av tekninsk, mye som og er når man tar lappen, men er jo en del år siden så skadet ikke med repetisjon…

Og i dag har det vært førstehjelp, ergonomi og kosthold osv… + Brannslukning… Førstehjelp kan man ikke øve for mye på, og hvos man gidder høre etter så kommer det mye tips både til kost og når det var snakk om ergonomi…. Dette er ting som gjør hverdagen enklere… Brannslukning var mer det samme som i tidligere kurs…

Kommer plutselig tilbake med mer om kurset, når det blir ferdig til helgen…