Transportbransjen forventes å nedbemanne i 4. kvartal

Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer for 4. kvartal kom ut i dag.

Utdrag fra Arbeidsmarkedsbarometere 4. kvartal 2014

Utdrag fra Arbeidsmarkedsbarometere 4. kvartal 2014

Rapporten lages ved at de største selskapene i de forskjellige bransjene intervjues og spørres om det ventes nedbemanning eller nyansettelser i kommende kvartal, og svaret er vel ikke akkurat oppløftende for norske arbeidere. Det ventes en nedgang i arbeidskraft på 8% for årets 4. kvartal, og for vår bransje er nedgangen beregnet til 4%.

Spørsmålet blir jo da om småbedriftene følger etter, eller klarer de å øke? Statistikkene viser desverre at de små følger etter.

Hva da med oss norske sjåfører?

Årsakene kommer ikke fram av rapporten, men vi kan jo begynne å lure på hvem som danner grunnlaget for disse tallene. Når det er de største som spørres så forteller vel dette mye, og at godsmengden er så mye redusert at 4% må gå tviler jeg litt på. Nå synser jeg litt, men kjenner lukten av kabotasje. Men i følge våre politikere er ikke dette et problem i Norge, og foregår jo bare i ubetydelig skala.

Fagforening eller gratispassasjer?

Vi som er litt over gjennomsnitts aktive i fagforeninger føler ofte at vi hele tiden jobber i motbakke. Vi vil og vi prøver hele tiden, men kommer ikke alltid helt fram til mål. I hvertfall ikke det målet vi ønsker.

Vi ser stadig at vi klarer påvirke og at ting skjer. Det er aksjoner og demonstrasjoner som kommer i media, og vi har fått flere saker opp i politiske organer. Vi laget og en liten video for å vise hva fagbevegelsen har utrettet, som viser at det er ikke så rent lite som er gjort.

Men stadig møter vi motstand, og den mest massive er fra kolleger som mener vi gjør for lite. (Sjekk videoen igjen… )

Men største problemet vi faktisk har er at vi har for lite makt, og det er nettopp pga de som ikke er medlem men heller velger syte over alt vi ikke får utrettet. Tenker om de og var med… Tenk hvor mye vi kunne gjort da…

Så her er en liten invitasjon til å enten bli medlem, eller fortell oss hvorfor ikke… Hvorfor skal du bare nyte godt av godene vi framforhandler? Hvorfor er du ikke med og gir oss mer makt slik at de godene kanskje kan bli enda bedre? Goder??? Tja, sykelønnsordninger, ferieuker, pensjon m.m. Dette er noe av det fagbevegelsen har skaffet og stadig vekk forhandler om å gjøre enda bedre.

Så om du ikke er med, fortell oss hva som skal til for at du og blir med og drar lasset…

Høyre vil straffe tungtransporten i Oslo

Høyre har sett for seg at for å løse forurensningsproblemene, så må det legges ekstra avgifter på bl.a. tungtransporten. Dette for å hindre og/eller redusere trafikken  fra disse i rushtrafikken. Greit nok det men det får bli med tanken, for dette er veldig lite gjennomtenkt.

Skal da altså all varelevering skje mellom kl 09:30 og 14:30??? Det er ikke transportørene som bestemmer når kundene skal få varene sine. Dette er i stor grad godsruter styrt av kundene, og tviler jo på at de godtar dette. Hvem skal i såfall betale for at lastebilene skal stå og vente eller evt den ekstra kostnaden det blir ved å kjøre? Eller kanskje de tenker at butikkene skal komme på jobb kl 05:00 for å få losset før rushet starter?

Og hva med gjennomfartstrafikken? Oslo er jo et stort vegkryss hvor bl.a. E6 og E18 møtes, og E16 er jo og innom der. Omkjøringer blir fort kostbare både i tid og km. Og transportørene har ikke valgt tidspunktene de passerer på helt selv. Det styres av laste og lossetider + kjøre- og hviletidsbestemmelsene setter og begrensinger for når vi kan kjøre. Og trafikkøkningen på veiene rundt Oslo? Ikke alle av de som takler det.

Så her møtes altså biler fra hele Norge, men nå skal det koste ekstra. Inntjeningen er jo fra før på bånn, så hvem skal betale?

Dette er nok et skritt i retning av utenlandske firmaer som tar over transporten i Norge med dumpinglønninger og medbrakt diesel, og nok et skritt i retning av nedleggelse av norsk transport…

Vi får bøter om arbeidsgiver gjør feil!!!

Greit nok så er dette en noen år gammel sak og opp og avgjort for mange år siden, men saken er fortsatt like aktuell i dag, da lovverket ikke er nevneverdig endret…forelegg

Jeg ble for noen år siden stoppet i kontroll med en av bilene til arbeidsgiver, og jeg regnet jo med at alle løyver var på plass… Arbeidsgiver hadde mange biler, og alle de andre var jo på stell. Men dette var ikke min faste bil og jeg ble nærmest bare kastet ut i denne bilen denne dagen, så jeg fikk ikke sjekket hva som var av papirer og heller ikke om de evt stemte.

Det viste seg at denne bilen var nylig overført fra et søsterselskap i konsernet og alle sjefer trodde at løyvet var tatt ut på bilen, noe en eller annen hadde glemt… Daglig leder hadde og en rekke løyver liggende i skuffen sin, så det var flere ledige løyver. Men ingen hadde tatt med seg et til Biltilsynet og registrert løyvet mot denne bilen.

Resultatet var at jeg, som arbeidstaker, fikk et forelegg på 20.000 kr, subsidiært 20 dager fengesel for å drive løyvepliktig godstransport (Yrkestransportloven §5) uten løyve.

Som alternativ kunne jeg få møte i retten med påstand om 24.000 kr i bot subsidiært 24 dager fengsel. Jeg ville ved å vedta saken få 4.000 i rabatt erkjennelse av forholdet…

Jeg kunne jo ikke annet enn å erkjenne forholdet, for det var jo sannheten at jeg kjørte uten løyve. Til tross for at jeg ikke visste, og alt av sjefer var sikker på at alt var i orden, så fikk jeg straffen…

Grunnlaget for å straffe meg ligger i Yrkestransportloven § 41:

Om nokon med vilje eller aktløyse bryt eller hjelper til med å bryte denne lova, forskrifter eller vilkår som er fastsette med heimel i lova, vert han straffa med bot. Forsøk på slike brot er også straffbart.

Denne helgarderer jo slik at jeg ikke kunne slippe unna…

Heldigvis kunne jeg ta med meg forelegget til arbeidsgiver, som betalte.

Men uansett, så vær obs!!! Det er utrolig fort gjort å havne i denne situasjonen, også i større og serøse selskaper…